Liên hệ web
  
BÁO CÁO THÁNG 3-2014

PHÒNG GIÁO DỤC-ĐT DIÊN KHÁNH              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ                                         Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc








 

Số:......../BCT-THCS                                                               Diên Phước, ngày ........ tháng 3 năm 2014

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3

NĂM HỌC 2013-2014

 

I. TÌNH HÌNH ĐỘI NGŨ:

1.      Lớp – Học sinh

Khối

T.số tháng trước

T.số tăng

T.số giảm

T.số hiện nay

% ch.cần

HS bỏ học

Lớp

HS

Lớp

HS

Lớp

HS

Lớp

HS

SL

%

6

7

258

 

 

 

 

7

258

99.0

0

 

7

7

234

 

 

 

3

7

231

98.1

2

0.9

8

8

252

 

 

 

1

8

251

97.9

1

0.2

9

7

194

 

 

 

4

7

190

98.7

3

1.5

T.cộng

29

938

 

 

 

8

29

930

98.4

6

0.6

            * Kèm danh sách học sinh tăng giảm trong tháng.

 

2.      Cán bộ quản lý – Giáo viên – CNV:

T.số

Nữ

CBQL

T.Bị

TPT

GV

Nhân viên: 09 – Chia ra

KT

VT

TV

Y Tế

Bảo vệ

P.vụ

70

45

03

02

01

54 – 1,86

01

01

01

01

03

02

* Nhận thêm 01 gv hợp đồng ngắn hạn. Vì có gv 01 gv chết vì ốm

 

  • Những thay đổi nhân sự trong tháng:

Mục

Ghi chú

Mục

Ghi chú

Thừa: 0

 

Chuyển đi: 0

 

Thiếu: 0

 

Chuyển đến: 0

 

Vắng: 01

Lê Thị Minh Hải (Văn):  Hộ sản - Nguyễn Thị Thanh Thảo (gv CD) công tác lại sau Hộ sản

Nhận mới

Nguyễn Thị Phương Minh gv Lý (HĐ ngắn hạn) thay Hồng Phụng (chết)

 

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG:

1.      Công tác CSVC:

·         Tu sửa, đóng mới, mua sắm, xây dựng phòng ốc, trang thiết bị, sách báo ( Tổng giá trị )

+ Tu sửa: Trần nhà Bảo vệ bị cháy do chập điện.

+  Mua sắm:   134 bản sách ; Hóa chất, dụng cụ thí nghiệm – Trị giá: 04 Tr.$

+ PGD-ĐT cấp: không.

 

·         Kết quả thu – chi các loại kinh phí trong tháng:

Hạng mục

Thu

Chi

Tạm ứng cho hoạt động

Ghi chú

Trong ngân sách

512,2 Tr.$

512,2 Tr.$

00

 

Ngoài ngân sách

6,8 Tr.$

10,1 Tr.$

3,7Tr.$

 

 

 

2.      Công tác Dạy và Học:

a.Giáo dục Đạo đức:

 

a.1 Hoạt động ngoài giờ:

+ Triển khai  - Chủ điểm GD tháng 3 -.

+ Triển khai và thực hiện kế hoạch phòng chống dịch bệnh và VSMT.

+ Thực hiện ngoại khóa khối 9- Chủ điểm: " Ngày thành lập Đoàn 26-3"

 

a.2 Hoạt động Đoàn thể:

Chi bộ Đảng:

ü  Toàn thể Đảng viên học tập Nghị quyết TW8 – Khóa XI.

ü  Đảng số chi bộ: Hiện nay là 12 đảng viên (Giảm 01 đảng viên – Lý do chết). Trong đó: 10 đảng viên chính thức – 02 đảng viên dự bị.

ü  Làm hồ sơ chuyển đảng chính thức 02 đ/c (Mỹ Hương và Mỹ Hà).

 

Công đoàn:

ü  Tổ chức luyện tập, thi đấu giao hữu đội bóng chuyền Nam;

ü  Tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 08/3, tặng quà cho nữ CĐV;

ü  Lập hồ sơ và luyện tập thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cấp huyện.

 

Đoàn đội:

ü  Mở lớp Cảm tình đoàn cho 81 đội viên trưởng thành;

ü  Sinh hoạt giao lưu văn nghệ với trẻ em khuyết tật, gây quỹ hỗ trợ với số tiền 1.335.000$

ü  Mua bút viết ủng hộ trẻ em khuyết tật câm điếc (mổ tim) với số tiền: 250.000$;

ü  Tham gia cuộc thi UPU với số lượng 759 bài, chọn 22 bài gởi dư thi;

ü  Tập luyện 01 tiết mục văn nghệ;

ü  Thực hiện công trình lưu niệm của học sinh lớp 9.

     

a.3 Thực hiện nền nếp:  100% HS thực hiện khá tốt nội quy.

 

a.4 Những biểu hiện chưa tốt:

ü  Vài trường hợp học sinh lớp 8 đánh nhau;

ü  Hiện tượng viết vẽ bẩn trên bàn ghế học sinh vẫn còn.

ü  Thực hiện Luật ATGT chưa thật sự nghiêm túc (đánh võng, đi hàng 3, đùa nghịch)

ü  Một bộ phận học sinh còn nói tục chữi thề, đánh nhau.

 

b. Giáo dục Văn hóa – Khoa học:

 b.1 Biện pháp chỉ đạo:

ü  Tiếp tục hoàn thiện các lọai hồ sơ quản lý cấp-tổ bồi dưỡng giáo viên.

ü  Triển khai CV: 1001/SGD&ĐT –GDTrH về  dạy học môn Ngữ văn học kỳ II.

ü  Tham gia các cuộc thi Toán – Tiếng Anh, các cấp qua mạng.

ü  Tiếp tục kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

ü  Thi học giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh 06 hs (15.3.2014)

ü  Kiểm tra đồng loạt Văn, Toán.

ü  Triển khai CV: 157/PGD&ĐT-THCS về viết bài Hội thảo khoa học môn Lý-Hóa- Sinh.

ü  Triển khai CV: 149/PGD&ĐT-GDTX về nhập dữ liệu phổ cập THCS.

ü  Các môn Địa, Sinh, CD lồng ghép kiến thức sinh sản vị thành niên vào giảng dạy.

ü  Triển khai CV: 51&52/THCS-NH về giáo dục an toàn giao thông; phòng chống matuy.

ü  Tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi Huyện cấp THCS (08 gv).

ü  Dự lớp tập huấn bồi dưỡng học sinh giỏi Toán cấp THCS và GD tài nguyên và môi trường, biển đảo.

                         

b.2 Kết quả thực hiện:

ü  Hòan thành các kế hoạch đề ra, hầu hết thực hiện nghiêm túc phân phối chương trình.

ü  Sọan bài trình chiếu:  24   bài  - Thực hiện trên lớp:  68  tiết.

ü  Dự giờ: 178  tiết. BQ: 3.2  tiết/GV – BGH:  13 tiết

ü  Thao giảng : 7 tiết ( 5 Giỏi, 2 khá)

ü  Chuyên đề : 01 (tổ Sử- Địa) và Ngoại khóa: 01 (tổ Thể dục).

ü  Kết quả hội thi giáo viên dạy giỏi huyện : đạt 5/8 gv tham gia (62.5%).

ü  Tiếp tục kiểm tra nội bộ theo kế hoạch (01 trường hợp không đạt yêu cầu).

ü   Chất lượng bộ môn từ TB trở lên:

 

Môn

Khối 6 (%)

Khối 7 (%)

Khối 8 (%)

Khối 9 (%)

Văn

77.1

72.8

77.6

81.2

Toán

77.0

84.9

85.3

81.0

Tiếng Anh

83.3

72.3

68.3

71.1

  

b.3 Đồ dùng dạy học:

ü  Số lượt mượn: 88 lượt  - Số tiết có sử dụng ĐDDH: 1694 tiết.

ü  Tự làm: 0 – Tu sửa: 0 - Mua sắm ĐDDH: Hóa chất, dụng cụ thí nghiệm

 

b.4 Ngoại khóa:  01 (tổ thể dục)

 

     c. Tổ chức Lao động – Học nghề – Trồng cây – Văn thể mỹ:(nêu số lượng và kết quả )

c.1.  LĐVS trường lớp:. – Với:  hs tham gia – Kết quả

ü  LĐ vệ sinh các khu vực trường học và khu di tích lịch sử địa phương: 11 lượt.

ü  Vệ sinh lớp học: 29 lượt, với: 1.300 hs tham gia.

ü  Kết quả: các khu vực trường lớp khá sạch đẹp.

 

c.2. Giáo dục hướng nghiệp:

Triển khai đến học sinh lớp 9, chuyên đề 7  “Tìm hiểu hệ thống đào tạo nghề......”

 

c.3. Học nghề phổ thông:

Lớp 9:

ü  Tham gia dự thi: 120/165 hs – Công nhận 120 hs (đạt 75,5 %)

ü  Đã công nhận chứng chỉ A Tin học: 35hs.

ü  Tổng cộng có 155 hs được hưởng chế độ khuyến khích – đạt 77,5%.

 

Lớp 8: Đăng ký tham gia học tập: 237 hs/ T.số hs: 239 - Tỉ lệ: 91,5.% . Chia ra:

ü  02 lớp chứng chỉ A Tin học – 03 lớp nghề Tin và 02 lớp Nhiếp Ảnh

 

c.4. Trồng cây: Trong đó: Cây bóng mát:............0........Cây cảnh: 0

 

c.5. Y tế học đường:

-         Chăm sóc sức khỏe ban đầu:  57 lượt             - Thành tiền: 203.000$

-         Số lần sơ cấp cứu:  01 lượt – Chuyển viện: 01 lượt

-         Số vụ bồi thường BHTT: 01 ( GV : 0 ; HS : 01 )

-         Kiểm tra vệ sinh môi trường: 29 lượt (xếp loại Tốt: 18 lớp – Khá: 11 lớp)

-         Kết quả kiểm tra y tế - VS học đường  của huyện, ngày 13.3.2014: Xếp loại Tốt

 

c.6. Thư viện :

-         Phát triển sách : 134 bản – Trị giá : 3.000.000$ ;

-         Số báo, tạp chí phục vụ: 06 lọai

-         Duy trì  khá phong trào bạn đọc - Số lượt bạn đọc: 460 lượt .Trong đó: HS: 360- GV: 100

 

c.7. Họat động Văn thư, lưu trữ : Cập nhật đầy đủ, kịp thời.

- Văn bản đến:             21

            - Văn bản đi:               38

            - HS chuyển đến:        0

            - HS chuyển đi:           0

 

c.8. Họat động Kế toán :

- Thực hiện đúng nguyên tắc thu chi; giải quyết chế độ kịp thời;

- Thu các khoản HKII và quyết toán các khoản thu đầu năm;

- Hoàn thành các loại hồ sơ miễn giảm và hỗ trợ chi phí học tập năm 2014;

- Đang xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ 2014.

 

c.9. Họat động Bảo vệ :  

- Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao;

- Xảy ra 01 vụ cháy trần nhà bảo vệ vào lúc 3h00, ngày 10.3.2014. Nguyên nhân do chập điện; Bảo vệ dập tắt bằng bình cứu hỏa, đã lập biên bản và đang thống kê giá trị tài sản bị thiệt hại.

- An ninh trật tự trường học tương đối bảo đảm.

 

 d.Công tác Phổ cập GD.THCS (ĐN: Đầu năm; HN: Hiện nay)

 

Địa bàn

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Ghi chú

ĐN

HN

ĐN

HN

ĐN

HN

ĐN

HN

D. Phước

 

 

06

07

 

 

 

 

Tăng 1hs

D. Thọ

 

 

06

06

07

07

06

06

 

D. Lâm

11

09

 

 

 

 

 

 

 

D. Đồng

 

 

 

 

08

10

08

11

Tăng 2hs lớp 8 và 3hs lớp 9

T.Cộng

11

09

12

13

15

17

14

17

 

                       

* Vận động được 5 hs phổ thông bỏ học  ra lớp phổ cập ( K7: 1hs, K8: 2hs, K9: 3hs)

 

đ. Công tác khác: không

e.       Đánh giá chung:  Hoàn thành kế hoạch tháng

f.       Đề nghị: không

 

·         Ghi chú:                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

- B/c PGD&ĐT 2bản vào 20 hàng tháng

- Lưu VT (1 bản)

 

                                                                                                      PHẠM VĂN LANG

 

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC-ĐT DIÊN KHÁNH              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ                                         Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc








 

                                                                                    Diên Phước, ngày 18 tháng  3 năm 2014

 

DANH SÁCH HỌC SINH TĂNG – GIẢM TRONG THÁNG

NĂM HỌC 2013-2014

 

TT

Họ và tên học sinh

Lớp

Thường trú

Họ & tên cha hoặc mẹ

Lý do tăng

Lý do giảm

HĐN

CT

BH

CT

SK

CV

 

Tháng 3/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Đoàn Duy An

7/5

D.Phước

Đoàn Thị Công Dung

 

 

học

P/C

 

 

 

2

Đặng Minh Quang

7/7

D.Đồng

Đặng Hành

 

 

X

 

 

 

3

Nguyễn Xuân Kiên

7/7

D.Đồng

Nguyễn Thống

 

 

X

 

 

 

4

Nguyễn Thị Ngọc Yến

8/7

D.Đồng

Nguyễn Văn Hay

 

 

X

 

 

 

5

Đỗ Trọng Nguyên

9/1

D.Phước

Đỗ Trọng Phi

 

 

 

 

 

x

6

Nguyễn Hồng Anh

9/7

D.Đồng

Nguyễn Văn Bảy

 

 

X

 

 

 

7

Nguyễn Hồng Mỹ

9/7

D.Đồng

Nguyễn Văn Bảy

 

 

X

 

 

 

8

Phan Hoài Bảo Linh

9/7

D.Đồng

Phan Phi Hải

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú:                                                                                                            Người lập báo cáo

-         HĐN: Huy động ngang                                                                   Phó Hiệu trưởng

-         CT: Chuyển trường

-         BH: Bỏ học

-         SK: Sức khỏe

-         CV: Chuyển vùng                                                                             Trần Thị Kim Liên

 

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT