Liên hệ web
  
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2011 – 2012

Năm học 2011-2012 được xác định là “Năm học tiếp tục đổi mới quản lý v nng cao chất lượng giáo dục”. Căn cứ vào nhiệm vụ của ngành, kế hoạch hoạt động của công đoàn cấp trên, CĐCS Nguyễn Huệ đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác công đoàn trong năm học 2011-2012


 

CĐGD DIÊN KHÁNH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐCS NGUYỄN HUỆ                     ĐỘC LẬP- TỰ DO- HẠNH PHÚC
              ---o0o---                                                      ---o0o---
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
NĂM HỌC 2011 – 2012
Năm học 2011-2012 được xác định là “Năm học tiếp tục đổi mới quản lý v nng cao chất lượng giáo dục”. Căn cứ vào nhiệm vụ của ngành, kế hoạch hoạt động của công đoàn cấp trên, CĐCS Nguyễn Huệ đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác công đoàn trong năm học 2011-2012 như sau:
I.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
a.      Số liệu:  
– Tổng số CB-GV-CNV: 78/51 nữ.    
-        Công đoàn viên: 77/51 nữ. Trong đó giáo viên: 65/46 n
-        Đảng viên: 11/7n. Trình độ lý luận chính trị trung cấp: 1.
–    Đại học: 54/38 nữ. Tỉ lệ: 54/78- 69.2%. Hiện đang học ĐH 3/2 nữ.
-        GV cĩ trình độ Đại học: 49/65- 75.4% (Tổ Văn 10/11, Toán 9/14, Lý 5/6, Hóa sinh 7/8, SĐ-CD 8/10, Tiếng Anh 8/8, TD-NH 2/8); (tổ VP: 5/13 trình độ ĐH, tỉ lệ 38.5%)
            –    Số tổ công đoàn: 8.                                
–    Ban chấp hành công đoàn: 4                                                        
-        Học sinh: 34 lớp. Tỉ lệ gio vin/ lớp: 65/34 - 1,91gvin/lớp                       
b.      Thuận lợi:
-Trường có Chi bộ Đảng nên hoạt động của Công đoàn sẽ được sự chỉ đạo trực tiếp sâu sát của Đảng, được sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi của BGH trường.
-Nhiều cán bộ công đoàn được lưu nhiệm có nhiều kinh nghiệm trong công tác công đoàn.
-Tập thể CĐV không có biến động lớn, trình độ đại học chiếm tỉ lệ khá cao sẽ góp nhiều thành tích, hiệu quả trong hoạt động chuyên môn và công đoàn. 
c.       Khó khăn:
-Một số CĐV còn ở quá xa trường (có trường hợp trên 20 km) nên điều kiện công tác sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại, ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như tham gia các hoạt động phong trào khác của đơn vị.
-Trường lại có 2 cơ sở cách khá xa nhau, ma mưa lũ bị chia cắt ảnh hưởng việc thực hiện chương trình, cũng như phải tiêu tốn thêm một khoản tiết kiệm chi tiêu trong sinh hoạt gia đình hàng ngày để đáp ứng cho xăng xe đi lại công tác.
-Lực lượng công đoàn viên lớn tuổi khá nhiều cũng làm ảnh hưởng lớn đến việc tham gia các phong trào lớn của ngành.
-Kinh phí phụ cấp cho cán bộ công đoàn chưa thỏa đáng chưa kích thích được nhiệt tình say mê đầu tư cho cho hoạt động công đoàn.
     II.            PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG:
v     CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
1.Tiếp tục phối hợp với chính quyền đồng cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục công đoàn viên và lao động thực hiện tốt cc cuộc vận động: “Dân chủ, Kỷ cương, Tình thương, Trách nhiệm”; cuộc vận động ”Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo chỉ thị 06 của Bộ chính trị. Thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của đơn vị và của ngành. Thực hiện tốt các chỉ tiêu nghị quyết của Đại hội Công đoàn các cấp.
2.      Tiếp tục phối hợp với chính quyền nhà trường thực hiện cuộc vận động: “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, thực hiện tốt cc nội dung của cuộc vận động “Hai không”, chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục; nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và việc ngồi nhầm lớp”, xây dựng gia đình nhà giáo văn hóa, xây dựng môi trường xanh sạch đẹp, thực hiện tốt sinh đẻ có kế hoạch.
3.Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phong trào thi đua hai tốt: “Dạy tốt, học tốt”, hai giỏi “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”
      4. Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao giao lưu với công đoàn bạn và đơn vị bộ đội kết nghĩa, lập thành tích chào mừng các sự kiện lớn trong năm. Tham gia liên hoan ca múa nhạc giáo viên, học sinh lần thứ 7 vào năm 2012.
v     CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ:
Chương trình 1: Nâng cao phẩm chất và năng lực đội ngũ CB-GV-CNV.
Ø      Nội dung và biện pháp thực hiện:
Phối hợp cùng với chính quyền nh trường tổ chức tốt các ngày lễ lớn trong năm.
Vận động CĐV nêu cao vai trò trách nhiệm, có tinh thần thi đua yêu nước, có quyết tâm cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Vận động CĐV tham gia học tập các lớp về chuyên môn nghiệp vụ, về lý luận chính trị.
Phát huy vai trò của UBKT công đoàn, Ban thanh tra nhân dân, đảm bảo thực hiện tốt việc giải quyết kịp thời các mâu thuẫn vướn mắc trong nội bộ, không để xãy ra trường hợp khiếu nại, khiếu tố vượt cấp.
Ø     Chỉ tiêu:
100% chấp hành tốt đường lối chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan, tác phong nơi công sở.
100% tham gia tốt các đợt sinh hoạt kỷ niệm, các đợt bồi dưỡng chính trị nghiệp vụ.
100% CĐV giáo viên sử dụng được vi tính phục vụ giảng dạy.
80% GV đạt trình độ trên chuẩn.
CĐV được kết nạp vào Đảng CSVN: 2.
Trình độ trung cấp lý luận chính trị: 1.       – Trình độ cử nhân quản lý: 1.
Chương trình 2: Chăm lo ổn định đời sống CB-GV-CNV.
Ø      Nội dung và biện pháp thực hiện:
-       Tăng cường sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng, sự phối hợp của chính quyền tạo nên sức mạnh tổng hợp trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, làm tốt chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Cùng với nhà trường thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với CB-GV-CNV do nhà nước ban hành.
-       Phối hợp cùng chính quyền giải quyết hợp tình hợp lý việc phân công lao động trong đơn vị nếu có những trường hợp thắc mắc xãy ra.
-       Thăm hỏi kịp thời các trường ốm đau, hiếu, hỷ thể hiện tình đoàn kết tương thân tương ái.
-       Vận động CĐV thực hiện tốt quy định không hút thuốc lá trong cơ quan và nơi công cộng.
-       Tổ chức tham quan dã ngoại, các hoạt động vui chơi, văn nghệ, giao lưu TDTT tạo không khí vui tươi gắn bó, rèn luyện sức khỏe, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.
Ø      Chỉ tiêu :
–100% các trường hợp ốm đau, thai sản, hiếu, hỷ đều được thăm hỏi kịp thời theo đúng chế độ
    đã thống nhất.
– 100% các trường hợp có vay vốn sử dụng có hiệu quả và trả đúng kỳ hạn.
– 100% tham đóng góp các loại quỹ theo quy định .
– 100% các tổ công đoàn đều tham gia đầy đủ các nội dung sinh hoạt chủ điểm, phong trào
    văn nghệ, TDTT do công đoàn tổ chức.
 
 Chương trình 3: Thực hiện các phong trào quần chúng và các cuộc vận động mang tính xã hội.
Ø      Nội dung và biện pháp thực hiện:
-       Tiếp tục phối hợp với chính quyền nhà trường vận động CĐV thực hiện tốt cc cuộc vận động của ngành GD: Dân chủ- kỷ cương- tình thương- trách nhiệm; kế hoạch hoá gia đình; Xây dựng cơ quan văn hóa; gia đình nhà giáo văn hóa; Hai không; Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo. Phong tro thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
-Tham gia tốt hội nghị CBCC, thực hiện tốt việc đăng ký thi đua .
-Tổ chức đăng ký sinh từng năm theo kế hoạch, ký cam kết thực hiện kế hoạch hóa gia đình.
Ø      Chỉ tiêu :
-        100% thực hiện tốt đăng ký thi đua đầu năm.
-        100% thực hiện sinh đẻ có kế hoạch.               
-         90% đạt phụ nữ 2 giỏi.
-        100% CĐV có đăng ký CSTĐ đều viết đề tài NCKHSPƯD và được xếp loại cấp trường; 90% được xếp loại cấp Huyện.
-        100% tham gia đóng góp các loại quỹ theo đúng quy định của ngành.
-        100% khơng ht thuốc lá nơi làm việc và công cộng.
 
Chương trình 4: Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.
Ø      Nội dung và biện pháp thực hiện:
-        Tăng cường công tác tham mưu với Chi bộ Đảng trường học , công tác phối hợp với chính quyền để nâng cao hiệu quả của hoạt động công đoàn.
-        Sau đại hội Công đoàn thành lập UBKT công đoàn, ban nữ công, ổn định đội ngũ tổ trưởng công đoàn. Phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên trong BCH, hướng dẫn các loại hồ sơ sổ sách, mẫu báo cáo, nhiệm vụ của Ban nữ công. Củng cố kiện toàn tổ chức hoạt động của UBKT, xây dựng quy chế làm việc, xây dựng được kế hoạch chi tiết hoạt động kiểm tra.
-        Phối hợp với nhà trường thành lập Ban thanh tra nhân dân, hướng dẫn nội dung hoạt động của Ban TTND, chỉ đạo Ban TTND lập chương trình công tác theo từng quý, từng năm.
-        Phát huy vai trò của UBKT công đoàn, Ban thanh tra nhân dân, đảm bảo thực hiện tốt việc giải quyết kịp thời các mâu thuẫn vướn mắc trong nội bộ, không để xãy ra trường hợp khiếu nại, khiếu tố vượt cấp.
-        Đảm bảo chế độ sinh hoạt đúng lịch, thông tin báo cáo chính xác, thực hiện tốt các loại hồ sơ sổ sách theo quy định, chú trọng việc lưu trữ hồ sơ.
-        Thực hiện việc xếp loại thi đua cho từng tổ công đoàn.
Ø      Chỉ tiêu :
-        100% CB-GV-CNV gia nhập tổ chức công đoàn.
-        100% các thành viên Ban chấp hành, UBKT, Ban TTND và tổ trưởng công đoàn đều có sổ sách hoạt động, có kế hoạch và theo dõi.
-        100% các tổ công đoàn thực hiện nghiêm túc thông tin báo cáo.
-        Tham gia 100% các hoạt động do công đoàn ngành tổ chức.
-        100% Tổ công đoàn xếp loại vững mạnh .
-        Đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh .
 
LỊCH SINH HOẠT, HỘI HỌP:
-        Sinh hoạt tổ công đoàn: 8 lần/năm (hàng tháng vào tuần 4 sau họp tổ chuyên môn).
-        Sinh hoạt nữ công (tất cả nữ): 2 lần/năm ( 20/10 v 8/3).
-        Sinh hoạt Ban chấp hành: 8 lần/năm (hàng tháng vào tuần 1 sau họp hội đồng).
-        Họp toàn thể CĐV: 5 lần/năm (đầu năm, 20/10, cuối HKI, 8/3, cuối năm)
 
 
 
 
 
 
 
LỊCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2011-2012

Thời gian
Nội dung cơng việc
Ghi ch
Thng 8/2011
- - Tham gia học tập chính trị, nghiệp vụ hè, học đối tượng Đảng.
- - Tặng quà CĐV nghỉ hưu, chuyển đi.
 
Thng 9/2011
- Phối hợp tổ chức khai giảng năm học mới.
- Phối hợp tổ chức Hội nghị CBCC, đăng ký thi đua.
- Tặng quà trung thu con CB GV CNV.
- Triển khai chuyên đề GDPL “Luật an tồn giao thơng”
- Dự tổng kết công đoàn ngành.
 
Thng 10/2011
- Kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN 20/10.
- Hoàn thành đăng ký sinh 2012 v ký cam kết.
- Triển khai c/đề GDPL “Luật hôn nhân gia đình”v php lệnh dn số
- Nộp chấm điểm cơ quan văn hóa.
 
Thng 11/2011
- Kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11.
- Tham gia hội giảng trường.
- Triển khai chuyên đề GDPL “Luật gio dục”.
 
Thng 12/2011
- Giao hữu bóng chuyền với đơn vị 460.
- Triển khai chuyên đề GDPL “Luật khm - Chữa bệnh”.
- Bo co việc thực hiện ngy php luật về PGD ngy 15/12/2011.
- Quyết tốn kinh phí CĐ năm 2011 và dự toán kinh phí năm 2012.
 
Thng
1& 2/2012
- Sơ kết HKI. - Đón xuân Nhm Thìn.
- Triển khai chuyên đề GDPL “Luật quản lí, sử dụng tài sản nhà nước”.
- Đăng ký xây dựng cơ quan văn hóa năm 2012.
- Kết nạp công đoàn viên mới
 
Thng 3/2012
- Kỷ niệm Quốc tế Phụ Nữ 8/3.
- Tham gia lin hoan tiếng ht gio vin.
- Triển khai chuyên đề GDPL “Luật đường sắt”.
 
Thng 4/2012
- Viết, xét duyệt đề tài nghiên cứu KHSPƯD.
- Triển khai chuyên đề GDPL “Luật phịng chy chữa chy”.
 
Thng 5/2012
- Tổng kết năm học. - Xét bình chọn thi đua.
- Giới thiệu CĐV ưu tú học đối tượng Đảng trong h.
- Triển khai c/đề GDPL “Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em”.
-Bo co việc thực hiện ngy php luật về PGD ngy 15/5/2012.
 
Thng 6&7/2012
- Tham quan, du lịch. - Trực h.
- Kỷ niệm 61 năm thành lập CĐGD VN 22/7/1951.
- Chuẩn bị nhân sự cho đại hội CĐCS tháng 10/2012
 

 
                                              Diên Phước, ngày 1 tháng 9 năm 2011.
                                                                 TM. BCH CĐCS
                                                               Chủ tịch công đoàn
Nơi nhận:                                                                                              
-    Công đoàn GD Huyện
-    Hiệu trưởng
-    Bí thư chi bộ
-    Các thành viên BCH CĐCS
-    Các tổ trưởng CĐ
 

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT