Liên hệ web
  
THÔNG BÁO Về việc đăng kí học BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

 Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Phòng GD&ĐT tại cuộc họp  Hiệu trưởng ngày 27/7/2018, Bộ phận tổ chức xin gửi đến các trường mẫu danh sách đăng kí tham gia học bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Lưu ý các trường các nội dung sau:

1. Nhập đúng theo mẫu danh sách được gửi, Mỗi hạng lập 1 sheet riêng  và điền đầy đủ các thông tin.

2. Gửi danh sách đăng kí học của trường  về PGD ( bộ phận TCCB) .  mỗi hạng, lập 1 danh sách riêng, đồng thời gửi mail về địa chỉ: nqhung.dk@khanhhoa.edu.vn 

3. Đối với các giáo viên, CBQL không tham gia đăng kí học, bắt buộc phải làm đơn xin không tham gia học, nêu rõ lý do, có xác nhận của Hiệu trưỡng nhà trường và làm thành 2 bản, lưu tại trường 1 bản, 1 bản nộp về PGD.

  HẠN CHÓT NỘP DANH SÁCH ĐĂNG KÍ THAM GIA HỌC: ngày 03/8/2016 ( lần đăng kí này được xem là lần đăng kí chính thức để tổ chức các lớp bồi dưỡng)
                                                        
4. Đơn đăng kí học các trường chuyển cho giáo viên điền thông tin chuẩn bị các nội dung. Thời gian nộp về Phòng GD&ĐT , sẽ có thông báo sau.
( Mẫu đơn đăng ký học xin tải tại đây)

 

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT