Liên hệ web
  
DANH SÁCH HỌC SINH KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2019-2020

 Xem danh sách đầy đủ tại đậy


 

DANH SÁCH HỌC SINH KIỂM TRA LẠI - LỚP 6.   NĂM HỌC: 2019-2020
STT Họ và Tên Lớp Ngày sinh Giới tính Điểm TBCM Học lực Hạnh kiểm CÁC MÔN CHỌN THI LẠI
TOÁN   SINH VĂN SỬ ĐỊA ANH CD CN TIN TD
1 Nguyễn Tấn Phát 6.2 02/12/2008 Nam 5.3 Yếu TB               x        
2 Trần Phương Thảo 6.2 06/11/2008 Nữ 4.0 Yếu TB x x   x x     x        
3 Đỗ Thành Trọng 6.2 08/01/2008 Nam 4.9 Yếu Khá               x        
4 Nguyễn Ngọc Trường 6.2 16/01/2008 Nam 5.8 Yếu Khá x       x     x        
5 Ngô Trọng Bình 6.3 20/04/2008 Nam 4.9 Yếu Khá x       x              
6 Nguyễn Ngọc Hiếu 6.3 20/04/2008 Nam 4.5 Yếu Khá x x   x x              
7 Nguyễn Anh Kiệt 6.3 02/05/2007 Nam 4.8 Yếu Khá   x   x                
8 Ngô Quốc Thiện 6.3 29/01/2008 Nam 5.4 Yếu Khá x       x              
9 Huỳnh Tấn Vinh 6.3 25/03/2007 Nam 4.9 Yếu Khá x       x              
10 Nguyễn Vũ Hoài Khang 6.4 07/10/2008 Nam 4.0 Yếu Khá x x     x     x x      
11 Nguyễn Hoài Thanh 6.4 17/12/2008 Nam 5.3 Yếu Khá               x        
12 Nguyễn Trung Việt 6.4 14/09/2008 Nam 5.9 Yếu Khá               x        
13 Nguyễn Đức Huy 6.5 04/04/2008 Nam 5.4 Yếu Khá x       x              
14 Nguyễn Thành Lộc 6.6 14/11/2008 Nam 4.2 Yếu Khá x x     x     x        
15 Nguyễn Công Minh 6.6 23/09/2007 Nam 5.7 Yếu TB               x        
16 Nguyễn Minh Phước 6.6 23/08/2008 Nam 5.1 Yếu Khá x             x        
17 Nguyễn Bảo Trịnh 6.6 21/02/2008 Nam 4.5 Yếu Khá x x     x     x        
18 Nguyễn Lê Anh Tuấn 6.6 19/06/2008 Nam 5.1 Yếu Khá   x                    
TỔNG SỐ LƯỢNG TỪNG MÔN 11 7 0 3 10 0 0 11 1 0 0 0
Danh sách này gồm 18 học sinh tham gia kiểm tra lại.
DANH SÁCH HỌC SINH KIỂM TRA LẠI - LỚP 7.   NĂM HỌC: 2019-2020
STT Họ và Tên Lớp Ngày sinh Giới tính Điểm TBCM Học lực Hạnh kiểm CÁC MÔN CHỌN THI LẠI
TOÁN   SINH VĂN SỬ ĐỊA ANH CD CN TIN TD
1 Nguyễn Trần Quốc Duy 7.2 02/01/2007 Nam 5.9 Yếu Khá         x              
2 Nguyễn Phan Quốc Khánh 7.2 26/05/2007 Nam 6.9 Yếu Khá x       x              
3 Nguyễn Lê Hữu Trọng 7.2 21/08/2007 Nam 5.0 Yếu TB         x              
4 Nguyễn Thanh Sang 7.3 27/07/2006 Nam 6.0 Yếu Khá x       x              
5 Nguyễn Đức Trung 7.3 03/06/2007 Nam 5.8 Yếu Khá x       x              
6 Nguyễn Gia Luân 7.4 17/12/2007 Nam 4.2 Yếu Khá x x     x x   x       x
7 Lê Thành Nam 7.5 21/07/2007 Nam 6.2 Yếu Khá x       x              
8 Phạm Minh Trung 7.5 01/08/2006 Nam 6.4 Yếu Khá x       x              
9 Võ Anh Kiệt 7.6 21/08/2007 Nam 5.9 Yếu Khá x       x              
10 Võ Tiến Luận 7.6 27/06/2005 Nam 5.4 Yếu Khá x       x     x        
11 Nguyễn Văn Minh 7.6 02/07/2007 Nam 4.9 Yếu Khá x       x              
12 Nguyễn Thế Phong 7.6 20/06/2006 Nam 5.2 Yếu Khá x       x              
13 Nguyễn Thị Kim Nguyên 7.7 29/06/2007 Nữ 5.9 Yếu Khá x       x              
TỔNG SỐ LƯỢNG TỪNG MÔN 11 1 0 0 13 1 0 2 0 0 0 1
Danh sách này gồm 18 học sinh tham gia kiểm tra lại.
DANH SÁCH HỌC SINH KIỂM TRA LẠI - LỚP 8.   NĂM HỌC: 2019-2020
STT Họ và Tên Lớp Ngày sinh Giới tính Điểm TBCM Học lực Hạnh kiểm CÁC MÔN CHỌN THI LẠI
TOÁN   SINH VĂN SỬ ĐỊA ANH CD CN TIN TD
1 Lương Nguyễn Khánh Ngân 8.2 29/10/2006 Nữ 5.7 Yếu Khá x       x              
2 Nguyễn Ngọc Quý 8.2 02/03/2006 Nam 5.4 Yếu Khá x       x              
3 Nguyễn Quốc Tài 8.3 30/08/2005 Nam 5.3 Yếu Khá x                      
4 Trần Quốc Thịnh 8.3 20/12/2006 Nam 4.7 Yếu Khá x x x   x              
5 Nguyễn Anh Sang 8.5 12/02/2005 Nam 5.0 Yếu Khá x       x              
6 Nguyễn Gia Tâm 8.6 3/2/2006 Nam 5.1 Yếu Khá x       x              
7 Trần Nguyễn Anh Tú 8.7 18/06/2006 Nam 5.7 Yếu Khá x       x              
8 Nguyễn Thị Thảo Vy 8.7 22/06/2006 Nữ 6.2 Yếu Khá x                      
TỔNG SỐ LƯỢNG TỪNG MÔN 8 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Danh sách này gồm 18 học sinh tham gia kiểm tra lại.

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT