Liên hệ web
  
Kết quả KỲ THI TUYỂN CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8 CÁC MÔN VĂN HÓA năm học 2012-2013

 

PHÒNG GD&ĐT DIÊN KHÁNH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THCS Nguyễn Huệ                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       (mẫu 3)

 

  BẢN GHI TÊN GHI ĐIỂM

KỲ THI TUYỂN CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8 CÁC MÔN VĂN HÓA

NĂM HỌC 2012-2013

 

Môn: Ngữ Văn

 

TT

Họ và tên học sinh

Lớp

X.loại

H.kiểm

HK.1

Điểm TBm HKI

Điểm thi

Kết quả

Chọn  BDHuyện

Đạt

Hỏng

1

Bùi Ngọc Ý Nhi

8/4

T

8.3

4

Đ

 

x

2

Phan Nguyễn Huyền Trang

8/4

T

8.2

3

 

H

 

3

Trần Lê Minh Anh Tú

8/7

T

8.1

5

Đ

 

x

4

Phan Ngọc Như Ý

8/7

T

8.2

4.5

Đ

 

x

5

Nguyễn Đức Thắng

8/7

T

8.7

5

Đ

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng danh sách này có:..............05..........   học sinh

ü      Được công nhận HSG các môn văn hóa (đạt 4 điểm trở lên):............04.......................hs.

ü      Hỏng:........................04............hs.

ü      Được chọn vào đội tuyển cấp trường:...........01.......................hs

 

                                                          Diên Phước, ngày   11  tháng 4 năm 2013

          TM nhóm giám khảo                                                  Phó Hiệu trưởng

          (ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

....................................................                                                    Trần Thị Kim Liên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT DIÊN KHÁNH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THCS Nguyễn Huệ                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       (mẫu 3)

 

 

  BẢN GHI TÊN GHI ĐIỂM

KỲ THI TUYỂN CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8 CÁC MÔN VĂN HÓA

NĂM HỌC 2012-2013

 

Môn: Toán

 

TT

Họ và tên học sinh

Lớp

X.loại

H.kiểm

HK.1

Điểm TBm HKI

Điểm thi

Kết quả

Chọn  BDHuyện

Đạt

Hỏng

1

Nguyễn Thục Minh Khuê

8/2

T

9.4

3.5

 

H

 

2

Phan Ngọc Thảo Ngân

8/4

T

9.6

6.25

Đ

 

X

3

Trần Hoàng        Thịnh

8/5

T

9.6

5.75

Đ

 

X

4

Diệp Lê Trung    Hiếu

8/5

T

9.4

6.0

Đ

 

X

5

Diệp Hạo            Thiên

8/5

T

8.8

5.0

Đ

 

X

6

Phạm Kiều Mỹ   Trâm

8/5

T

9.2

6.75

Đ

 

X

7

Lê Minh              Trí

8/5

T

9.0

6.0

Đ

 

X

8

Văn Nhật Thùy    Linh

8/5

T

9.2

5.75

Đ

 

X

9

Đỗ Khánh     Quỳnh

8/6

T

8.4

2.0

 

H

 

10

Phan Ngọc Thanh Ngân

8/7

T

9.3

3.75

 

H

 

 

Tổng cộng danh sách này có:............10...........   học sinh

ü      Được công nhận HSG các môn văn hóa (đạt 5 điểm trở lên):................07...................hs.

ü      Hỏng:....................03................hs.

ü      Được chọn vào đội tuyển cấp trường:............07......................hs

 

                                                          Diên Phước, ngày  11   tháng 4 năm 2013

          TM nhóm giám khảo                                                  Phó Hiệu trưởng

          (ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

....................................................                                                    Trần Thị Kim Liên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT DIÊN KHÁNH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THCS Nguyễn Huệ                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       (mẫu 3)

 

  BẢN GHI TÊN GHI ĐIỂM

KỲ THI TUYỂN CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8 CÁC MÔN VĂN HÓA

NĂM HỌC 2012-2013

 

Môn: Vật Lý

 

TT

Họ và tên học sinh

Lớp

X.loại

H.kiểm

HK.1

Điểm TBm HKI

Điểm thi

Kết quả

Chọn  BDHuyện

Đạt

Hỏng

1

Huỳnh Hữu Đức

8/1

T

9,2

8.0

Đ

 

X

2

Lê Quốc Đạt

8/1

T

 

5.5

Đ

 

X

3

Nguyễn Đoàn Hồng Vân

8/4

T

 

5.0

Đ

 

X

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng danh sách này có:.......03.................   học sinh

ü      Được công nhận HSG các môn văn hóa (đạt 5 điểm trở lên):..................03.................hs.

ü      Hỏng:...................0.................hs.

ü      Được chọn vào đội tuyển cấp trường:..................03................hs

 

                                                          Diên Phước, ngày 11    tháng 4 năm 2013

          TM nhóm giám khảo                                                  Phó Hiệu trưởng

          (ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

....................................................                                                    Trần Thị Kim Liên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT DIÊN KHÁNH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THCS Nguyễn Huệ                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       (mẫu 3)

 

 

  BẢN GHI TÊN GHI ĐIỂM

KỲ THI TUYỂN CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8 CÁC MÔN VĂN HÓA

NĂM HỌC 2012-2013

 

Môn: Hóa Học

 

TT

Họ và tên học sinh

Lớp

X.loại

H.kiểm

HK.1

Điểm TBm HKI

Điểm thi

Kết quả

Chọn  BDHuyện

Đạt

Hỏng

1

Nguyễn Vũ Minh Quang

8/1

T

9,7

7

Đ

 

x

2

Lê Thanh Liêm

8/2

T

8.7

4

Đ

 

x

3

Đặng Kim Thanh Thảo

8/2

T

9.5

2.5

 

H

 

4

Trần Giang Hiếu

8/2

T

9.5

3.25

 

H

 

5

Nguyễn Trần Nhật Uyên

8/2

T

9.6

4.0

Đ

 

x

6

Trịnh Thấy Thiệt

8/2

T

9.1

3.25

 

H

 

7

 Nguyễn Thị Hồng Anh

8/3

T

9.3

2

 

H

 

8

Nguyễn Thị Nhật Linh

8/3

T

9.3

3.25

 

H

 

9

Nguyễn Ánh Ngọc

8/3

T

9.3

0.5

 

H

 

10

Lê Hoàng Mai Ngọc

8/3

T

9.4

2

 

H

 

11

Nguyễn Ngọc Như

8/3

T

9.2

4

Đ

 

x

12

Đinh Khánh Linh

8/4

T

9.7

6.25

Đ

 

x

13

Nguyễn Thị Kim Ngân

8.5

T

9.0

3.5

 

H

 

14

Tô Thị Trâm       Anh

8.6

T

9,0

3.25

 

H

 

15

Võ Thị Như         Hoa

8.6

T

9,5

3.25

 

H

 

16

Trần Lý Anh Thư

8.7

T

9.8

4.5

Đ

 

x

17

Phạm Thị Kim Yến

8.7

T

9.1

2.5

 

H

 

 

Tổng cộng danh sách này có:............17............   học sinh

ü      Được công nhận HSG các môn văn hóa (đạt 4 điểm trở lên):..............06.....................hs.

ü      Hỏng:....................11................hs.

ü      Được chọn vào đội tuyển cấp trường:...................06...............hs

 

                                                          Diên Phước, ngày  11   tháng 4 năm 2013

          TM nhóm giám khảo                                                  Phó Hiệu trưởng

          (ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

....................................................                                                    Trần Thị Kim Liên

 

 

PHÒNG GD&ĐT DIÊN KHÁNH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THCS Nguyễn Huệ                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       (mẫu 3)

 

  BẢN GHI TÊN GHI ĐIỂM

KỲ THI TUYỂN CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8 CÁC MÔN VĂN HÓA

NĂM HỌC 2012-2013

 

Môn: Sinh Học

 

TT

Họ và tên học sinh

Lớp

X.loại

H.kiểm

HK.1

Điểm TBm HKI

Điểm thi

Kết quả

Chọn  BDHuyện

Đạt

Hỏng

1

Vũ Quốc Hưng

8/1

T

9,8

9.5

Đ

 

x

2

Ng.Hoàng Phương Thảo

8/1

T

9,9

9.75

Đ

 

x

3

Phạm Chế Mỹ Hằng

8/1

T

9,9

8.75

Đ

 

x

4

Trần Thị Kim Ngân

8/2

T

9.5

10

Đ

 

x

5

Huỳnh Thị Xuân Hiếu

8/2

T

8.9

5.25

Đ

 

 

6

Võ Hoàng Khả Hân

8/2

T

9.6

3.25

 

H

 

7

Nguyễn Thị Kiều Trinh

8/3

T

9.3

5.25

Đ

 

 

8

Trần Thị Ngọc Trâm

8/3

T

9.2

6.25

Đ

 

 

9

Phạm Phúc           Tài

8/5

T

8.3

7.75

Đ

 

x

10

Nguyễn Trọng      Phúc

8/5

T

9.0

7

Đ

 

x

11

Đặng Thị Hồng    Vân

8/5

T

9.1

5

Đ

 

 

12

Đoàn Thị Minh    Thảo

8/5

T

8.8

4

 

H

 

13

Phan Thị Thùy    Nhiên

8/5

T

9.2

5.8

Đ

 

 

14

Nguyễn Lê Duyên Thọ

8/5

T

9.2

5

Đ

 

 

15

Trần Thúy           Hiền

8/5

T

8.5

4

 

H

 

16

Nguyễn Như       Thoa

8/5

T

9.5

9.8

Đ

 

x

17

Bùi Nguyễn Mai Trinh

8/5

T

8.5

8

Đ

 

x

18

Võ Thị Minh       Thu

8/5

T

8.4

8.25

Đ

 

x

19

Đoàn Ngọc          Hân

8/5

T

8.8

3.5

 

H

 

20

Lê Bình Triệu

8/7

T

9.4

8

Đ

 

x

 

Tổng cộng danh sách này có:..............20..........   học sinh

ü      Được công nhận HSG các môn văn hóa (đạt 5 điểm trở lên):............16.......................hs.

ü      Hỏng:...................04.................hs.

ü      Được chọn vào đội tuyển cấp trường:...............10...................hs

 

                                                          Diên Phước, ngày   11  tháng 4 năm 2013

          TM nhóm giám khảo                                                  Phó Hiệu trưởng

          (ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

....................................................                                                    Trần Thị Kim Liên

 

PHÒNG GD&ĐT DIÊN KHÁNH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THCS Nguyễn Huệ                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       (mẫu 3)

 

 

  BẢN GHI TÊN GHI ĐIỂM

KỲ THI TUYỂN CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8 CÁC MÔN VĂN HÓA

NĂM HỌC 2012-2013

 

Môn: Tiếng Anh

 

TT

Họ và tên học sinh

Lớp

X.loại

H.kiểm

HK.1

Điểm TBm HKI

Điểm thi

Kết quả

Chọn  BDHuyện

Đạt

Hỏng

1

Nguyễn Hạnh Thanh Diệu

8/2

T

9.2

5

Đ

 

x

2

Trần Thị Thu Ngân

8/4

T

8.8

3.5

 

H

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng danh sách này có:........02................   học sinh

ü      Được công nhận HSG các môn văn hóa (đạt 5 điểm trở lên):............01.......................hs.

ü      Hỏng:......................01..............hs.

ü      Được chọn vào đội tuyển cấp trường:............02......................hs

 

                                                          Diên Phước, ngày  11   tháng 4 năm 2013

          TM nhóm giám khảo                                                  Phó Hiệu trưởng

          (ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

....................................................                                                    Trần Thị Kim Liên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT DIÊN KHÁNH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THCS Nguyễn Huệ                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       (mẫu 1)

 

BẢN GHI TÊN GHI ĐIỂM

XÉT CHỌN HỌC SINH GIỎI  LỚP 8 VÀO ĐỘI TUYỂN

NĂM HỌC 2012-2013

 

Môn: Tin Học

 

TT

Họ và tên học sinh

Lớp

X.loại

H.kiểm

HK.1

Điểm TBm HKI

Ghi chú1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tổng cộng danh sách này có ........................... học sinh

 

                                                                         Diên Phước, ngày ..... tháng .... năm 20....

            Giáo viên bộ môn                                                      Ý kiến Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

--------------------------------------                                     -----------------------------------------

 

                                                         Phó  Hiệu trưởng

 

 

 

                                                        Trần Thị Kim Liên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT DIÊN KHÁNH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THCS Nguyễn Huệ                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       (mẫu 1)

 

BẢN GHI TÊN GHI ĐIỂM

XÉT CHỌN HỌC SINH GIỎI  LỚP 8 VÀO ĐỘI TUYỂN

NĂM HỌC 2012-2013

 

Môn: Máy Tính Cầm Tay (MTCT)

 

TT

Họ và tên học sinh

Lớp

X.loại

H.kiểm

HK.1

Điểm TBm HKI

Ghi chú1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tổng cộng danh sách này có ........................... học sinh

 

                                                                         Diên Phước, ngày ..... tháng .... năm 20....

            Giáo viên bộ môn                                                      Ý kiến Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

--------------------------------------                                     -----------------------------------------

 

                                                         Phó  Hiệu trưởng

 

 

 

                                                        Trần Thị Kim Liên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC-ĐT DIÊN KHÁNH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       (mẫu 4)

 

            Đề:..............

 

ĐỀ THI TUYỂN CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8 NĂM HỌC 2012-2013

MÔN:..................................

Thời gian làm bài:.........................phút, kể cả phát đề.

(Giáo viên không phải giải thích gì thêm sau khi phát đề)

 

            * phần nội dung theo do nhóm gv biên soạn thực hiện, nếu đề thi  có nhiều trang thì chèn số trang vào đề.

 

 

 

            TM. Nhóm GV biên soạn                                                     Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

            ----------------------------------                                          -------------------------------

 

 

 

* Hướng dẫn biên soạn đề:  Phần này không ghi lại trong đề thi.

ü      Đề thi được biên soạn trên khổ giấy: A4 – font: Times New Roman – Size 12

ü      Canh lề: Top 2Cm – Bottom 1,5Cm – Left 2Cm – Right 2Cm

ü      Góc trái ghi rõ: Đề 1 hoặc Đề 2.

ü      Ma trận; đáp án được biên soạn riêng.

ü      Đề thi môn Tiếng Anh được biên soạn theo quy định hiện hành, chỉ bổ sung vào đề 1 dòng bằng tiếng việt (Giáo viên không phải giải thích gì thêm sau khi phát đề)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT DIÊN KHÁNH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THCS Nguyễn Huệ                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ

THI VÀ XÉT CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC MÔN VĂN HÓA LỚP 8

NĂM HỌC: 2012-2013

 

Lớp

Văn

Toán

T.Anh

Vật lý

Hóa

Sinh

Tin

MTCT

T.cộng

8/1

 

 

 

2

1

3

 

 

 

8/2

 

 

1

 

2

2

 

 

 

8/3

 

 

 

 

1

2

 

 

 

8/4

1

1

 

1

1

 

 

 

 

8/5

 

6

 

 

 

8

 

 

 

8/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/7

3

 

 

 

1

1

 

 

 

T.cộng

4

7

1

3

6

16

 

 

 

Bồi dưỡng

4

7

2

3

6

10

 

 

 

 

 

                                                                        Diên Phước, ngày 11 tháng 04 năm 2013

                                                                        Phó  Hiệu trưởng

 

 

 

                                                                       Trần Thị Kim Liên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT DIÊN KHÁNH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THCS Nguyễn Huệ                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8 ĐẠT DANH HIỆU

HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG CÁC MÔN VĂN HÓA

Năm học: 2012-2013

 

Stt

Họ và tên

Lớp

Môn Thi

Điểm thi

Ghi chú

1

Trần Lê Minh Anh Tú

8/7

Văn

5

 

2

Nguyễn Đức Thắng

8/7

Văn

5

 

3

Bùi Ngọc Ý Nhi

8/4

Văn

4

 

4

Phan Ngọc Như Ý

8/7

Văn

4.5

 

5

Phan Ngọc Thảo Ngân

8/4

Toán

6.25

 

6

Trần Hoàng        Thịnh

8/5

Toán

5.75

 

7

Diệp Lê Trung    Hiếu

8/5

Toán

6.0

 

8

Diệp Hạo            Thiên

8/5

Toán

5.0

 

9

Phạm Kiều Mỹ   Trâm

8/5

Toán

6.75

 

10

Lê Minh              Trí

8/5

Toán

6.0

 

11

Văn Nhật Thùy    Linh

8/5

Toán

5.75

 

12

Huỳnh Hữu Đức

8/1

Vật lý

8.0

 

13

Lê Quốc Đạt

8/1

Vật lý

5.5

 

14

Nguyễn Đoàn Hồng Vân

8/4

Vật lý

5.0

 

15

Nguyễn Vũ Minh Quang

8/1

Hóa

7

 

16

Lê Thanh Liêm

8/2

Hóa

4

 

17

Nguyễn Trần Nhật Uyên

8/2

Hóa

4

 

18

Nguyễn Ngọc Như

8/3

Hóa

4

 

19

Đinh Khánh Linh

8/4

Hóa

6.25

 

20

Trần Lý Anh Thư

8.7

Hóa

4.5

 

21

Vũ Quốc Hưng

8/1

Sinh

9.5

 

22

Ng.Hoàng Phương Thảo

8/1

Sinh

9.75

 

23

Phạm Chế Mỹ Hằng

8/1

Sinh

8.75

 

24

Trần Thị Kim Ngân

8/2

Sinh

10

 

25

Huỳnh Thị Xuân Hiếu

8/2

Sinh

5.25

 

26

Nguyễn Thị Kiều Trinh

8/3

Sinh

5.25

 

27

Trần Thị Ngọc Trâm

8/3

Sinh

6.25

 

28

Phạm Phúc           Tài

8/5

Sinh

7.75

 

29

Nguyễn Trọng      Phúc

8/5

Sinh

7

 

30

Đặng Thị Hồng    Vân

8/5

Sinh

5

 

31

Phan Thị Thùy    Nhiên

8/5

Sinh

5.8

 

32

Nguyễn Lê Duyên Thọ

8/5

Sinh

5

 

33

Nguyễn Như       Thoa

8/5

Sinh

9.8

 

34

Bùi Nguyễn Mai Trinh

8/5

Sinh

8

 

35

Võ Thị Minh       Thu

8/5

Sinh

8.25

 

36

Lê Bình Triệu

8/7

Sinh

8

 

37

Nguyễn Hạnh Thanh Diệu

8/2

T.Anh

5

 

Tổng cộng có37 học sinh                                                Diên phước, ngày 11 tháng 4 năm2013

                                                                                                                        P.Hiệu Trưởng

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT