Liên hệ web
  
  
Mẫu tổng hợp điểm BDTX 2018-2019

 Xin nhấp vào đây dể tải về.


ĐIỂM BÀI THU HOẠCH BDTX NỘI DUNG 1 (Chính trị) HÈ 2018

 Xin nhấp vào đây để xem


ĐIỂM BÀI THU HOẠCH BDTX NỘI DUNG 3 HÈ 2018

 Xin nhấp vào đây để xem.


BÀI THU HOẠCH BDTX ND1 (2018-2019): NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC ĐỐI VỚI GIÁO DỤC THCS

 Các thầy cô tham khảo để viết thu hoạch


KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN Năm học 2018 – 2019

 Xin nhấp vào đây để xem.


THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ 2018

Câu 2 của cô Kim Liên


BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN năm học 2017-2018 (mới)

 Kế hoạch của Tổ, giáo viên thay đổi theo kế hoạch mới và thực hiện theo kế hoạch mới. GV tự tham khảo thêm tài liệu trên Internet

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI BDTX NĂM HỌC 2017-2018


BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN năm học 2016-2017

Hồ Sơ tổ-nhóm 2016-2017

Mẫu BẢNG KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2016-2017

KẾ HOẠCH BDTX CÁ NHÂN 2016-2017

QUYẾT ĐỊNH CỬ CỐT CÁN BDTX 2016-2017

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 2016-2017

THÔNG TƯ 30/2009 BGD-ĐT CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GV

CHUYÊN ĐỀ TK: "HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THCS" Mã modun THCS2 - BDTX - nam học 2016-2017

Modun THCS 2: ĐẶC ĐIỂM HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THCS (Pass: 123456)

Modun THCS 18: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC  Modun THCS 18: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC (Pass:123456)

Modun THCS 24: KỸ THUẬT BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA, THIẾT LẬP MA TRẬN ĐỀ VÀ KỸ THUẬT ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC   Modun THCS 18: KỸ THUẬT KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC (Pass:123456)

Modun THCS 14: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH HỢP  Modun THCS 14: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH HỢP (Pass: 123456)


BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2015-2016

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 2015-2016

QUYẾT ĐIỊNH CỐT CÁN BDTX 2015-2016

Chuyên đề: TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN CẤP THCS

Chuyên đề: HƯỚNG DẪN, TƯ VẤN CHO HỌC SINH THCS

Chuyên đề: KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH 

Chuyên đề: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC CỦA HỌC SINH THCS


BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2014-2015

- QUYẾT ĐỊNH CỐT CÁN BDTX 2014-2015

- KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN  2014-2015

- BDTX - HỒ SƠ TỔ NHÓM

- BDTX - HỒ SƠ TỔ NHÓM -NỘI DUNG 1

- Giáo trình tự chọn bồi dưỡng nội dung 1: TẬP HUẤN GVCN VỚI CÔNG TÁC TƯ VẤN TÂM LÝ HỌC SINH 

- Giáo trình tự chọn bồi dưỡng nội dung 1: ĐẶC ĐIỂM TÂM SINH LÝ CỦA HỌC SINH THCS 

- Giáo trình tự chọn bồi dưỡng nội dung 1: HỒ SƠ DẠY HỌC

- Giáo trình tự chọn bồi dưỡng nội dung 1: DẠY HỌC VỚI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

- Giáo trình tự chọn bồi dưỡng nội dung 1: SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC


|<<    <   
[1]23
   >    >>|
  
 Tìm kiếm

  
 Hình ảnh
  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Bá Thọ - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web này: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT