Liên hệ web
  
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I năm học 2014-2015 (từ tuần 1)

THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH THỨC (đã chỉnh lần 2)

DANH SÁCH HS TOÀN TRƯỜNG (chỉnh ngày 30-8-2014)

DANH SÁCH HS TOÀN TRƯỜNG (chỉnh ngày 01-9-2014)


THỜI KHÓA BIỂU ĐIỂM TRƯỜNG CHÍNH Khối 8, 9

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỂM TRƯỜNG CHÍNH Khối 6,7

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỂM TRƯỜNG DIÊN ĐỒNG và TIN HỌC 8


 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT