Liên hệ web
  
KẾ HOẠCH Tổ chức ôn tập kiến thức cho học sinh trong thời gian nghỉ học do dịch bệnh

 


 

PHÒNG GD&ĐT DIÊN KHÁNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

***

 

Số: …. KH-NH

Diên Phước, ngày  29 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức ôn tập kiến thức cho học sinh trong thời gian nghỉ học do dịch bệnh

-------------------

Thực hiện Công Văn số 131/PGD&ĐT ngày 03 tháng 03 năm 2020 v/v tổ chức các khóa học, ôn tập trực tuyến cho học sinh, trường THCS Nguyễn Huệ đã tiến hành tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện như sau :

I. Tổ chức tập huấn cho GV : (VNPT)

1. Thời gian : 8h đến 11h30 ngày 03/03/2020.

2. Thành phần : CBQL và GV.

3. Địa điểm : tại 2 phòng Tin.

II. Trường biên soạn lại tài liệu phát cho GV tự tập luyện tại nhà và đăng bài lên hệ thống sau khi nhóm trưởng bộ môn kí duyệt.

III. Thông báo cho PHHS và HS về thông tin lớp học, thời gian học đồng thời soạn tài liệu hướng dẫn HS đăng nhập và tham gia học.

IV. Phát tài liệu phục vụ việc tự ôn tập tại nhà đối với HS không tham gia được vì không có máy tính, không có mạng, mạng yếu, ....

V. Trường tổng hợp, theo dõi và nhắc nhở học sinh thực hiện.

Cụ thể :

Thời gian

Nhiệm vụ

Người thực hiện

Ghi chú

Ngày 03/03/2020

Tập huấn đăng bài lên hệ thống

VNPT

 

 Từ 04/03 đến 07/03/2020

+Soạn nội dung bài soạn theo quy định.

+ Nộp nội dung bài soạn cho Văn thư

GV

 

Nhóm trưởng

Nhóm trưởng cần duyệt qua nội dung trước khi đăng

Ngày 07/03/2020

+Thông báo cho PHHS và HS được biết về lớp học, hướng dẫn HS đăng nhập hệ thống.

GVCN

Lập danh sách HS không đủ điều kiện tham gia học rồi trình BGH kí duyệt.


 

Từ 09/03 đến 14/03/2020

+ HS tham gia học trực tuyến.

+ Tổng hợp số lượt HS tham gia/khối/môn ngày 11/03

HS

 

Thoại My

Theo dõi, tổng hợp và báo cáo vào 17h00 cuối ngày cho HP1 về tình hình  HS tham gia.

Ngày 09/03/2020

+ Phát tài liệu ôn tập cho HS không tham gia học trên hệ thống được

Văn thư

+ Thời gian :

Khối 9 : 7h30-9h

Khối 8 : 9h-10h30

Khối 7 : 13h30-15h00

Khối 6 : 15h-16h30

+ Địa điểm : trước phòng Y Tế

 

* Nhóm trưởng lưu ý nội dung bài soạn : Soạn bài tập, đề cương ôn tập HK1 (riêng Toán , Văn, Anh lớp 9 kiến thức toàn cấp, trọng tâm là lớp 9) theo đúng trọng tâm, có chất lượng và được nhóm trưởng bộ môn duyệt rồi đăng lên hệ thống.

Trên đây là kế hoạch khóa học và ôn tập trực tuyến cho học sinh của trường THCS Nguyễn Huệ, trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc lien hệ HP1 để cùng nhau giải quyết.

Nơi nhận:     

- Nộp PGD&ĐT                                                                     Hiệu Trưởng

- Các Tổ chuyên môn ;

- Lưu VP.

                                                                                                 

                                                                                                Trần Bá Thọ

 


 

I. Đối với GV :

1. Yêu cầu các GV tuyệt đối không được tổ chức dạy thêm, học thêm .

2. Ngày 03/03/2020 đã kết hợp Vnpt tổ chức tập huấn cho GV về việc học trực tuyến

Thời gian : Bắt đầu từ 8h đến 11h30 ngày 03/03/2020.

Thành phần : CBQL và GV.

3. Từ ngày 04/03/2020 đến 07/03/2020 GV soạn đề cương ôn tập HK1, bài tập  (riêng Toán , Văn, Anh lớp 9 kiến thức từ lớp 6 đến hết HK1 lớp 9) theo đúng trọng tâm, có chất lượng và được nhóm trưởng bộ môn duyệt rồi đăng lên hệ thống.

4. Ngày 07/03/2020

GVCN hướng dẫn HS đăng nhập hệ thống qua tin nhắn vnedu và hổ trợ HS đăng nhập khi cần. Đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện tự học trực tuyến, Giáo viên chủ nhiệm lập danh sách học sinh, trình BGH kí duyệt và BGH sẽ tiếp tục hướng dẫn cho Văn thư phát cho HS.

II. Đối với HS :

1. Ngày 07/03/2020 đăng nhập hệ thống theo sự hướng dẫn của GVCN.

2. Từ ngày 09/03 đến 14/03/2020 HS tiến hành học trên mạng.

III. Phân công nhiệm vụ :

1. Kí duyệt nội dung bài soạn của GV trước khi đăng : Nhóm trưởng bộ môn.

2. Theo dõi việc tự học qua mạng của HS các lớp : GVCN

Báo cáo tình hình học qua mạng của HS lớp mình cho HP1 ngày 14/03/20.

Số HS tham gia/môn.

3. Nhóm trưởng bộ môn photo tài liệu các khối gửi văn thư.

 

 

(Có thể chọn kế hoạch theo mẫu này cho gọn)

Trên đây là kế hoạch khóa học và ôn tập trực tuyến cho học sinh của trường THCS Nguyễn Huệ, trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc lien hệ HP1 để cùng nhau giải quyết.

 

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT