Liên hệ web
  
Lịch tổ chức hội thi GV dạy giỏi huyện Diên Khánh năm học 2013-2014

 


     UBND HUYỆN DIÊN KHÁNH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Số : 60 / PGDĐT- THCS                         Diên khánh, ngày 12  tháng 02 năm 2014

 

            V/v Lịch tổ chức Hội thi

  Giáo viên dạy giỏi bậc THCS cấp huyện

                Năm học 2013-2014

                                                                          Kính gửi: Các trường THCS trong toàn huyện.

 

              Căn cứ Công văn số 1191/PGDĐT-THCS ngày 06/12/2013, thông báo số 04/PGDĐT ngày 02/01/2014 của Phòng GDĐT Diên Khánh về việc kế hoạch tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2013-2014. Phòng GDĐT triển khai lịch tổ chức hội thi như sau:

 

Ngày

Buổi

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

07/01/2014

Sáng

8 h00

Họp BTC hội thi

Tại Phòng GDĐT

Từ 11/02/ đến 14/02/2014

Cả ngày

4 ngày

Chấm SKKN và NCKHSP

Tại Phòng GDĐT

17/02/2014

Sáng

 

 

 

7h00

 

GV tham dự hội thi, thi bài kiểm tra năng lực .

Hội trường, trường THCS Phan Chu Trinh

 

 

Chiều

14h00

BTC làm phách bài thi năng lực.

Tại Phòng GDĐT

18/02/2014 đến 20/02/2014

Cả ngày

3 ngày

BTC chấm bài thi năng lực

Tại Phòng GDĐT

20/02/2014

Sáng

8h00

 

 

 

 

 

9 h00

- Khai mạc hội thi ( BTC; Hiệu trưởng; Giám khảo; Trưởng đoàn, giáo viên tham dự hội thi)

- Giáo viên tham dự hội thibốc thăm tiết dạy theo môn dạy trường đăng cai: Phan Chu Trinh ( Thầy Boa, Tài); Trần Nhân Tông( Thầy Lực, Huy); Trần Quang khải ( Thầy Thâu, Lộc)

Hội trường Phòng GDĐT

 

 

 

 

 Hội trường Phòng GDĐT

Chiều

13h 45 ph

GK dự giờ thể nghiệm, thống nhất đánh giá tiết dạy.

Trường THCS Nguyễn Du

15h00 ph

GK họp rút kinh nghiệm ( Tiết Toán : Cô  Mai - chủ trì; Tiết Ngữ văn: Cô  Trường - chủ trì; Tiết Tiếng Anh cô Xuân Mai chủ trì; Tiết Mỹ Thuật thầy Chương chủ trì)

 

 

 

Phòng học Trường THCS Nguyễn Du

 

 

15h30 ph

Họp HĐ giám khảo

Phòng học  trường THCS Nguyễn Du

16h00 ph

Họp tổ GK theo môn, thống nhất nội dung KSCL, đánh giá tiết dạy.

Phòng hội đồng trường THCS Nguyễn Du

21/02/2014

Cả ngày

Theo xuất học

Giáo viên tham dự hội thi gặp lớp dặn dò tiết dạy tự chọn .

Tại trường đăng cai.

24/02/2014 đến 01/03/2014

Cả ngày

Theo TKB hội giảng

Giáo viên tham dự hội thi thực hiện tiết dạy tự chọn; GK dự giờ đánh giá tiết dạy.

Tại trường đăng cai.

28/02/2014

Cả ngày

Theo xuất học

Giáo viên tham dự hội thi gặp lớp dặn dò tiết dạy bốc thăm.

Tại trường đăng cai.

3/03/2014 đến 6/03/2014

Cả ngày

Theo TKB hội giảng

Giáo viên tham dự hội thi thực hiện tiết dạy  bốc thăm; GK dự giờ đánh giá tiết dạy.

Tại trường đăng cai.

7/03/2014

Sáng

8h00

Các tổ GK họp thống nhất góp ý tiết dạy.

Tại trường đăng cai

Chiều

14h00

Các tổ GK gặp GV hội thi góp ý tiết dạy.

Tại trường đăng cai

10/03/2014

Sáng

8h00

Họp BTC hội thi

Tại Phòng GDĐT

Chiều

14h00

BTC chuẩn bị các điều kiện cho tổng kết hội thi.

Tại Phòng GDĐT

11/03/2014

Sáng

8h00

BTC chuẩn bị các điều kiện cho tổng kết hội thi.

Tại Phòng GDĐT

Chiều

15h00

Tổng kết hội thi ( BTC; Hiệu trưởng; Giám khảo; Trưởng đoàn, giáo viên tham dự hội thi)

 

Tại hội trường Phòng GDĐT

 

             Trên đây là lịch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2013-2014, Các trường căn cứ vào nội dung  này để chuẩn bị tốt cho hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Trong quá trình thực hiện nếu có thắc mắc các trường  liên hệ với bộ phận chuyên môn THCS để bàn bạc, giải quyết. Công văn này thay cho giấy mời dự khai mạc và tổng kết hội thi ./.

 

        Nơi nhận:                                                                                        KT. TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên “để thực hiện”;                                                              PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

- BTC Hội thi ;                                                                               

     - Lưu CM, VT                                                                                     ( Đã ký tên và đóng dấu)                                   

 

                           

                                                                                                                   Trần Minh

                                                                                                  

 

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT