Liên hệ web
  
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN năm học 2016-2017

Hồ Sơ tổ-nhóm 2016-2017

Mẫu BẢNG KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2016-2017

KẾ HOẠCH BDTX CÁ NHÂN 2016-2017

QUYẾT ĐỊNH CỬ CỐT CÁN BDTX 2016-2017

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 2016-2017

THÔNG TƯ 30/2009 BGD-ĐT CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GV

CHUYÊN ĐỀ TK: "HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THCS" Mã modun THCS2 - BDTX - nam học 2016-2017

Modun THCS 2: ĐẶC ĐIỂM HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THCS (Pass: 123456)

Modun THCS 18: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC  Modun THCS 18: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC (Pass:123456)

Modun THCS 24: KỸ THUẬT BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA, THIẾT LẬP MA TRẬN ĐỀ VÀ KỸ THUẬT ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC   Modun THCS 18: KỸ THUẬT KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC (Pass:123456)

Modun THCS 14: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH HỢP  Modun THCS 14: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH HỢP (Pass: 123456)


 

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Bá Thọ - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web này: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT