Liên hệ web
  
  
SƠ KẾT 2 NĂM ( 2011 – 2013 )“ Về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.


Chuyên đề 2: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

CHUYÊN ĐỀ 1:“ HỌC VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH” THÁNG 9/2012

BÁO CÁO TỔNG KẾT CHI BỘ NĂM 2012 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2013

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ Nhiệm Kỳ: 2012 – 2015

       Hòa trong không khí vui tươi của toàn Ngành Giáo dục đón chào năm học mới – năm học 2012 – 2013. Ngày 13/9/2012 Chi bộ Trường THCS Nguyễn Huệ đã tổ chức Đại hội lần thứ IX –  nhiệm kỳ 2012 – 2015. Nhằm để tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010 – 2012 đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ chi bộ Đảng nhiệm kỳ mới.


BÁO CÁO TỔNG KẾT CHI BỘ NĂM 2011 VÀ XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ NĂM 2012

SƠ YẾU CHI BỘ TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHI BỘ TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ KHÓA VIII (2010-2012)
VỀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN
BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ ( 2008 – 2010 )

  Nhiệm kỳ ( 2008 – 2010 ) Chi bộ trường THCS Nguyễn Huệ đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra trên các lĩnh vực về Công tác tư tưởng; Tổ chức cán bộ; Đoàn thể nhân dân; Công tác xây dựng Đảng và Chủ trương nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, an ninh quốc phòng …. của đơn vị. Tạo tiền đề giữ vững ổn định và phát triển công tác giáo dục địa phương Diên Phươc cũng như các xã lân cận

|<<    <   
1[2]3
   >    >>|
  
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT