Liên hệ web
  
  
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN năm học 2016-2017

Hồ Sơ tổ-nhóm 2016-2017

Mẫu BẢNG KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2016-2017

KẾ HOẠCH BDTX CÁ NHÂN 2016-2017

QUYẾT ĐỊNH CỬ CỐT CÁN BDTX 2016-2017

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 2016-2017

THÔNG TƯ 30/2009 BGD-ĐT CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GV

CHUYÊN ĐỀ TK: "HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THCS" Mã modun THCS2 - BDTX - nam học 2016-2017

Modun THCS 2: ĐẶC ĐIỂM HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THCS (Pass: 123456)

Modun THCS 18: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC  Modun THCS 18: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC (Pass:123456)

Modun THCS 24: KỸ THUẬT BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA, THIẾT LẬP MA TRẬN ĐỀ VÀ KỸ THUẬT ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC   Modun THCS 18: KỸ THUẬT KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC (Pass:123456)

Modun THCS 14: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH HỢP  Modun THCS 14: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH HỢP (Pass: 123456)


BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2015-2016

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 2015-2016

QUYẾT ĐIỊNH CỐT CÁN BDTX 2015-2016

Chuyên đề: TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN CẤP THCS

Chuyên đề: HƯỚNG DẪN, TƯ VẤN CHO HỌC SINH THCS

Chuyên đề: KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH 

Chuyên đề: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC CỦA HỌC SINH THCS


BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2014-2015

- QUYẾT ĐỊNH CỐT CÁN BDTX 2014-2015

- KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN  2014-2015

- BDTX - HỒ SƠ TỔ NHÓM

- BDTX - HỒ SƠ TỔ NHÓM -NỘI DUNG 1

- Giáo trình tự chọn bồi dưỡng nội dung 1: TẬP HUẤN GVCN VỚI CÔNG TÁC TƯ VẤN TÂM LÝ HỌC SINH 

- Giáo trình tự chọn bồi dưỡng nội dung 1: ĐẶC ĐIỂM TÂM SINH LÝ CỦA HỌC SINH THCS 

- Giáo trình tự chọn bồi dưỡng nội dung 1: HỒ SƠ DẠY HỌC

- Giáo trình tự chọn bồi dưỡng nội dung 1: DẠY HỌC VỚI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

- Giáo trình tự chọn bồi dưỡng nội dung 1: SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC


Hồ sơ BDTX nộp vào ngày 20-5-2014

Hồ sơ tổ, nhóm ND 1

Hướng dẫn đánh giá Xếp loại BDTX cả năm học

Kết quả BDTX ND 2 - Chính trị hè 2012


KẾ HOẠCH BỔ SUNG THỰC HIỆN NỘI DUNG 1 " Bồi dưỡng thường xuyên CBQL và giáo viên trường THCS Nguyễn Huệ" năm học 2013-2014

Xin nhấp vào đây để xem.

Các tài liệu liên quan:

     - Chủ đề 1: TT 30 "Chuẩn nghề nghiệp GVTH", CV660 "Hướng dẫn đánh giá GV theo TT 30"

     - Chủ đề 2: "Tập huấn GD chủ quyền biển đảo"


QUYẾT ĐỊNH CỐT CÁN BDTX BỔ SUNG 2013.2014

Xin nhấp vào đây để xem.


Tài liệu về GIÁO DỤC BIỂN ĐẢO CHO HỌC SINH THCS

Xin nhấp vào đây để xem


Chuyên đề "GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ" modun 35

Xin nhấp vào đây để xem.


Chuyên Đề “HƯỚNG DẪN VÀ PHỔ BIẾN KHOA HỌC SƯ PHẠM - SƯ PHẠM ỨNG DỤNG TRONG TRƯỜNG THCS” modun 27

Xin nhấp vào đây để xem.


Chuyên Đề “SỬ DỤNG MỘT SỐ PHẦN MỀM DẠY HỌC” modun 22

 Xin nhấp vào đây để xem hoặc tải file nén.

Các Thầy Cô có thể xem bản tóm lược tại đây.


|<<    <   
1[2]3
   >    >>|
  
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT