Liên hệ web
  
KẾ HOẠCH LĐ-CSVC-HN năm học 2011-2012

 Căn cứ vào kế hoạch năm học 2011 -2012 của Trường THCS Nguyễn Huệ, Căn cứ vào nhiệm vụ được phân công và tình hình đặc điểm của đơn vị; Bộ phận Lao Động – Xây Dựng Cơ Sở Vật Chất lập kế hoạch năm học 2011 -2012


 

 
                                                                       
                                                             KẾ HOẠCH
LAO ĐỘNG – XÂY DỰNG CSVC –HƯỚNG NGHIỆP – TỔ VĂN PHÒNG 
                                        NĂM HỌC: 2011 - 2012
                                                                                                          
            @ Căn cứ vào kế hoạch năm học 2011 -2012 của Trường THCS Nguyễn Huệ,
@ Căn cứ vào nhiệm vụ được phân công và tình hình đặc điểm của đơn vị;
            Bộ phận Lao Động – Xây Dựng Cơ Sở Vật Chất lập kế hoạch năm học 2011 -2012 như sau:
A/ Đặc điểm tình hình :
            1/ Đội ngũ CB-GV-CNV:     
 

Tổng số
BGH
TPT
T.Bị
NV
Giáo Viên
Đại học
Đảng viên
C.Đoàn
Đoàn TN
78/51
nữ
03
01
02
07
65/47 nữ (1,91 )
52
( 66,7% )
11
77
10

 
            2/ Đội ngũ học sinh: Theo danh sách biên chế:1190 Em/34 Lớp .Tuyển mới lớp 6 : 357 Em                     

Khối
Sáu
Bảy
Tám
Chín
Tổng số HS/Lớp
1148 Em/34
369 Em/09 Lớp
(Tuyển mới :354)
282 Em/08 Lớp
(Tuyển mới: 00)
254 Em/09 Lớp
(Tuyển mới: 02)
243 Em/08 Lớp
(Tuyển mới: 01)
Chưa ra lớp : 42 em
10 em
15 em
13 em
04 em

                 
                 @ Diện chính sách, ưu tiên:       
 

Con LS
Con TB
Dân tộc TS
M.côi
M.côi cha (hoặc me)
T.Tật
M.Núi
Hộ Nghèo
L.Ban
Đoàn TN
Đội TN
00
01
13
04
64
04
187
142
(12,4%)
33
00
1148

 
                 @ Địa bàn thường trú:
 

D.Phước
D.Tân
D.Thọ
D.Đồng
D.Lâm
Xã Khác
Tổng số học sinh
335
186
243
212
158
14

 
           
                                                                       
           
                                                                                   
                 @ Độ tuổi:
 

Năm sinh
( Tuổi )
2000
( 11 tuổi )
1999
( 12 tuổi )
1998
( 13 tuổi )
1997
( 14 tuổi )
1996
( 15 tuổi )
1995
( 16 tuổi)
1994
( 17 tuổi )
TS học sinh
326
286
253
248
32
03
00

 
            3/ Về CSVC:
 

P. học
Các phòng chức năng
H.
chính
T.
viện
Đ. thể
T.bị
DH
B.
môn
V.
tính
H.
đồng
H.
trường
C.bị
ĐD
Máy chiếu
Ytế
T.dân
B.vệ
18
04
01
02
01
04
01
01
01
02
01
01
01

 
            - Bàn ghế GV, HS cho mỗi phòng học:
            + 11 phòng cấp 4 bán kiên cố: 01 bộ bàn ghế GV – 10 bộ bàn ghế HS 04 chỗ ngồi.
            + 09 phòng cấp 4 kiên cố: 01 bộ bàn ghế GV – 11 bộ bàn ghế HS 04 chỗ ngồi.
- Trang thiết bị cho mỗi phòng học : 01 bộ khẩu hiệu Dạy tốt – Học tốt ; 01 bảng 5 điều
 Bác Hồ dạy có Anh Bác Hồ; 01 bảng chống loá 1m2 x 3m6; 04 chổi quét; 01 sọt rác;
 01 hốt rác ; 01 Cây lau nhà; 01 sô đựng nước.                                                      
            + 11 phòng cấp 4 bán kiên cố: 06 bóng đèn 1m2 – 02 quạt trần – 01 quạt móc tường .
            + 09 phòng cấp 4 kiên cố: 07 bóng đèn 1m2 – 04 quạt trần.
- Mặt bằng sân chơi : đủ chuẩn.
- Sân bãi luyện tập TDTT: đủ chuẩn.
- 02 sân bóng chuyền, cầu lông:          256 m2
- 01 khu nhà vệ sinh nam-nữ riêng được nâng cấp & các dãy phòng học mới đều có nhà VS.
- Có giếng nước, hồ chứa nước sinh hoạt, bể lọc nước, bể chứa nước PCCC 30m3.
 
@ Điểm Trường Diên Đồng:
 

P. học
Các phòng chức năng
H.
chính
T.
viện
Đ. thể
T.bị
DH
B.
môn
V.
tính
H.
đồng
H.
trường
C.bị
ĐD
TD
TT
Ytế
T.dân
B.vệ
06
01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01
 

 
- Bàn ghế GV, HS cho 06 phòng học cấp 4 bán kiên cố: 06 bộ bàn ghế GV; 108 bộ bàn ghế HS
   02 chỗ ngồi; 01 bộ bàn ghế văn phòng ( 08 chỗ ngồi ).
- Trang thiết bị cho mỗi phòng học: 01 bộ khẩu hiệu Dạy tốt – Học tốt; 01 bảng 5 điều Bác Hồ dạy
   01 ảnh Bác Hồ; 01 bảng chống loá 1m2 x 3m6; 04 chổi quét; 01 sọt rác; 01 hốt rác; 01 Cây
   lau nhà; 01 sô đựng nước.   
            + 06 phòng cấp 4 bán kiên cố: 07 bóng đèn 1m2 – 04 quạt trần.
- 01 khu nhà vệ sinh nam-nữ riêng mới ( 12 nhà vệ sinh và 01 máng tiểu ).
- Có giếng nước khoan, bể chứa nước phục vụ sinh hoạt.
 
 
                                                          
B/ Nhiệm vụ cụ thể:
            I/ Giáo dục Lao Động – Hướng Nghiệp – Nghề Phổ Thông – Cảnh Quan Sư Phạm:
    Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “ xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực “nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục.
                        1/ Giáo dục lao động:
            + Giáo dục học sinh có ý thức, tích cực tham gia lao động vệ sinh trường lớp, thôn xóm.
            + Sắp xếp tài sản công, tài sản cá nhân ngăn nắp, đúng quy định.
+ Trồng bổ sung vườn trường, sân trường; điểm trường Diên Đồng và Khu Di tích Lịch sử Đình Phước Tuy ( Cây Phượng, Sanh...) để tăng cường bóng mát, góp phần làm xanh hoá khu di tích, trường học.
                        2/ Giáo dục hướng nghiệp:
            + Triển khai đầy đủ các chuyên đề hướng nghiệp cho học sinh lớp 9: 01 tiết/ tuần đưa vào
   thời khoá biểu giảng dạy.
            + Chú trọng yêu cầu phân luồng sau khi tốt nghiệp THCS.
                        3/ Nghề phổ thông:
            + Duy trì phong trào tham gia học nghề phổ thông cho các em học sinh khốilớp 8.
            + Tạo điều kiện về mọi mặt để các em học sinh tham gia học nghề phổ thông.
            + Xây dựng nền nếp dạy và học – tăng cường quản lý bảo đảm yêu cầu đạt chất lượng.
                        4/ Giáo dục ý thức xây dựng cảnh quan, vệ sinh môi trường:
            + Giáo dục học sinh có ý thức bảo vệ, chăm sóc cây trồng trong khu vực trường học.
            + Giáo dục học sinh có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, vệ sinh cá nhân, bảo vệ sức khỏe và
   tăng cường phòng chống bệnh tật.
            II/ Xây dựng – Mua sắm:
                        1/ Xây dựng:
            + Tham mưu cấp trên xây dựng một Thư viện – Phòng bộ môn và Hội trường có sức chứa
 300 người.
+ Lập KH cải tạo hệ thống chống ngập úng trong khuôn viên trường học.
+ Nâng mặt bằng khu vực sân chơisau, dãy phòng học từ P.4 đến P.13 bằng nguồn kinh phí 10% Bảo hiểm thân thể.
            2/ Mua sắm:
+ Tài sản dùng chung:
- Mua sắm bổ sung đầy đủ trang thiết bị lao động lớp học, ghế sắt 04 chỗ ngồi cho
 học sinh, dụng cụ văn phòng.
- Trang bị thuốc cứu thương, sơ cứu chăm sóc SKBĐ cho học sinh.
+ Tài sản cho Thư viện:
- Duy trì phương thức bổ sung nguồn sách tham khảo, nghiệp vụ, giáo dục đạo đức,
 pháp luật, báo, tạp chí để phục vụ cho công tác nghiên cứu, tìm hiểu, bồi dưỡng của
 CB-GV & HS.
- Mua sắm bổ sung sách TK-NV, sách giáo dục đạo đức, pháp luật đủ số lượng bảo
   đảm duy trì chuẩn Thư viện Tiên Tiến.
+ Tài sản cho Thiết bị:
- Làm mới bổ sung bảng nhựa sinh hoạt nhóm cho các lớp.
- Mua sắm bổ sung trang thiết bị phục vụ giảng dạy và luyện tập thể dục thể thao, kịp  thời theo đề nghị GV giảng dạy.
- Làm mơí 03 kệ sắt đựng đồ dùng dạy học ( Thiết kế mới phòng kho thiết bị ).
 
            III/ Tu sửa – Bảo quản – Sử dụng CSVC:
            + Tu sửa:
- Thường xuyên tu sửa trang thiết bị điện, quạt các phòng học phục vụ tốt và bảo đảm an
   toàn cho công tác Dạy & Học.
            - Tu sửa bàn ghế GV-HS 03 đợt trong năm.
            - Dặm vá nền phòng học, tu sửa hệ thống cửa, mái ngói 11 phòng học cũ.
            - Tu sửa laphong dãy hành lang ở 02 điểm trường.
            - Xử lý tốt hệ thống nước các nhà vệ sinh, hệ thống nước phục vụ sinh hoạt cho học sinh.
            + Bảo quản:
            - Thực hiện tốt các văn bản về công tác: PC.BL, PC.CN – Các bộ phận Thư viện, Thiết bị,
               Phòng Bộ môn, Vi tính, Văn thư – kế toán, Ytế có kế hoạch chủ động phòng chống tốt.
- Kiểm tra CSVC hàng ngày thông qua quản lý của bảo vệ, có kế hoạch tu sửa kịp thời để 
   phục vụ tốt cho việc học tập & giảng dạy.
            - Thành lập Đội kiểm tra tự quản ( 34 em lớp phó lao động ) tự kiểm tra CSVC phòng học
               xử lý báo cáo kịp thời những trường hợp học sinh vi phạm phá phách làm hư hỏng CSVC
   cho bộ phận trực tiếp quản lý Bảo vệ.
- Tổ chức kiểm tra chất lượng ĐDDH lớp 6,7,8,9 theo định kỳ 02 lần/năm và có kế họach
   bảo quản tốt.
- Trong nhà trường luôn có hố rác, thùng rác tạo thói quen học sinh bỏ rác đúng nơi quy định
   & xử lý dưới hình thức đốt.
- Trang bị đủ sọt đựng rác cho các phòng học , phòng làm việc & sọt rác công cộng, thùng
   đựng rác lớn trên sân trường, cổng trường.
- Hợp đồng nhân viên tưới nước, cắt tỉa, chăm sóc, bón phân hệ thống cây cảnh, cây bóng
   mát hàng ngày: 200.000$/tháng; Xử lý nhà vệ sinh hàng ngày, khử mùi băng phiến, xịt
   phòng, xịt muỗi hàng ngày; Thu gom rác cho vào hố: 600.000$/tháng ở điểm chính và
150.000$/tháng ở cơ sở 2; Trực đêm bảo vệ cơ quan: 600.000$/02 người ( điểm chính ) và
300.000$/ người ( điểm phụ ); Trực ngày chủ nhật: 50.000$/ ngày.
+ Sử dụng CSVC:
- Có kế hoạch sử dụng triệt để ĐD DH trong giảng dạy. Quản lý theo dõi qua sổ việc sử
             dụng ĐDDH từng tiết lên lớp của GV.
- Lập sổ cho mượn từng khối lớp – Thẻ bạn đọc giúp học sinh tham gia tốt phong trào đọc
 sách, báo.
- Tổ chức mô hình Thư viện xanh, phối hợp với Tổ Thể dục xây dựng phong trào đọc sách,
 báo và trò chơi dân gian ( cờ vua, cờ tướng ) giữa giờ cho Học sinh.
- Tập cho học sinh có thói quen tiết kiệm điện nước bằng hình thức phân công trách nhiệm
   quản lý , xử dụng , báo cáo kịp thời với bộ phận chức năng nhà trường là lớp phó lao động
   của lớp.
- Duy trì tốt thói quen vệ sinh cá nhân, rửa tay xà phòng ( Bệ nước sinh hoạt ) sau sinh hoạt
 vui chơi và sau khi đi vệ sinh để phòng chống bệnh tật.
- Tổ chức học sinh uống nước tinh khiết đến từng lớp học ( hợp đồng với công ty Fresh, có hồ
 sơ kiểm định chất lượng hợp lệ ).
- Tổ chức GV uống nước chín, nước tinh khiết Fresh.
                                                            Trang 5
 
            IV/ Thống Kê – Bảo Hiểm:
            + Thực hiện tốt công tác thống kê, kế hoạch, kịp thời để đáp ứng yêu cầu xử lý các số liệu
   thông tin- quy hoạch phát triển trường lớp .
            + Luôn quan tâm, bảo vệ quyền lợi, chế độ Học sinh - Giáo viên tham gia bảo hiểm,
               giải quyết kịp thời chế độ, nhanh chóng & công bằng.
            + Vận động 100% GV- 90% HS tham gia Bảo hiểm Thân thể & 60% trở lên HS tham gia
               Bảo hiểmY tế.
            V/ Thư Viện – Thiết Bị:
+ Thư viện:
- Lập kế hoạch hoạt động cụ thể năm, tháng, tuần thực hiện trong năm.
- Có kế hoạch phục vụ Điểm cơ sở 2 Diên Đồng: 01 buổi/tuần ( Ngày thứ 6 ).
- Phối hợp chặt chẽ & kịp thời với bộ phận chuyên môn nhằm bảo đảm chất lượng Dạy &
   Học ( hoạt động ngoại khoá, giới thiệu sách, báo cáo chuyên đề … ) .
            - Giải quyết đúng nguyên tắc, thực hiện đúng chức năng nghiệp vụ.
            - Kiện toàn hồ sơ sổ sách quản lý chặt chẽ tài sản Thư viện.
            - Phân loại sách đúng theo quy định nghiệp vụ.
            - Tổ chức biên soạn thư mục; Giới thiệu sách mới; Giới thiệu tác phẩm.
            - Lập định mức chi cuả Thư viện bao gồm: Phát triển sách – mua sắm – hoạt động.
            - Duy trì chuẩn Thư viện tiên tiến và có kế hoạch phấn đấu Thư viện Xuất sắc theo QĐ:
              01/2003/BGD-ĐT.
- Tổ chức cuộc thi lớn theo chủ điểm Giáo dục trong năm.
            + Thiết bị - ĐDDH:
            - Lập kế hoạch hoạt động thiết bị năm, tháng, tuần.
            - Thực hiện đúng quy định về phòng bộ môn ban hành theo quyết định số 37/2008/QĐ-BGD
   - ĐT ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục &Đào tạo.
- Quản lý, sắp xếp nhà kho thiết bị, Phòng TN.TH, Phòng bộ môn, Phòng Vi tính , phòng
   máy chiếu khoa học, bảo quản tốt.
            - Sắm mới đáp ứng đủ thiết bị dạy học theo yêu cầu GVBM .
            - Tổ chức hoạt động có hiệu quả các phòng TN.TH – Bộ môn – Phòng chuẩn bị ĐDDH,
               Phòng vi tính & Phóng máy chiếu dạy giáo án điện tử.
- Kiện toàn hồ sơ sổ sách quản lý chặt chẽ tài sản thiết bị dạy học.                                                - Theo dõi sử dụng ĐDDH từng tiết dạy trên lớp ( lập sổ theo dõi ).
- Lập kế hoạch tổ chức thi sử dụng ĐDDH cấp trường theo kế hoạch và tuyển chọn dự thi
 cấp Huyện, Tỉnh.
            VI/ Văn Thư – Tài Chính:
            + Văn thư:
            - Trang bị đầy đủ tủ đựng hồ sơ quản lý – công văn lưu trữ có dán nhãn rõ ràng.
            - Có đầy đủ các loại hồ sơ quản lý và cập nhật đúng quy định:
                        . Hồ sơ quản lý học sinh: 11 loại.
                        . Hồ sơ quản lý CB.GV.NV: 02 loại.
                        . Công văn lưu trữ: 06 loại.
            - Thực hiện nghiêm túc quy trình xử lý nghiệp vụ của văn thư lưu trữ .
            + Tài chính:     - Thực hiện nghiêm túc Quy chế chi tiêu nội bộ theo NĐ 43/CP.
            - Quản lý tốt các loại hồ sơ văn bản liên quan tài chính: văn bản hướng dẫn; Các quyết định đến – chuyển đi; Sổ bảo hiểm xã hội của CB.GV.NV.
- Bảo đảm mở đầy đủ các loại sổ quỹ trong và ngoài ngân sách để theo dõi; Sổ quản lý tài 
 sản công. Không để tồn tại bất kỳ 01 loại quỹ nào ngoài sổ.
            - Xử lý nghiệp vụ đúng quy định, đúng nguyên tắc: Tổ chức thu chi; Cập nhật báo cáo;
             Rà soát đối chiếu; Lập dự toán ......
VII/ Y Tế – Phục Vụ:
       + Y Tế: Thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học năm 2011 –
            2012 của Sở Giáo dục & Đào tạo cụ thể:
            - Là thành viên trong Ban GDTC và YTTH, có chức năng tham mưu Nhà trường xây dựng kế
               hoạch, tổ chức thực hiện công tác YTTH; Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai
               nạn, thương tích .
- Quản lý và chăm sóc sức khỏe trong nhà trường: Tổ chức khám sức khỏe định kỳ và phân
   loại sức khỏe cho học sinh, Quản lý và lưu hồ sơ theo dõi sức khỏe của học sinh, Lập dự trù
   mua, bảo quản và cấp thuốc theo quy định, Sơ cứu, cấp cứu ban đầu, chăm sóc sức khỏe
   ban đầu theo quy định của Bộ y tế.
            - Tuyên truyền, giáo dục , tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khỏe cho Học sinh &
             CB.GV.NV nhà trường và cha mẹ học sinh; Vận động học sinh tham gia các loại hình Bảo
 hiểm ( y tế, thân thể ).
            - Tổ chức thực hiện vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, bệnh tật
               học đường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ( CV 137/PYT Diên Khánh ), phòng chống
 tai nạn thương tích, phòng chống HIV-AIDS, các bệnh xã hội và thực hiện các họat động
khác về y tế trường học ( phối hợp với ban họat động ngòai giờ lên lớp, tổ chức dưới hình
 thức báo cáo chuyên đề, các việc làm cụ thể ).
            - Phối hợp tốt các cơ sở y tế, các đơn vị liên quan tại địa phương, các đơn vị, tổ chức, đoàn
                thể trong trường triển khai thực hiện các hoạt động y tế trường học và các họat động y tế
                khác xây dựng môi trường, trường học lành mạnh, an toàn.
            - Tổ chức thực hiện sự chỉ đạo của ngành y tế địa phương về chuyên môn nghiệp vụ như:
               tuyên truyền, vệ sinh phòng dịch bệnh, công tác tiêm phòng ...
            - Báo cáo kết quả công tác y tế trường học theo quy định ( Hàng tháng – HK – Cuối năm ).
            - Lập kế hoạch triển khai và theo dõi tình hình, diễn biến công tác phòng chống dịch bệnh.
- Có kế hoạch kiểm tra đánh giá, nhận xét, xếp loại công tác vệ sinh môi trường các lớp
 hàng tuần theo mẫu quy định.
            + Phục Vụ:
            - Đóng, mở cửa, thực hiện công tác vệ sinh các phòng làm việc ( Hiệu Trưởng, các Phó Hiệu
              Trưởng; Phòng Hội đồng ; Phòng Y tế; Phòng Hội trường).
- Phục vụ nước uống cho CB.GV.NV; Chuẩn bị CSVC cho các Sinh hoạt – Hội họp – Hội
   nghị – Đại Hội – Ngày Lễ trong nhà trường.
            - Bảo quản : lau chùi cửa kính, quét dọn, chùi rửa ly tách các phòng nêu trên.
 
            VIII/ Bảo Vệ:
            + Thực hiện tốt nhiệm vụ là thành viên các ban: Lao động, Giáo dục thể chất và y tế trường
                học, phòng chống bão lụt và phòng chống cháy nổ .Thực hiện tốt nhiệm vụ theo hợp đồng
                làm ngoài giờ.
            + Bảo quản toàn bộ tài sản trong khuôn viên nhà trường. Đóng, mở cổng, phòng học đúng
 
                                                                        Trang 7
 
              giơ. Xử lý hư hỏng nhỏ như: điện, nước, bàn ghế HS, nhắc nhở HS bổ sung nước uống hàng
 ngày và ca sử dụng uống nước...
            + Thường xuyên kiểm tra CSVC – khu vực để xe. Nếu phát hiện tồn tại phải xử lý ngay.
            + Bảo vệ an ninh trật tự trường học. Phối hợp tốt các cơ quan chức năng để giải quyết.
            + Quản lý và xử lý nghiêm túc đúng quy định tình hình ra vào cổng theo từng buổi học.
            + Thực hiện nhiệm vụ trực và công tác theo ca bảo đảm chế độ trực cơ quan 24/24.
            + Hướng dẫn cho 100% HS vào bên trong trường, bảo đảm An ninh trật tự và Vệ sinh môi
 trường khu vực cổng. Không giải quyết HS tự ý ra ngoài cổng khi đã vào trường học.
 
            IX/ Đoàn Thể :
+ Phối hợp với Công đoàn: khen thưởng, động viên kịp thời, chăm lo đời sống CB.GV.NV
   một cách thiết thực.
            + Chỉ đạo Đội TNTPHCM theo dõi đánh giá thi đua công tác lao động vệ sinh trường lớp,
               xây dựng cảnh quan sư phạm ( không ăn quà vặt khu vực cổng trường ), bảo quản CSVC
   phòng học hàng buổi.
            + Đoàn thể phối hợp chặt chẽ & kịp thời với bộ phận chuyên môn nhằm bảo đảm chất
                lượng Dạy & Học ( hoạt động ngoại khoá, giới thiệu sách, báo cáo chuyên đề … ).
+ Đoàn TN tăng cường công tác phối hợp với các tổ chức, bộ phận trong & ngoài nhà trường triển khai các hoạt động vui chơi lành mạnh.
+ Thành lập đội thiếu niên lớn tình nguyện góp phần tăng cường công tác thực hiện an
   toàn giao thông khu vực cổng trường hàng ngày.
+ Đẩy mạnh công tác sinh hoạt Đoàn thể có chất lượng.
+ Quan tâm tích cực đến đời sống CB.GV.NV.
+ Giới thiệu Đoàn viên; Công đoàn viên xuất sắc cho Đảng xem xét giới thiệu học bồi
   dưỡng chính trị, phát triển Đảng.
B/ Các chỉ tiêu lớn Năm học 2011 -2012:
 

Nội dung
Chỉ tiêu
Kết quả HKI
Kết quả cả năm
I. Giáo Dục Lao Động – Hướng Nghiệp – Nghề Phổ Thông – Cảnh Quan Sư Phạm.
+ Lao động : 70 lượt/HK
+ Trồng cây bóng mát, cây cảnh: 50 c
+ Hướng nghiệp: 01 ch.đề/tháng
+ Nghề PT: 70% HS lớp 9 được công nhận nghề phổ thông.
+ Trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn.
 
 
II.Xây Dựng – Mua Sắm .
+ Nâng cấp mặt bằng sân chơi sau trước dãy phòng học (P.4 -P.13), chống ngập úng: 100m3 cát.
+ Mua sắm 20 ghế văn phòng GV.
+ Mua sắm 20 ghế sắt HS 04 chỗ ngồi.
+ Trang thiết bị đủ cho các lớp.
+ Bảo đảm nhu cầu ĐDDH.
 
 
III. Tu Sửa – Bảo Quản – Sử Dụng CSVC .
+ Dặm vá nền, thay ngói hỏng 11 phòng học.
+ Laphong dãy hành lang 2 điểm trường.
+ Bàn ghế GV-HS đủ bảo đảm tốt cho 25 phòng học.
+ Bảo quản , sử dụng tốt, tiết kiệm.
 
 
IV. Thống Kê – Bảo Hiểm .
+ Thực hiện công tác thống kê chính xác – kịp thời.
+ 100% CB.GV.NV tham gia các loại hình bảo hiểm.
+ Học sinh tham gia:
   . BHYT: 60% trở lên
   . BHTT : Đạt 90%
 
 
V. Thư Viện – Thiết Bị .
+ Phát triển sách: 318 bản .
+ Biên soạn: 02 thư mục
+ Giới thiệu sách mới: 02 lần
+ Giới thiệu tác phẩm mới: 02 lần
+ Tổ chức cuộc thi: 02 lần
+ Phối hợp Ban HĐGDNGLL báo cáo chuyên đề: 04 lần.
+ Trưng bày, giới thiệu, điểm sách theo chủ đề: 04 lần
+ 100% GV và 75% HS thực hiện tốt phong trào đọc sách, báo.
+ Hồ sơ quản lý theo dõi đầy đủ.
+ Thi làm ĐDDH cấp Trường đạt chất lượng: 08 ĐD và tham gia thi Huyện đạt giải: 02 ĐD.
 
 
VI. Văn Thư – Tài Chính
+ Bảo quản Hồ sơ công văn lưu trữ tốt, đúng quy định.
+ Thu các loại quỹ đạt 95% KH; Học phí: 165.000.000 VN$
 
 
VII . Y Tế – Phục Vụ
+ Công tác y tế trường học: Tốt
+ Công tác vệ sinh học đường: Tốt
+ Đạt tiêu chuẩn “ Trường học học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích”
+ Báo cáo chuyên đề: 04 lần
+ Công tác truyền thông GD: 04 lần
 
 
VIII. Bảo Vệ
+ Không để mất tài sản công.
+ Không để xảy ra vụ việc nghiêm trọng về ANTT.
+ Thực hiện nghiêm túc quy định quản lý ra vào cổng trường.
 
 
IX. Đoàn Thể .
+ Công đoàn : Vững mạnh
+ Đoàn TN : Vững mạnh
+ Liên đội : Xuất sắc
+ Thực hiện công trình măng non “ Chăm sóc Bia Quân giới Đồng Trăn và Di tích lịch sử - Đình Phước Tuy”.
+ Thực hiện chương trình phát thanh măng non” Tuyên truyền giáo dục trật tự an toàn giao thông trong trường học – Di tích lịch sử”
 
 

C/ Các biện pháp:
. Nội dung 1 :
    1. Tổ chức thực hiện tốt ngày “ Hội trồng cây 15/10 “; Trồng cây lưu niệm cuả HS lớp 9.
    2. Lao động hướng nghiệp-dạy nghề phổ thông:
+ Thực hiện nghiêm túc Chương trình GD hướng nghiệp theo chỉ thị số: 33/2003/BGD-ĐT
    V/V triển khai GD-LĐ-HN bậc THCS với nội dung đổi mới.
+ Tổ chức chiêu sinh các lớp nghề PT – Tổ chức phân công GV giảng dạy có chất lượng &
    tổ chức tham gia thi 01 đợt trong năm.
    3. Duy trì phương thức lao động vệ sinh trường lớp – vệ sinh môi trường- xây dựng cảnh quan
        trường học cụ thể là:
+ Thực hiện công tác vệ sinh môi trường hàng ngày theo quy định phân công từng lớp.            
+ Mỗi tháng tổ chức tổng vệ sinh các khu vực trong trường học 01 lần có phiếu đánh giá
   xếp loại sau nhận xét cuối buổi lao động của Giáo viên hướng dẫn và người phụ trách
   chung ( Ban Lao động ) Có đánh giá, nhận xét, xếp loại trong họp Hội đồng nhà trường.
+ Mỗi tuần tổng vệ sinh lớp học 01 lần : mạng nhện , lau chùi các vết bẩn , viết vẽ bậy
 trên tường, trên bàn học , lau nền nhà, cửa kính ...có phiếu đánh giá xếp loại Cán bộ
 Y tế hàng Tuần. Có đánh giá, nhận xét, xếp loại trong họp Hội đồng nhà trường.
+ Gắn kết với công tác thi đua của tổ chức Đội TN.TP.HCM , Sao đỏ kiểm tra chấm điểm
   hàng buổi, có nhận xét đánh giá vào thứ 2 chào cờ đầu tuần.
    4. Triển khai phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực “ .
    5. Chỉ đạo cho Đội TN phát động phong trào thi đua “ 04 sạch “ đối với cá nhân: “ An sạch-
       Uống sạch-Ở sạch- Chơi sạch”; “ 02 sạch “ Với tập thể lớp “ Trường sạch, lớp sạch “.
    6. Thực hiện trồng cây cảnh, cây bóng mát theo quy hoạch trong khuôn viên nhà trường.
. Nội dung 2:
   1. Làm tốt công tác tham mưu cấp trên: Xây dựng, mua sắm kịp thời đáp ứng quy mô phát triển
       trường lớp.
   2. Trang bị đủ CSVC trang thiết bị đáp ứng tốt nhu cầu Dạy – Học.
. Nội dung 3:
   1. Duy trì & tăng cường công tác bảo vệ tài sản – Bảo vệ an ninh trật tự trường học.
            + Cập nhật kịp thời tài sản đơn vị vào sổ tài sản.
            + Thành lập 02 đội tự quản , tự kiểm tra ( sáng-chiều) các thành viên là 34 lớp phó lao
   động , báo cáo tình hình CSVC cho lực lượng bảo vệ khi có vụ việc xảy ra như lấy cắp,
   phá phách tài sản, làm hư hỏng…
           + Quy định thi đua đối với học sinh giờ chơi không được ở lại trong lớp nhằm hạn chế hư
                hỏng bàn ghế học sinh đến mức thấp nhất.
            + Tăng cường các hình thức hoạt động trò chơi dân gian, các môn TDTT cho HS tham gia
               trong giờ chơi, giờ sinh hoạt nhằm giảm thiểu trò chơi thiếu lành mạnh.
+ Tăng cường công tác bảo vệ phân công hợp lý công việc giữa 02 đ/c bảo vệ xây dựng tốt
   nền nếp ra vào cổng & bảo đảm tình hình an ninh trật tự trường học.
     2. Ban PC bão lụt, PC cháy nổ thực hiện đúng phương án kịp thời có mặt 100% nhằm hạn chế
         mức thấp nhất khi có tình huống xảy ra. Các bộ phận như Thư viện, Thiết bị, Văn thư, Tài
         chính, Đoàn đội thường xuyên kiểm tra có KH khắc phục.
 
 
                                                                        Trang 10
 
. Nội dung 4:
    1. Nghiên cứu kỹ văn bản, xây dựng kế hoạch, thống kê chính xác phù hợp thực tế.
    2. Thực hiện đúng nguyên tắc hợp đồng bảo hiểm, giải quyết nhanh chóng, bảo đảm quyền lợi
        công bằng cho học sinh & CB-GV-NV.
. Nội dung 5:
    1. Lập kế hoạch năm, tháng, tuần và bám sát kế hoạch thực hiện.
    2. Phát huy vai trò các bộ phận: Thư viện, Thiết bị, nhằm nâng cao hiệu quả Giáo dục.
    3. Duy trì & tiếp tục cải tiến lề lối làm việc nhằm nâng chất lượng, hiệu quả công tác của
       Thư viện – Thiết bị.
. Nội dung 6:
    1. Giải quyết đủ văn phòng phẩm, các loại biểu mẫu, báo cáo.
    2. Làm rõ quy định nhiệm vụ từng thành viên trong tổ hành chính bằng văn bản ( có bổ sung điều
      chỉnh phù hợp tình hình thực tế hàng năm ).
    3. Lập đầy đủ các loại hồ sơ, biểu mẫu, chứng từ, thông báo ngay đầu năm nhằm đáp ứng nhu
        cầu PHHS, quản lý chặt chẽ công tác thu chi, thu nhanh, dứt điểm, đạt kế hoạch đề ra.
            + Hướng dẫn và thực hiện đúng quy trình xét chế độ miễn, giảm đóng góp các loại quỹ của
               Học sinh theo quy định.
            + Công khai tài chính: 01 lần/tháng ( niêm yết ), có nêu rõ mục đích sử dụng.
   4. Giải quyết nhanh chóng kịp thời chế độ chính sách, đặc biệt là tiền lương hàng tháng cho
       CB-GV-NV & Học sinh dân tộc được hưởng trợ cấp hàng tháng.
   5. Duy trì & tiếp tục cải tiến lề lối làm việc nhằm nâng chất lượng, hiệu quả công tác của
      Văn thư – Kế toán.
. Nội dung 7:
   1. Cán bộ Y tế chuẩn về trình độ chuyên môn – nghiệp vụ.
   2. Trang bị đầy đủ thiết bị y tế, thuốc sơ cứu; Làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu
       và tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho HS hàng năm.
   3. Tăng cường phối hợp với các bộ phận, Đoàn thể kiểm tra công tác vệ sinh môi trường.
   4. Xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống tai nạn, thương tích trong nhà trường.
. Nội dung 8:
   1. Lập quy định riêng chế độ làm việc cho bộ phận bảo vệ ( làm việc theo ca ).
   2. Hợp đồng cụ thể các trường hợp làm ngoài giờ có thống nhất chi trả kinh phí.
. Nội dung 9:
    1. Tăng cường công tác tham mưu với chính quyền và phối hợp với các bộ phận Đoàn thể
        trong nhà trường.
    2. Tham dự đầy đủ các cuộc họp, sinh hoạt Ban chấp hành, các bộ phận Đoàn thể.
    3. Nâng cao vai trò chức năng của các Đoàn thể trong nhiệm vụ.
    4. Quán triệt và thực hiện 05 nội dung của phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện,
        học sinh tích cực”.
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        Trang 11
 
                                                            LỊCH THỰC HIỆN
 
Tháng 8 &9/2011: Chủ điểm ngày 05/9. Giáo dục truyền thống nhà trường- Địa phương
 

TT
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
NGƯỜI THỰC HIỆN
KẾT QUẢ
1
Hợp đồng tu sửa laphong, khuôn hoa cửa sổ, dặm vá nền, thay ngói, thay kính hỏng các phòng học.
Ban LĐ
 
2
Tu sửa bàn ghế học sinh đầu năm
Ban LĐ
 
3
Triển khai kế hoạch, tuyên truyền phòng chống bệnh sốt xuất huyết, bệnh tay – chân – miệng.
Ban Y tế
 
4
Tổ chức lễ khai giảng năm học 2011 -2012
TPT & Ban lao động
 
5
B/C CĐ: “ GD luật an toàn giao thông “ “ Học tập tiểu sử Nguyễn Huệ “
Thư viện phối hợp Ban HĐGDNGLL
 
6
Hoàn thành thống kê độ tuổi theo địa bàn đầu năm.
P.HT & Bộ phận vi tính
 
7
Giáo dục hướng nghiệp - CĐ 1 “ Tầm quan trọng của việc chọn nghề”
BGH
 
8
Tổng LĐVS trường lớp tháng 8 và 9.
Ban LĐ
 
9
Hoàn chỉnh đội sao đỏ - Đại hội Liên Đội – Đại hội Chi đoàn.Tham gia hội thi Lồng Đèn dịp Tết Trung thu cụm tại Xã Diên Hòa.
TPT – Đoàn TN – Ban Văn nghệ
 
10
Cho mượn sách đầu năm HS Dân tộc.
Thư viện
 
11
Xét cấp vở, dụng cụ HT, học bổng ….cho HS nghèo
TPT & BGH
 
12
Cấp phát trang thiết bị các lớp đầu năm.
P.HT & TBị
 
13
Tổ chức cho GV- HS uống nước tinh khiết, tiệt trùng fresh .
P.HT & Y Tế
 
14
Báo cáo tài chính năm học 2010 -2011
Kế Toán
 
15
Thông báo & thu các loại quỹ đầu năm
P.HT
 
16
In ấn các loại hồ sơ, biểu mẫu đầu năm – Mua sắm trang thiết bị y tế : thuốc sơ cứu …
Văn thư
Y Tế
 
17
Thống kê THCS đầu năm
P.HT & GV vi tính
 
18
Lập kế hoạch phát triển GD 2012-2013
P.HT
 
19
Sinh hoạt tổ hành chính đầu năm- Thông qua các quy định, nhiệm vụ.
Tổ VP
 
20
Hoàn chỉnh Hồ sơ sổ sách- Duyệt KH Thư viện, KH Thiết bị ĐDDH, KH Y tế Trường học , KH Đội TN.TPHCM.
P.HT
 
21
Trồng bổ sung cây cảnh – xây dựng cảnh quan trường học.
Ban LĐ
 
22
Hoàn thành Hồ sơ và thi nghề HS lớp 9.
P.HT
 
23
Hội nghị CĐCS năm học 2011 - 2012
Công đoàn
 
24
Tiếp tục thực hiện kế hoạch xây dựng “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực “
P.HT
 
25
Tham gia Hội khoẻ phù đổng cấp Trường
Tổ VP
 
26
Nâng cao mặt bằng sân trường, chống ngập úng.
Ban LĐ
 
27
Hội nghị CB.CC năm học 2011 - 2012
Tổ Văn phòng
 
28
Chích ngừa VAT cho HS nữ lớp 9 – đợt 1
Y tế phối hợp với Trạm xá Diên Phước.
 

 
Bổ sung:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
                        …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
                        …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tháng 10/2011: chủ điểm 15/10 “ Chăm ngoan học giỏi”. Kỷ niệm ngày Bác Hồ gửi thư lần cuối
                                                               Cùng cho ngành giáo dục.
 

TT
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
NGƯỜI THỰC HIỆN
KẾT QUẢ
1
LĐ trồng bổ sung cây bóng mát &cây cảnh điểm trường CS2 và Khu di tích lịch sử.           
Ban LĐ
 
2
Hợp đồng làm mới 20 ghế sắt 04 chỗ ngồi.
Ban LĐ
 
3
Hoàn chỉnh KH năm học của bộ phận LĐ-HN-CSVC-Tổ Văn phòng.
P.HT
 
4
GDHN tháng 10 - CĐ 2 ” Định hướng phát triển KT-XH của đất nước & Địa phương”
BGH
 
5
Lập kế hoạch phát triển sách trong năm
Thư viện
 
6
Tổng hợp, báo cáo thu các khoản thu đầu năm.
Kế toán
 
7
Phát thanh măng non chủ đề tháng 10 ( lồng ghép tuyên truyền giáo dục trật tự an toàn giao thông trong trường học).                      
TPT – Đoàn TN – Đội tuyên truyền măng non.
 
8
Muasắm sách TK-NV &ĐD DH đợt 1- Lập sổ cho mượn sách HS từng khối lớp & phát hành thẻ TV.
CT Thư viện – Thiết bị
 
9
Giới thiệu sách mới .
Thư viện
 
10
Hoàn chỉnh HSSS – Sắp xếp , trang bị xong ĐDDH
Thiết bị
 
11
Sắp xếp hồ sơ sổ sách hành chính văn thư lưu trữ - Hoàn thành và cập nhật các loại theo quy định.
Văn thư..
 
12
Triển khai phong trào thi đua “ Trường sạch – lớp sạch “ .
TPT
 
13
Tổ chức “ Ngày hội vệ sinh trường học” “ Ngày rửa tay toàn cầu “ 15/10
P.HT – Y tế
 
14
Hưởng ứng “ Tuần lễ dân số” ( 20/10 – 20/11 ).
Tổ Văn phòng
 
15
Kiểm tra chuyên đề: “ Công tác Thiết bị dạy học” với nội dung: Tính hợp pháp hồ sơ, bảo quản, sắp xếp tài sản, theo dõi hoạt động đúng quy định.
P.HT
 
16
Xét học bổng HS ưu tú HKI
Ban thi đua
 
17
Phối hợp UB Diên Đồng tổ chức cuộc thi “ Tìm hiểu Di sản văn hóa” HS cơ sở 2.
BGH & TPT
 
18
Tổ chức Sinh Hoạt ngày 20/10
Công đoàn
 

 
            Bổ sung:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
                        …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
                        …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tháng 11/2011: Chủ điểm ngày 20/11 “ Tôn sư trọng đạo”. Giáo dục lòng kính trọng biết ơn thầy
                                                                        Cô giáo.
 

TT
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
NGƯỜI THỰC HIỆN
KẾT QUẢ
1
Tổng lao động vệ sinh trường lớp tháng 11.
Lập bổ sung trang trí lớp
Ban LĐ
 
2
Trưng bày, giới thiệu sách mới – Điểm sách chủ đề “ Tôn sư trọng đạo”– Biên soạn thư mục – Tổ chức cuộc thi theo kế hoạch Thư Viện .
Thư viện
 
3
Phát thanh MN theo chủ đề tháng 11 ( lồng ghép tuyên truyền về danh thắng – Di tích lịch sử ).                      
TPT – Đoàn TN – Đội tuyên truyền măng non
 
4
GDHN – CĐ 3 “Tìm hiểu nghề & bản thân” .
BGH
 
5
Phối hợp tổ chức sinh hoạt KN ngày 20/11 .
BGH
 
6
Báo cáo chuyên đề , phát động thi đua đăng ký tiết học tốt , tổ chức cuộc thi về ngày 20/11.
TPT
 
7
Truy các khoản thu đầu năm .
Kế toán
 
8
Lập kế hoạch thi sử dụng ĐDDH cấp trường
Thiết bị
 
9
Cập nhật sổ đăng bộ CB.GV.NV mới có dán ảnh
Văn thư
 
10
Kiểm tra toàn diện đ/c Trãi – Công tác Đội TN
P.HT – Ban TT.ND
 

 
            Bổ sung:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
                        …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
                        .....................................................................................................................................
Tháng 12/2011:” Uống nước nhớ nguồn”. Giáo dục truyền thống yêu nước & tinh thần đấu tranh
                                    Bất khuất của Quân đội & NDVN.
 

TT
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
NGƯỜI THỰC HIỆN
KẾT QUẢ
1
Lao động vệ sinh trường lớp tháng 12
Ban LĐ
 
2
Tu sửa bàn ghế học sinh đợt 2
Ban LĐ
 
3
Sinh hoạt giao lưu, tặng quà D.460 nhân ngày 22/12
 TPT – Đoàn TN
 
4
Mua sắm sách NV.TK & ĐD DH đợt 2
Thư viện & Thiết bị
 
5
GDHN CĐ 4 “Thế giới nghề nghiệp quanh em”
BGH
 
6
Tham gia các hoạt động giao lưu VH-VN-TDTT
Các bộ phận Đoàn thể
 
7
Quyết toán thu, chi Ngân sách 2011 & Q/T thu chi HKI. Kiểm kê tài sản cuối năm 2011.
Kế toán & các Bộ phận
 
8
Hoàn chỉnh cập nhật sổ danh bạ thời điểm 31/12
Văn thư
 
9
Kiểm tra CĐ “ Kế toán – Văn thư ” với nội dung: Tính hợp pháp hồ sơ văn thư – lưu trữ và chứng từ kế toán hợp lệ.
P.HT
 
10
Giới thiệu sách mới, giới thiệu sách theo chủ đề
Thư viện
 
11
Phát thanh MN theo chủ đề tháng 12 ( lồng ghép tuyên truyền giáo dục trật tự an toàn giao thông trong trường học và Danh thắng – Di tích lịch sử ).                      
TPT – Đoàn TN – Đội tuyên truyền măng non
 

 
            Bổ sung:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
                        …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
                        …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tháng 01&02/2021: Chủ điểm ngày 09/01 & 03/02 “ Mừng Đảng- Mừng xuân”. Giáo dục truyền thống & nhận thức về Đảng CSVN.
 

TT
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
NGƯỜI THỰC HIỆN
KẾT QUẢ
1
Tổng LĐVS trường lớp & vệ sinh thôn xóm trước tết nguyên đán.
Ban LĐ
 
2
GDHN – CĐ 5&6 “ Hội thảo các hướng đi sau TN.THCS- Tìm hiểu nghề thuộc lĩnh vực VHNT “.
BGH
 
3
Chiêu sinh các lớp học nghề HS Khối 8
P.HT
 
4
Thu các khoản HKII theo thông báo đầu năm.
Tài vụ
 
5
Giới thiệu sách theo chủ đề tháng 01&02 – Báo cáo chuyên đề theo kế hoạch .
Thư viện
 
6
Tặng quà cho Đội viên nghèo vào dịp tết nguyên đán 2012 – Phát thanh măng non .
TPT – Bí thư Đoàn –
Đội tuyên truyền MN
 
7
Biên soạn Thư mục.
Thư viện
 
8
B/C sơ kết HKI – Xét thi đua.
Tổ Văn phòng
 
9
Tổ chức nghỉ Tết âm lịch Tân Mẹo – Trực cơ quan
P.HT
 
10
Tổ chức Thi làm ĐDDH cấp trường và tuyển chọn tham gia thi cấp Huyện.
Thiết bị phối hợp CM
( Tháng 01/2012).
 
11
Mua sắm bổ sung tủ thuốc sơ cứu .
Y tế
 
12
Xét học bổng HS ưu tú HKII
Ban thi đua
 
13
Phát thanh măng non theo chủ điểm 03/02
TPT – Đoàn TN
 
14
Kiểm tra TD đ/c Nguyễn Ngọc Hòa và d0/c Đặng Quang Khánh“ Phụ trách TBDH và Phòng bộ môn”
P.HT – Ban TT.ND
 

Bổ sung:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
                        …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
                        …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tháng 3/2012: Chủ điểm ngày 26/03 “Tiến bước lên Đoàn”. Giáo dục truyền thống CM của
                                                            Đoàn TN.CSHCM.
 

TT
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
NGƯỜI THỰC HIỆN
KẾT QUẢ
1
Phối hợp Đoàn T/C sinh hoạt kỷ niệm ngày 26/3.
Tổ chức cuộc thi lần 2 theo KH Thư viện. Phát triển Đoàn viên lớp 9 ( 15 + 1 ).
Tổ VP –Đoàn TN .
Thư viện
 
2
 Tổng LĐVS trường lớp tháng 3.
Ban LĐ
 
3
GDHN – CĐ 7 “ Tìm hiểu hệ thống đào tạo nghề của trung ương & địa phương “
P.HT
 
4
Kiểm tra CĐ “ CSVC” đ/c Bài + các đ/c Bảo vệ với nội dung: Bảo quản, sử dụng – VSMT – ANTT. Phương án tiết kiệm, chống lãng phí.
P.HT & Ban TT.ND
 
5
Quyết toán các khoản thu HKII
Kế toán
 
6
Trưng bày, giới thiệu sách mới – Điểm sách chủ đề Giới thiệu tác phẩm mới.
Thư viện
 
7
Phát thanh MN theo chủ đề tháng 3 ( lồng ghép tuyên truyền giáo dục trật tự an toàn giao thông trong trường học – Danh thắng – Di tích lịch sử ).                      
TPT – Đoàn TN – Đội tuyên truyền măng non
 

 
            Bổ sung:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
                        …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
                        …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tháng 4&5/2012: Chủ điểm ngày 22/4 & 19/05 “ Hoà bình & hữu nghị”.Kỷ niệm ngày sinh
                                                Lê-Nin & Sinh nhật Bác Hồ kính yêu.
 

TT
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
NGƯỜI THỰC HIỆN
KẾT QUẢ
1
Tổng LĐVS trường lớp cuối năm
Ban LĐ
 
2
Tu sửa bàn ghế GV-HS đợt 3. Rà soát CSVC chuẩn bị thi tuyển lớp 10 ( nếu có ).
Ban LĐ
 
3
Đánh giá, nhận xét thực hiện phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực “
P.HT
 
4
Tổ chức Tham quan hướng nghiệp
P.HT & Đoàn TN.CSHCM
 
5
Lập KH khen thưởng HSG cuối năm
P.HT
 
6
Kiểm kê tài sản cuối năm- niêm phong trước khi nghỉ hè. Lập KH hoạt động Hè HS & Lịch trực Hè 2012 của CB.GV.
Ban LĐ – Tài vụ – P.HT
 
7
GDHN – CĐ 8 “ Tư vấn học tập- tư vấn nghề”
BGH
 
8
Xét Tốt nghiệp THCS
Hội đồng xét TN.THCS
 
9
Lập báo cáo Tổng kết về công tác LĐ-CSVC-HN-Dạy nghề PT.
P.HT
 
10
T/C lễ tổng kết năm học 2011 -2012. Bàn giao HS về tham gia công tác hè tại địa phương.
Tổ VP
 
11
Tham mưu KH xây dựng, tu sửa trong hè.
P.HT
 
12
Hợp đồng làm công tác vệ sinh trong hè.
P.HT
 
13
Tổ chức lễ trưởng thành Đội cho HS lớp 9 & Đại hội CNBH cấp Trường.
TPT
 
14
Báo cáo công tác kiểm tra nội bộ Tổ Văn Phòng
P.HT
 

 
            Bổ sung:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
                        …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
                        …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tháng 6&7/2012: Hoạt động Hè 2012
 

TT
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
NGƯỜI THỰC HIỆN
KẾT QUẢ
1
Xây dựng KH năm 2012 - 2013
P.HT
 
2
T/C bồi dưỡng HS giỏi Lớp 8 từ 15/6 ----à 30/7/2012
BGH
 
3
T/C Hợp đồng LĐVS trường lớp từ 01/06 ---à 20/8/2012
P.HT
 
4
Tham gia đại hội CNBH cấp Huyện
TPT
 

                                               
                                                                        Trang 16
 
            Bổ sung:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
                        …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
                        …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tháng 8 /2012: Chuẩn bị khai giảng năm học 2012 - 2013
 

TT
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
NGƯỜI THỰ HIỆN
KẾT QUẢ
1
LĐVS trường lớp chuẩn bị khai giảng
Ban LĐ
 
2
Tu sửa, mua sắm CSVC, in ấn các loại biểu mẫu đầu năm.
P.HT
 
3
Tập dợt đội hình chuẩn bị khai giảng năm học mới
TPT- BGH
 
4
Lập kế hoạch cấp học phẩm, chế độ cho HS D. tộc
Kế Toán
 

 
            Bổ sung:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
                        ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
                        .....................................................................................................................................
 
 
KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ
 
A/ KIỂM TRA TOÀN DIỆN:
 

TT
NGƯỜI ĐƯỢC KIỂM TRA
KIỂM TRA VIÊN
THÁNG K.TRA/NĂM
1
Nguyễn Văn Trãi
 Quốc - Ban TT.ND
11
2
Đặng Quang Khánh
Quốc - Ban TT.ND
02
3
Nguyễn Ngọc Hòa
Quốc - Ban TT.ND
02

 
B/ KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ:
 

TT
NGƯỜI ĐƯỢC KIỂM TRA
KIỂM TRA VIÊN
THÁNG K.TRA/NĂM
1
Đặng Quang Khánh & Hòa
 Quốc
10
2
Huỳnh Thị Lý & Huỳnh Tú
Quốc
12
4
B.Minh & H.Hùng & H.Hiền & Thiện Bài
 Quốc
3

 
                        DUYỆT HIỆU TRƯỞNG                                                      P.HT
 
 
 
 
 
                             Phạm Văn Lang                                                           Lê Đình Quốc
 

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Bá Thọ - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web này: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT