Liên hệ web
  
Kế hoạch Hội thi giáo viên dạy giỏi và GVCN lớp giỏi trường năm học 2014-2015

Xin nhấp vào đây để xem.

Phụ lục Hướng dẫn công tác NCKH và SKKN

Tài liệu tham khảo thi năng lực: Các câu hỏi chuẩn bị, Đề thi tham khảo


 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT