Liên hệ web
  
  
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ ( 2010 – 2012 )

 Giai đoạn 2010 – 2012, cả nước hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI – Quán triệt NQ

 Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ 16 và NQ Đại hội Huyện Đảng bộ lần thứ 15.Về giáo dục thực hiện nhiệm vụ chiến lược phát triển Giáo dục – Đào tạo (2011 – 2020). Phát huy những kết quả đạt được trong công tác chi bộ nhiệm kỳ qua, căn cứ vào nghị quyết của cấp uỷ, đường lối chính trị, chính sách chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Ngành. Chi bộ Trường THCS Nguyễn Huệ xác định nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2010 – 2012
TÌM HIỂU VỀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
|<<    <   
12[3]
   >    >>|
  
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT