Liên hệ web
  
CÁC VĂN BẢN NĂM HỌC 2017-2018

 


 

STT

TÊN VĂN BẢN

NGÀY BAN HÀNH

 1

 VB558/PGDĐT- ĐĐ V/v Hướng dẫn tham gia Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2017-2018

17/8/2017

 2

 CV 1607/SGDĐT-CTTT V/v Hướng dẫn tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - học sinh năm học 2017-2018"

 11/8/2017

 3

 QĐ-THCS.NH V/v Ban hành Quy chế hoạt động của trường THCS Nguyễn Huệ năm học 2017-2018

 04/9/2017

 4

 V/v Ban hành Quy tắc Ứng xử Văn hóa của trường THCS Nguyễn Huệ năm học 2017-2018

 10/2017

 5

 V/v Ban hành Quy tắc Ứng xử Văn hóa đội viên  trường THCS Nguyễn Huệ năm học 2017-2018

 8/2017

 6

 Quy định hoạt động chuyên môn năm học 2017-2018

 22/8/2017

 7

 Kế hoạch kiểm tra Học kỳ I năm học 2017-2018

 12/2017

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT