Liên hệ web
  
  
KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên của CBQL và giáo viên Năm học 2020 – 2021

 Căn cứ tình hình thực tế đơn vị, trường THCS Nguyễn Huệ lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên  cho CBQL và giáo viên năm học 2020 – 2021


KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN Năm học 2019 – 2020

 Xin nhấp vào đây để xem (có kèm các biểu mẫu)


Hướng dẫn công tác BDTX cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2019-2020

 CV 546/PGD&ĐT-GDTHCS ngày 02/08/2019 Hướng dẫn công tác BDTX cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2019-2020 

Mẫu kế hoạch BDTX năm học 2019-2020


Mẫu tổng hợp điểm BDTX 2018-2019

 Xin nhấp vào đây dể tải về.


ĐIỂM BÀI THU HOẠCH BDTX NỘI DUNG 1 (Chính trị) HÈ 2018

 Xin nhấp vào đây để xem


ĐIỂM BÀI THU HOẠCH BDTX NỘI DUNG 3 HÈ 2018

 Xin nhấp vào đây để xem.


BÀI THU HOẠCH BDTX ND1 (2018-2019): NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC ĐỐI VỚI GIÁO DỤC THCS

 Các thầy cô tham khảo để viết thu hoạch


KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN Năm học 2018 – 2019

 Xin nhấp vào đây để xem.


THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ 2018

Câu 2 của cô Kim Liên


BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN năm học 2017-2018 (mới)

 Kế hoạch của Tổ, giáo viên thay đổi theo kế hoạch mới và thực hiện theo kế hoạch mới. GV tự tham khảo thêm tài liệu trên Internet

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI BDTX NĂM HỌC 2017-2018


|<<    <   
[1]23
   >    >>|
  
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT