Liên hệ web
  
Hướng dẫn công tác BDTX cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2019-2020

 CV 546/PGD&ĐT-GDTHCS ngày 02/08/2019 Hướng dẫn công tác BDTX cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2019-2020 

Mẫu kế hoạch BDTX năm học 2019-2020


 

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT