Liên hệ web
  
Thông báo cho học sinh nghỉ học đến ngày mai thứ Tư, 02/12/2020 do tình hình mưa lớn

 Công điện 09 HS nghỉ học 30/11/2020 do lũ 

HS tiếp tục nghỉ học đến thứ Tư 02/12/2020


 

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT