Liên hệ web
  
DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2020-2021

 Xem bản đầy đủ tại đây


 

 

TT

Số BD

Môn thi

Họ và

Tên

Năm sinh

Học sinh trường

Điểm thi

Đạt Giải

Ghi chú

1

142

Ngữ văn

Hà Thị Thanh

Trúc

01/01/2006

THCS Nguyễn Huệ

9.00

KK

 

2

220

Tiếng Anh

Lương Ngọc

Mai

22/02/2006

THCS Nguyễn Huệ

53

KK

BD thi tỉnh

3

223

Tiếng Anh

Nguyễn Như

Ngọc

24/08/2006

THCS Nguyễn Huệ

41

KK

P12

4

040

Vật lí

Dương Thị Bảo

Nguyên

12/05/2006

THCS Nguyễn Huệ

15.75

3

BD thi tỉnh

5

052

Vật lí

Phạm Khánh

Việt

19/01/2006

THCS Nguyễn Huệ

15.50

3

BD thi tỉnh

6

045

Vật lí

Lương Duy

Phong

11/03/2006

THCS Nguyễn Huệ

12.50

KK

BD thi tỉnh

7

044

Vật lí

Nguyễn Tấn

Phát

18/02/2006

THCS Nguyễn Huệ

11.00

KK

BD thi tỉnh

8

065

Hóa học

Ngô Xuân

Hoài

25/04/2006

THCS Nguyễn Huệ

15.25

3

BD thi tỉnh

9

101

Sinh học

Nguyễn Thị Thanh

Huyền

20/12/2006

THCS Nguyễn Huệ

10.25

KK

 

10

159

Lịch sử

Nguyễn Thị

Nhung

16/07/2006

THCS Nguyễn Huệ

10.50

KK

BD thi tỉnh

11

202

Địa lí

Nguyễn Hoàng Yến

Trang

26/10/2006

THCS Nguyễn Huệ

14.00

3

BD thi tỉnh

12

185

Địa lí

Nguyễn Nhật

Huy

03/01/2006

THCS Nguyễn Huệ

11.00

KK

BD thi tỉnh

13

194

Địa lí

Tô Phạm Yên

Nhi

14/05/2006

THCS Nguyễn Huệ

10.50

KK

BD thi tỉnh

14

196

Địa lí

Trần Nguyễn Khánh

Quỳnh

24/07/2006

THCS Nguyễn Huệ

9.00

KK

P11

15

251

 

Nguyễn Tấn

Tài

10/12/2006

THCS Nguyễn Huệ

7.75

KK

BD thi tỉnh

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT