Liên hệ web
  
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TRƯỜNG Năm học : 2017-2018

 


       PHÒNG GD& ĐT DIÊN KHÁNH          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ                            Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

 

   

                                                     KẾ HOẠCH

                            TỔ CHỨC HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TRƯỜNG

                                                                Năm học : 2017-2018

                                                      ------------ œ–&—œ ------------  

 

            I/  MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA:

- Thực hiện kế hoạch hoạt động giáo dục thể chất và công tác vệ sinh học đường năm 2017-2018.

- Phát động, khuyến khích phong trào tập luyện TDTT thường xuyên trong học sinh.Tạo một sân

chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần vào mục tiêu xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực.

- Chuẩn bị lực lượng vận động viên tham gia Hội Khỏe Phù Đổng các cấp trong năm học: 2017-

2018.

 

II/ THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM GIA:

1. Thời gian:

 - Từ ngày 02/10/2017 đến ngày 06/11/2017:GVCN+ GV phụ trách lập danh sách HS các lớp và 

nộp cho nhóm thể dục. Hạn chót nộp vào ngày 07/ 10/ 2017

 - Từ ngày 09/ 10/ 2017 đến ngày 26/ 10/ 2017 thi đấu các môn thể thao: với các môn cầu lông

nam- nữ, bóng đá nam, Bóng chuyền nam,Cờ vua nam- nữ; Bóng bàn nam- nữ (có lịch   thi đấu

cụ thể kèm theo)

 - Ngày 30/2017( thứ hai):Sáng Tổng kết+ Phát thưởng Hội Khỏe Phù Đổng trường năm học 2017-

2018.

2. Địa điểm: Sân trường- sân thể dục thể thao trường THCS Nguyễn Huệ.

3. Thành phần tham gia: - Học sinh toàn trường; khối lớp 6- 7- 8- 9 và GVCN các lớp.

 

III/ CÔNG TÁC TỔ CHỨC:

 Bao gồm: - Ban chỉ đạo

                  - Ban tổ chức và giáo viên phụ trách môn.

                  - Ban y tế: Cô Trần Thị Thiện Bài

 

IV/ CÁC MÔN THI ĐẤU VÀ SỐ LƯỢNG HỌC SINH CÁC LỚP THAM GIA:

     1. Môn Cầu lông: Học sinh tham gia thi đấu các môn cầu lông khối 6, mỗi lớp đăng ký 2 học

 sinh ( 1 nam, 1 nữ/ lớp).

    2. Môn Bóng đá nam: Học sinh thi môn bóng đá khối 8+ 9: tham gia thi đấu có 8-10 hs/ lớp/đội.   

          a/ Bóng đá nam khối lớp 8 phân ra: 

                   Gồm :6 đội                                 

          b/ Bóng đá nam khối lớp 9 phân ra:   

                   Gồm :7 đội                                                                  

 

   3. Môn Bóng chuyền nam: Học sinh thi môn bóng chuyền khối 8+ 9: một lớp thành 1 đội tham gia   

      thi đấu có 10 học sinh   

       a/ Bóng chuyền nam khối lớp 8 phân ra 1 lớp thành 1 đội: 10 học sinh.                                                                               

       b/ Bóng chuyền nam khối lớp 9 phân ra 1 lớp thành 1 đội:10 học sinh

   4. Môn Cờ vua: Học sinh nam- nữ  khối 6-7 tham gia thi đấu: có 2 hs: 1nam, 1 nữ/ lớp

   5. Môn Bóng bàn: Học sinh nam- nữ  khối 6-7: tham gia thi đấu: có 2 hs: 1nam, 1 nữ/ lớp.

 

V. THỂ THỨC THI ĐẤU VÀ LỊCH THI ĐẤU :

- Cụ thể, ban tổ chức gửi đến các lớp bằng văn bản.

- Luật thi đấu: Áp dụng theo luật điền kinh và  luật thi đấu các môn thể thao, theo luật hiện hành.

 VI. KHEN THƯỞNG VÀ KỈ LUẬT:

- Có chế độ cộng điểm thi đua cho các lớp  có học sinh tham gia đầy đủ, nhiều thành tích các môn 

 tham gia Hội Khỏe; ở  trong những tuần có tổ chức thi.

- Những lớp có vận động viên học sinh tham gia thi quá ít số lượng học sinh cũng như các môn

thi, sẽ có chế độ trừ điểm thi đua lớp ở những tuần có thi HKPĐ của phong trào thi đua Đội.

- Xử lí kỉ luật các tập thể, cá nhân vi phạm nội quy và các quy định của Hội Khỏe trong quá trình tham gia thi đấu Hội Khỏe Phù Đổng năm học 2017-2018.

- GVCN cùng HS các lớp tham gia phong trào cổ vũ đầy đủ, nhiệt tình,động viên tinh thần cho các vận động viên tham dự các môn thi của lớp tại Hội Khỏe Phù Đổng trường năm học 2017-2018.

VII. LỊCH THỰC HIỆN:

- Từ ngày 02/10/2017 đến ngày 06/11/2017:GVCN + GV phụ trách lập danh sách HS các lớp và

nộp cho nhóm thể dục. Hạn chót vào ngày 07/ 10/ 2017.

 - Từ ngày 09/ 10/ 2017 đến ngày 26/10/ 2017: Thi đấu Thể thao, với các môn ( có lịch thi đấu cụ  

thể kèm theo)

 - Từ ngày 09/ 10/ 2017 đến ngày 13/ 10/ 2017: Thi đấu môn bóng đá nam khối 8-9.

 - Từ ngày 13/ 10/ 2017 đến ngày 17/ 10/ 2017: Thi đấu môn bóng chuyền nam  khối 8-9

 - Từ ngày 17/ 10/ 2017 đến ngày 20/ 10/ 2017: Thi đấu  môn cờ vua nam-nữ khối 6-7

 - Từ ngày 20/ 10/ 2017 đến ngày 23/ 10/ 2017: Thi đấu  môn cầu lông nam-nữ 6-7.

 - Từ ngày 24/ 10/ 2017 đến ngày 26/ 10/ 2017: Thi đấu Bóng bàn nam- nữ khối 6-7.

 - Ngày 27/ 10/ 2017: Tổng hợp kết quả, họp rút kinh nghiệm.

 - Ngày 28/ 10/ 2017: Vào lúc 15 giờ; gói phần thưởng học sinh.

 - Ngày 30/ 10/ 2017( thứ 2): Sáng Tổng kết – Phát thưởng vận động viên tham dự thi Hội Khỏe

Phù Đổng trường  năm học 2017- 2018.

* GVCN+ GV phụ trách môn phổ biến đến học sinh kế hoạch HKPĐ trường, cho học sinh

đăng ký và lập danh sách học sinh tham gia các môn gửi về nhóm Thể dục (Thầy Kiển hoặc cô  

Tùng Quyên) chậm nhất vào sáng (thứ 7 )ngày 07/ 10/ 2017.

 Giáo viên thể dục và Giáo viên chủ nhiệm các lớp chịu trách nhiệm về việc đăng ký danh sách học sinh trực tiếp tham gia và phân công học sinh chăm sóc, động viên, cổ vũ cho vận động viên lớp mình trong suốt quá trình thi đấu.

 

 

VIII.ĐỀ NGHỊ:

- Gíáo viên chủ nhiệm cùng giáo viên phụ trách môn và học sinh tham gia thi đấu, chấp hành nghiêm túc theo mọi quy định về thời gian, số lượng học sinh, cũng như lịch thi đấu và cổ vũ; đạt thành tích cao, đảm bảo thực sự an toàn trong suốt quá trình thi đấu Hội Khỏe Phù Đổng năm học 2017- 2018; kết quả đạt được thành công tốt đẹp!.

 

                                                                                                Diên Phước, ngày 26  tháng 09 năm 2017

                           BAN GIÁM HIỆU

 

 

 

 

 

                    NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

Tổ trưởng Thể dục- ÂN- MT

 

 

 

Nguyễn Kiển

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 PHÒNG GD&ĐT DIÊN KHÁNH             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ                           Độc  lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                                                    DANH SÁCH

                     BAN TỔ CHỨC HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TRƯỜNG

                                                Năm học: 2017- 2018

                                                               ------------- – & — ------------ 

  

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

LÀM NHIỆM VỤ

PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

 

    I.Ban chỉ đạo:

 

 

 

 

1

Trần Bá Thọ

Hiệu trưởng

Trưởng ban

 

 

2

Lâm Bá Vũ

Phó HT

Phó ban

 

 

 

    II.Ban tổ chức:

 

 

 

 

1

Trần Thị Kim Liên

Phó HT

Trưởng ban

Phụ trách chung

 

2

Nguyễn Kiển

Tổ trưởng CM

Phó  ban

Chuyên môn - CSVC- trọng tài

 

3

Nguyễn Văn Trãi

TPT

Phó  ban

Nghi thức- phần thưởng

 

4

Lê Đức Quang

Tổ phó CM

Ủy viên

Trưởng ban trọng tài

 

5

Trần Thị Thiện Bài

Y tế

Ủy viên

Y tế

 

6

Nguyễn Thị Hoàng

Trân

Thiết bị

 

Ủy viên

 

ANTT, trang trí, trang âm

 

7

Phan Thị Hải Yến

Ủy viên

 

 

 

III. Các biểu ban: 

 

 

 

 

1

Lê Đức Quang

 

 

Trọng tài

 

 

2

Lê Thị Tùng Quyên

 

 

 

3

Nguyễn Kiển

 

 

 

4

Ngô Quốc Phong

 

 

 

1

Bùi Tấn Minh

 

Giám sát- An ninh trật tự

 

 

2

Lê Vũ Thành Long

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Lê Thị Tùng Quyên

 

Thư ký

Tổng hợp

 

 

 

                                                                                                Diên Phước, ngày 26  tháng 09 năm 2017

                  BAN GIÁM HIỆU                                                                      NGƯỜI LẬP

                                                                                                               Tổ trưởng TD-ÂN-MT    

                

 

      

                                                                                                                        Nguyễn Kiển

 

 

 

 

 

PHÒNG GD & ĐT DIÊN KHÁNH         CỘNG HÒA- XÃ HỘI CHỦ NGHĨA- VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ                               Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                                                                                            

                                                         LỊCH THI ĐẤU

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TRƯỜNG

MÔN THI: CÁC MÔN THỂ THAO

Năm học: 2017- 2018

œ–¯—œ

 

STT

GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH

           NGÀY  THI

KHỐI    

  THI

   MÔN THI

GHI CHÚ

 

1

 

 

 

Ngô Quốc Phong

14 giờ 00 ph;

Chiều thứ hai+ thứ ba: 9+10/ 10/ 2017

8- 9

Bóng đá nam

 

14 giờ 00 ph; 

Chiều thứ tư+thứ sáu: 11+13/ 10/ 2017

8- 9

Bóng đá nam

 

 

 

   2

 

 

- Lê Đức Quang

- Ngô Quốc Phong

14 giờ 00 ph

Chiều thứ sáu+ thứ bảy: 13+ 14/ 10/ 2017

8- 9

Bóng chuyền nam

 

14 giờ 00 ph

Chiều thứ hai+ thứ ba: 16+ 17/ 10/ 2017

8- 9

Bóng chuyền nam

 

  

   3

 

Lê Thị Tùng Quyên

 

07 giờ 00 ph;

Sáng thứ ba+ thứ năm: 17+19/ 10/ 2017

6- 7

Cờ vua nam-nữ

 

 

07 giờ 00 ph;

Sáng thứ sáu: 20/ 10/ 2017

6- 7

Cờ vua nam-nữ

 

 

 

4

 

 

Lê Đức Quang

07 giờ 00 ph;

Sáng thứ sáu+thứ bảy: 20+21/ 10/ 2017

6- 7

Cầu lông nam-nữ

 

 

07 giờ 00 ph;

Sáng thứ hai: 23/ 10/ 2017

6- 7

Cầu lông nam-nữ

 

 

 

 

5

 

 

Nguyễn Kiển

 

07 giờ 00 ph;

Sáng thứ ba+thứ tư: 24+25/ 10/ 2017

6- 7

Bóng bàn nam-nữ

 

07 giờ 00 ph;

Sáng thứ năm:

 26/ 10/ 2017

6- 7

Bóng bàn nam-nữ

 

 

                                                                  Diên Phước, ngày 26 tháng 09 năm 2017

           BAN GIÁM HIỆU:                                                                 NGƯỜI LẬP

                                                                                                    Tổ trưởng TD- ÂM- MT

 

 

 

 

 

                                                                                                            Nguyễn Kiển

 

 

PHÒNG GD & ĐT DIÊN KHÁNH         CỘNG HÒA- XÃ HỘI CHỦ NGHĨA- VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ                               Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                                                                                            

 

 MÔN THI: CÁC MÔN THỂ THAO     -  LỚP:  

Năm học: 2017- 2018

---------œ–¯—œ----------

 

STT

GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH

( trọng tài )

    NGÀY  THI

KHỐI    

  THI

MÔN THI

      HỌ VÀ TÊN

( ghi rõ họ và tên )

KÝ TÊN

 

1

 

 

 

Ngô Quốc Phong

14 giờ 00 ph;

Chiều thứ hai+ba: 9+10/ 10/ 2017

   8- 9

 

 

Bóng đá nam

 

 1.

 2.

 3.

 4.

 5

 6

 7

 8

11

 

14 giờ 00 ph; 

Chiều thứ tư+sáu: 11+13/ 10/ 2017

  8- 9

 

 

   2

 

 - Lê Đức Quang

 - Ngô Quốc   

    Phong

14 giờ 00 ph

Chiều thứ sáu+

 bảy :

13+ 14/ 10/ 2017

8- 9

 

 

 

Bóng chuyền nam

 

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

10

 

14 giờ 00 ph

Chiều thứ hai+thứ ba:

16+ 17/ 10/ 2017

8- 9

  Lưu ý: 

- Từ ngày 02/10/2017 đến ngày 6/10/2017:GVCN + GV phụ trách lập danh sách HS các lớp và

nộp nhóm thể dục Hạn chót nộp vào ngày 07/ 10/ 2017.

  1. Môn Bóng đá nam: Học sinh thi môn bóng đá khối 8+ 9: tham gia thi đấu có 11 hs/ đội.

      Vậy mỗi lớp tuyển chọn 3 học sinh( còn 1 học sinh trong đội bình chọn để đủ số lượng HS)

       a/ Bóng đá nam khối lớp 8; phân ra 6 đội:                                                                             

       b/ Bóng đá nam khối lớp 9; phân ra 7 đội:                                                                             

 2. Môn Bóng chuyền Nam:Học sinh thi môn bóng đá khối 8+9:tham gia thi đấu 1 lớp;có 10 hs/ đội.

                      - Học sinh nam khối 8 tham gia thi đấu: đội 10 học sinh/ lớp .  

                                  - Học sinh nam khối 9 tham gia thi đấu: đội 10 học sinh/ lớp

 

                                                                  Diên Phước, ngày 26 tháng 09 năm 2017

                 BAN GIÁM HIỆU                                                            NGƯỜI LẬP

                                                                                                    Tổ trưởng TD- ÂN- MT

 

 

 

 

               Trần Thị Kim Liên                                                            Nguyễn Kiển                                                                                              

PHÒNG GD & ĐT DIÊN KHÁNH         CỘNG HÒA- XÃ HỘI CHỦ NGHĨA- VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ                               Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                                                                          

                       DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ VÀ LỊCH THI ĐẤU

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TRƯỜNG

                                                MÔN THI: CÁC MÔN THỂ THAO      - LỚP:                  

Năm học: 2017- 2018

---------œ–¯—œ----------

 

STT

GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH

( trọng tài )

      NGÀY  THI

KHỐI    

  THI

MÔN

THI

 HỌ VÀ TÊN

( ghi rõ họ và tên )

 

KÝ TÊN

 

 

1

 

 

Lê Thị Tùng Quyên

 

07 giờ 00 phút;

Sáng thứ ba+thứ năm

17+19/ 10/ 2017

   6- 7

Cờ vua nam-nữ

 

 

-Nam:1

-Nữ:1

 

07 giờ 00 phút;

Sáng thứ sáu:

20/ 10/ 2017

   6- 7

Cờ vua nam-nữ

 

 

2

 

 

Lê Đức Quang

07 giờ 00 phút;

Sáng thứ sáu+ thứ bảy  20+21/ 10/ 2017

   6- 7

Cầu lông nam-nữ

 

-Nam:1

-Nữ:1

 

07 giờ 00 phút;

Sáng thứ hai:

23/ 10/ 2017

   6- 7

Cầu lông nam-nữ

 

 

3

 

 

Nguyễn Kiển

 

07 giờ 00 phút;

Sáng thứ ba+thứ tư: 24+25/ 10/ 2017

   6- 7

Bóng bàn nam-nữ

 

-Nam:1

-Nữ:1

 

07 giờ 00 phút;

Sáng thứ năm:

26/ 10/ 2017

   6- 7

Bóng bàn nam-nữ

 Lưu ý: 

* Từ ngày 02/10/2017 đến ngày 06/10/2017:GVCN + GV phụ trách lập danh sách HS các lớp và

nộp nhóm thể dục. Hạn chót nộp vào ngày 07/ 10/ 2017.

   1. Môn Cầu lông: Học sinh tham gia thi đấu các môn cầu lông khối 6- 7, mỗi lớp đăng ký 2 học

       (1 nam- 1 nữ). Học sinh tham gia thi Cầu lông mang theo vợt.

   2. Môn Cờ vua: Học sinh nam- nữ  khối 6-7 tham gia thi đấu: có 2 hs:1nam, 1 nữ/ lớp

      Học sinh tham gia thi Cờ vua mang theo bàn cờ vua .

   3. Môn Bóng bàn: Học sinh nam- nữ  khối 6-7: tham gia thi đấu: có 2 hs: 1nam, 1 nữ/ lớp.

 

                                                                  Diên Phước, ngày 26 tháng 09 năm 2017

                    BAN GIÁM HIỆU                                                          NGƯỜI LẬP

                                                                                                     Tổ trưởng TD- ÂN- MT

 

 

 

 

                    Trần Thị Kim Liên                                                            Nguyễn Kiển

     PHOØNG GD&ÑT DIEÂN KHAÙNH            COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

     TRÖÔØNG THCS NGUYEÃN HUEÄ                            Ñoäc laäp- Töï do- Haïnh phuùc

  

                                                                                

                                             DỰ TRÙ KINH PHÍ KHEN THƯỞNG

                                     THI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TRƯỜNG                                    

                                                         Năm học:2017- 2018

                                                                       

 

       KINH PHÍ CHI PHẦN THƯỞNG HỌC SINH:

 

 STT

HẠNG MỤC CHI

GIẢI/ ĐVT

      SỐ

 LƯỢNG

     SỐ    

   TIỀN

  THÀNH  

    TIỀN

GHI CHÚ

1

Giải đội nhất

Giải

2

    90.000đ

180.000đ

 

2

Giải đội nhì

Giải

2

    80.000đ

160.000đ

 

3

Giải đội ba

Giải

2

    50.000đ

 60.000đ

 

4

Giải đội: Đội bóng chuyền nữ

Giải

1

    60.000đ

 100.000đ

Khen thưởng đội

bóng chuyền nữ

5

Giái nhất cá nhân

Giải

6

    25.000đ

 150.000đ

 

6

Giái nhì cá nhân

Giải

6

    20.000đ

 120.000đ

 

7

Giái ba cá nhân

Giải

6

    15.000đ

   90.000đ

 

                       Tổng cộng:

  860.000đ

 

 

 

                                  ( tám trăm sáu mươi nghìn đồng chẳn )

 

                                                                             Diên Phước, ngày 26/ 09/ 2017

   Ý KIẾN BAN GIAM HIỆU            DUYỆT CHI CỦA  TB                                NGƯỜI LẬP

             HIỆU TRƯỞNG                  ĐẠI DIỆN CHA MẸ HS        TỔ TRƯỞNG TD- ÂN- MT    

                                                                                                                                                                                               

         (  Đã ký  )                                      (  Đã ký )                                                 ( Đã ký )

 

              TRẦN BÁ THỌ               TRẦN THỊ THANH VÂN            NGUYỄN KIỂN        

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT