Liên hệ web
  
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Toàn quốc kháng chiến, 78 năm ngày thành lập QĐNDVN, 33 năm ngày QPTD

 Tổ Sử- Địa- Công Dân tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Toàn quốc kháng chiến, 78 năm ngày thành lập QĐNDVN, 33 năm ngày QPTD.


 


 Căn cứ công văn số  978/PGD&ĐT-THTĐ ngày 30/11/2022 của Phòng giáo dục và đào tạo Diên Khánh về việc Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Toàn quốc kháng chiến, 78 năm ngày thành lập QĐNDVN, 33 năm ngày QPTD.

        

  Căn cứ vào kế hoạch của Trường THCS Nguyễn Huệ về  việc Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Toàn quốc kháng chiến, 78 năm ngày thành lập QĐNDVN, 33 năm ngày QPTD năm học 2022-2023

          Tổ Sử- Địa- Công Dân thực hiện việc tuyên truyền với các nội dung sau:

 

1.     Thầy Tấn – Giáo viên Lịch Sử tổ Sử- Địa- Công Dân báo cáo về hoàn cảnh ra đời  của Quân đội nhân dân Việt Nam:

-         Do yêu cầu phải có một đội quân chủ lực thống nhất về mặt tổ chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng giải phóng dân tộc nên ngày 22/12/1944 Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ra đời.

-         Ngày 15/5/1945 Đổi tên thành Việt Nam giải phóng quân.

-         Tháng 8/1945 Đổi tên thành Vệ Quốc Quân.

-         Năm 1946 Đổi tên thành Quân đội Quốc gia Việt Nam.

-         Năm 1950 Đổi tên thành Quân đội nhân dân Việt Nam.

-         Ngày 22/12/1944 Ngày thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - Đội quân chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam được lấy làm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

2.     Thầy Tấn tiếp tục tuyên truyền về sự lớn mạnh, sự thành công và thắng lợi của Quân đội nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam  qua các thời kì:

-         Quân đội nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ( 1945- 1954)

-         Quân đội nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược ( 1954- 1975)

-         Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc XHCN ( 1975- 1922)

3.     Thầy Tấn đặt ra các câu hỏi về nội dung vừa tuyên truyền để các em học sinh trả lời, mỗi học sinh trả lời đúng đáp án sẽ nhận được một phần quà từ ban tổ chức.

4.     Ý nghĩa của buổi tuyên truyền:

Qua buổi tuyên truyền cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong  nhà trường sẽ hiểu rõ hơn về  truyền thống dân tộc, hình ảnh, phẩm  chất cao đẹp “Bộ đội cụ Hồ”; giáo dục nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã  hội, chủ nghĩa anh hùng cách mạng; khẳng định tính đúng đắn trong thực hiện đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng, Nhà nước ta.

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT