Liên hệ web
  
Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo KH-KT và cuộc thi KH-KT dành cho HS Trung học

CV 753  - Huong dan thi KHKT cap tinh nam 2016

CV 695 - Thông báo triệu tập tham dự tập huấn cuộc thi KHKT cấp huyện năm học 2015-2016

Phiếu đánh giá dự án

Một số dự án mẫu

Các Bài giảng Powerpoint


 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT