Liên hệ web
  
KẾ HOẠCH Tổ chức ôn tập kiến thức cho học sinh trong thời gian nghỉ học do dịch bệnh LẦN 2

 


 

PHÒNG GD&ĐT DIÊN KHÁNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …. KH-NH

Diên Phước, ngày  12 tháng 03 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức ôn tập kiến thức cho học sinh trong thời gian nghỉ học do dịch bệnh

LẦN 2

-------------------

 

Thực hiện Công Văn số 131/PGD&ĐT ngày 03 tháng 03 năm 2020  v/v tổ chức các khóa học, ôn tập trực tuyến cho học sinh, trường THCS Nguyễn Huệ đã tiến hành tổ chức xây dựng kế hoạch lần 1 và đang thực hiện theo kế hoạch lần 1. Nay trường THCS Nguyễn Huệ tiếp tục xây dựng kế hoạch lần 2 nhằm bổ sung kế hoạch lần 1 để việc thực hiện ôn tập kiến thức cũ cho học sinh các khối và có thể học kiến thức HK2 cho HS lớp 9 như sau :

I. Trường đã tổ chức cho GV biên soạn tài liệu cho HS tự tập luyện tại nhà và đã đăng bài lên hệ thống .

II. Đã thông báo cho PHHS và HS về thông tin lớp học, thời gian học, HS đã đăng nhập và tham gia học.

III. Đã phát tài liệu phục vụ việc tự ôn tập tại nhà đối với HS không tham gia được vì không có máy tính, không có mạng, mạng yếu, ....

IV. Trường đã tổng hợp, theo dõi và nhắc nhở học sinh thực hiện, hỗ trợ kịp thời cho GV và HS gặp khó khăn khi thực hiện.

V. HS soạn nội dung vào vở rồi nộp lại cho GVBM khi có thông báo học trở lại,  GVBM chấm điểm cộng cho từng HS.

VI. Trường hợp thời gian nghỉ kéo dài, nhà trường hướng dẫn HS lớp 9 tham gia học kiến thức HK2 trên kênh truyền hình Khánh Hòa, Hà Nội, TPHCM, ... (có thể xem trên điện thoại thông minh) để chuẩn bị cho kì thi cuối cấp.


Cụ thể :

Thời gian

Nhiệm vụ

Người thực hiện

Ghi chú

 

 

 

Ngày 09/03

 

 

 

Ngày 16/03

Thông báo cho HS lịch học trên truyền hình , trên điện thoại

 

 

 

GVCN, GVBM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông báo trên zalo, điện thoại, vnedu, trang web, …

Từ 09/03 đến khi học lại

Tiếp tục ôn tập kiến thức cũ tại nhà, HS lớp 9 học kiến thức HK2 trên truyền hình Hà Nội, TPHCM (nếu có)

HS

GVBM lớp 9 hỗ trợ cho HS kịp thời qua các phương tiện lien lạc.

 

Trên đây là kế hoạch khóa học và ôn tập trực tuyến cho học sinh của trường THCS Nguyễn Huệ, trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc liên hệ HP1 để cùng nhau giải quyết.

Nơi nhận:     

- Nộp PGD&ĐT                                                                     Hiệu Trưởng

- Các Tổ chuyên môn ;

- Lưu VP.

                                                                                                Trần Bá Thọ

 

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT