Liên hệ web
  
QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ. NHIỆM KỲ 2010-2012

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của BCH công đoàn cơ sở, BCH Công đoàn cơ sở trường THCS Nguyễn Huệ quyết định Quy chế CHI TIÊU NỘI BỘ của BCH nhiệm kỳ 2010-2012 . Xin nhấp vào đây để xem nội dung.


 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT