Liên hệ web
  
BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP Khối 9

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP KHỐI 9 NĂM HỌC 2015-2016

LỚP 9/1
HKI HKII CN
LỚP 9/2
HKI HKII CN
LỚP 9/3
HKI HKII CN
LỚP 9/4
HKI HKII CN
LỚP 9/5
HKI HKII CN
LỚP 9/6
HKI HKII CN
LỚP 9/7
HKI HKII CN

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP KHỐI 9 NĂM HỌC 2014-2015

LỚP 9/1

HKI

HKII

CẢ NĂM

LỚP 9/2

HKI

HKII

CẢ NĂM

LỚP 9/3

HKI

HKII

CẢ NĂM

LỚP 9/4

HKI

HKII

CẢ NĂM

LỚP 9/5

HKI

HKII

CẢ NĂM

LỚP 9/6

HKI

HKII

CẢ NĂM

LỚP 9/7

HKI

HKII

CẢ NĂM

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP KHỐI 9 NĂM HỌC 2013-2014

LỚP 9/1

HKI

HKII

CẢ NĂM

LỚP 9/2

HKI

HKII

CẢ NĂM

LỚP 9/3

HKI

HKII

CẢ NĂM

LỚP 9/4

HKI

HKII

CẢ NĂM

LỚP 9/5

HKI

HKII

CẢ NĂM

LỚP 9/6

HKI

HKII

CẢ NĂM

LỚP 9/7

HKI

HKII

CẢ NĂM

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP KHỐI 9 NĂM HỌC 2012-2013

LỚP 9/1

HKI

HKII

CẢ NĂM

LỚP 9/2

HKI

HKII

CẢ NĂM

LỚP 9/3

HKI

HKII

CẢ NĂM

LỚP 9/4

HKI

HKII

CẢ NĂM

LỚP 9/5

HKI

HKII

CẢ NĂM

LỚP 9/6

HKI

HKII

CẢ NĂM

LỚP 9/7

HKI

HKII

CẢ NĂM

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT