Liên hệ web
  
DANH SÁCH HỌC SINH Diên Khánh ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 20222-2023

 


 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT GIẢI TRONG KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2022-2023

I.   Danh sách thí sinh Diên Khánh đạt giải cấp trung học cơ sở:

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Dân

tộc

Giới

tính

Lớp

Trường

Môn

Điểm

Giải

1

Phan Vũ Như

Quỳnh

09/06/2008

Khánh Hòa

Kinh

Nữ

9/1

Ngô Quyền-DK

Toán

12,5

Ba

2

Lê Nguyễn Anh

Thư

04/05/2008

Khánh Hòa

Kinh

Nữ

9/5

Trịnh Phong-DK

Toán

11,5

Ba

3

Nguyễn Nhật Hiền

Trân

15/02/2008

Thừa Thiên Huế

Kinh

Nữ

9/3

Trần Quang Khải-DK

Toán

11

KK

4

Trần Khang

Thịnh

14/11/2008

Khánh Hòa

Kinh

Nam

9/2

Phan Chu Trinh-DK

Toán

10,5

KK

5

Nguyễn Chiến

Thắng

01/11/2008

Khánh Hòa

Kinh

Nam

9/1

Phan Chu Trinh-DK

Vật lý

13,25

Nhì

6

Trần Mai Thảo

Vy

28/02/2008

Khánh Hòa

Kinh

Nữ

9/1

Nguyễn Huệ-DK

Vật lý

11,75

Ba

7

Nguyễn Thanh

Minh

11/06/2008

Khánh Hòa

Kinh

Nam

9/4

Mạc Đĩnh Chi-DK

Vật lý

10

KK

8

Nguyễn Nguyên Hồng

Phúc

11/03/2008

Khánh Hòa

Kinh

Nữ

9/1

Nguyễn Du-DK

Hóa học

14

Ba

9

Đặng Đức

Tín

23/01/2008

Khánh Hòa

Kinh

Nam

9/1

Trần Quang Khải-DK

Hóa học

12,75

KK

10

Nguyễn Ngọc Trường

Sơn

18/09/2008

Khánh Hòa

Kinh

Nam

9/1

Phan Chu Trinh-DK

Hóa học

12,5

KK

11

Phạm Thái Quỳnh

Như

16/05/2008

Khánh Hòa

Kinh

Nữ

9/2

Phan Chu Trinh-DK

Hóa học

12

KK

12

Huỳnh Vũ Anh

Hưng

14/04/2008

Khánh Hòa

Kinh

Nam

9/5

Trần Quang Khải-DK

Hóa học

11,75

KK

13

Nguyễn Ngọc Thủy

02/08/2008

Khánh Hòa

Kinh

Nữ

9/1

Nguyễn Du-DK

Hóa học

11

KK

14

Nguyễn Gia

Bảo

30/04/2008

Phú Yên

Kinh

Nam

9/3

Trịnh Phong-DK

Sinh học

13,25

Ba

15

Nguyễn Ngọc

Thảo

02/01/2008

Khánh Hòa

Kinh

Nữ

9/1

TH&THCS Diên Tân-DK

Sinh học

13

Ba

16

Đỗ Ngọc Bảo

Hân

21/04/2008

Khánh Hòa

Kinh

Nữ

9/1

Nguyễn Du-DK

Sinh học

12,75

Ba

17

Huỳnh Mai

Anh

28/04/2008

Khánh Hòa

Kinh

Nữ

9.2

Trần Đại Nghĩa-DK

Sinh học

11,75

Ba

18

Nguyễn Ngọc Huyền

Châu

27/05/2008

Khánh Hòa

Kinh

Nữ

9/3

Mạc Đĩnh Chi-DK

Sinh học

11,75

Ba

19

Nguyễn Trần Khánh

01/11/2008

Khánh Hòa

Kinh

Nữ

9.2

Trần Đại Nghĩa-DK

Sinh học

11,75

Ba

20

Lê Đình Nhật

Hoài

27/12/2008

Khánh Hòa

Kinh

Nữ

9/3

Mạc Đĩnh Chi-DK

Sinh học

11,5

KK

21

Đinh Phước Lộc

Uyển

11/04/2008

Khánh Hòa

Kinh

Nữ

9/4

Trần Nhân Tông-DK

Sinh học

11

KK

22

Phan Thị Ngọc

Lan

28/08/2008

Khánh Hòa

Kinh

Nữ

9/3

Trần Nhân Tông-DK

Sinh học

10,5

KK

23

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Như

15/01/2008

Khánh Hòa

Kinh

Nữ

9/3

Mạc Đĩnh Chi-DK

Sinh học

10,25

KK

24

Ngô Vân Nhật

Quỳnh

11/03/2008

Khánh Hòa

Kinh

Nữ

9/1

Phan Chu Trinh-DK

Ngữ văn

13

Ba

25

Giáp Minh

Hằng

06/12/2008

Khánh Hòa

Kinh

Nữ

9/1

Nguyễn Huệ-DK

Ngữ văn

12

Ba

26

Nguyễn Ngọc Khánh

Hiền

18/01/2008

Khánh Hòa

Kinh

Nữ

9/1

Nguyễn Du-DK

Ngữ văn

11

KK

27

Trần Lê Minh

Huy

20/04/2008

Khánh Hòa

Kinh

Nam

9/1

TH&THCS Diên Đồng-DK

Lịch sử

10,25

KK

28

Nguyễn Trúc

My

26/03/2008

Khánh Hòa

Kinh

Nữ

9/5

Trần Quang Khải-DK

Lịch sử

10,25

KK

29

Trần Xuân

Hiếu

27/07/2007

Khánh Hòa

Kinh

Nam

9/1

TH&THCS Diên Đồng-DK

Địa lý

16

Nhì

30

Nguyễn Ngọc Khánh

Ly

09/03/2008

Khánh Hòa

Kinh

Nữ

9/1

TH&THCS Diên Đồng-DK

Địa lý

13

Ba

31

Lưu Ngọc

Hưng

18/09/2008

Khánh Hòa

Kinh

Nam

9/4

Trần Nhân Tông-DK

Địa lý

12,75

KK

32

Nguyễn Duy

Tùng

12/08/2008

Khánh Hòa

Kinh

Nam

9/4

Phan Chu Trinh-DK

Địa lý

12,25

KK

33

Huỳnh Ngọc Như

Hòa

16/05/2008

Khánh Hòa

Kinh

Nữ

9/2

Trần Quang Khải-DK

Địa lý

12

KK

34

Nguyễn Trần Nhật

Huy

12/08/2008

Khánh Hòa

Kinh

Nam

9/3

Phan Chu Trinh-DK

Tiếng Anh

13,4

KK

35

Nguyễn Thị Vân

Khánh

30/12/2008

Khánh Hòa

Kinh

Nữ

9/2

Trần Quang Khải-DK

Tiếng Anh

12,1

KK

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT