Liên hệ web
  
DANH SÁCH HỌC SINH MIỄN HỌC THỂ DỤC Năm học: 2017- 2018

 


 PHÒNG: GD& ĐT DIÊN KHÁNH                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG: THCS NGUYỄN HUỆ                                       Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

TỔ: THỂ DỤC- ÂM NHẠC- MT                             

 

 

 

                                     DANH SÁCH HỌC SINH MIỄN HỌC THỂ DỤC

                                                                    Năm học: 2017- 2018

 

 

STT

     HỌ VÀ TÊN            

NĂM SINH

NAM

             

     NỮ

  LỚP

TRÌNH TRẠNG SỨC KHỎE   ĐƯỢC MIỄN HỌC

 GHI CHÚ

1

Đoàn Thiệu Nhật Vinh

     2006

  Nam

 

6. 4

 Bệnh tim bẩm sinh

 

2

Võ Hoài Ngọc Vy

     2006

  Nữ

6.4

 Bệnh tim

Bổ sung 28/09/17

3

Trần Quốc Hưng

     2005

  Nam

7.2

 Gãy chân trái

Bổ sung 28/09/17

4

Nguyễn Duy Minh

     2004

  Nam

8/5

 Cong vẹo cột sống

Bổ sung

14/10/17

5

 

Lương Quang Thắng

     2004

  Nam

8/5

Thiếu máu mãn tính; thiếu sắt máu-Sức khỏe yếu

Bổ sung

15/12/17

 

 

                                                                               Diên Phước, ngày 15/ 12/ 2017

                       BAN GIÁM HIỆU                                      Tổ trưởng CM

 

 

 

 

               Trần Thị Kim Liên                                         Nguyễn  Kiển

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT