Liên hệ web
  
  
NHẬN DIỆN NHỮNG BIỂU HIỆN SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA”

 Xin nhấp vào đây để xem.


CHUYÊN ĐỀ 21 HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH “Trung thực và trách nhiệm”

 Xin nhấp vào đây để xem.


BÁO CÁO TỔNG KẾT CHỈ THỊ 34-CT/TW

 Xin nhấp vào đây để xem.


HỌC TẬP TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Chuyên đề 11: HỌC TẬP GƯƠNG BÁC TRONG TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH

Chuyên đề 12: CÂU CHUYỆN NƯỚC NÓNG NƯỚC NGUỘI

Chuyên đề 13: CÂU CHUYỆN CÁI ĐỒNG HỒ VÀ BÀI HỌC VỀ SỰ ĐOÀN KẾT

Chuyên đề 14: THỜI GIAN QUÝ BÁU LẮM

Chuyên đề 15: BÁC BỎ THUỐC


Kể chuyện Bác Hồ: "Bác rất quan tâm đến con trẻ"

Xin nhấp vào đây để xem.


BẢN ĐĂNG KÝ, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN PHẤN ĐẤU LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Xin nhấp vào đây để xem.


Chuyên đề 8: "BÁC HỒ VỚI VIỆC SỬ DỤNG NHÂN TÀI"

 Xin nhấp vào đây để xem.


CHUYÊN ĐỀ 7 HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ PHONG CÁCH QUẦN CHÚNG, DÂN CHỦ, NÊU GƯƠNG

 Xin nhấp vào đây để xem.


CHUYÊN ĐỀ: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH HỌC TẬP NẾP SỐNG GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ

 Xin nhấp vào đây  để xem.


CHUYÊN ĐỀ 6:HỌC VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH: “SỰ QUAN TÂM CỦA BÁC HỒ ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC” . Tháng 6/2013

 Xin nhấp vào đây để xem.


|<<    <   
[1]23
   >    >>|
  
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT