Liên hệ web
  
DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP HUYỆN NĂM HỌC 20222-2023

 


 

STT

Họ và tên thí sinh

Học
lớp

Học sinh trường

Môn
dự thi

GiẢI

 

 

1

Trần Thị Khánh

Ngân

9/4

THCS Nguyễn Huệ

Vật lí

KK1

2

Nguyễn Ngọc Anh

Thư

9/2

THCS Nguyễn Huệ

Vật lí

KK3

3

Trần Mai Thảo

Vy

9/1

THCS Nguyễn Huệ

Vật lí

KK2

4

Nguyễn Lê

Hiền

9/1

THCS Nguyễn Huệ

Hoá học

KK

5

Phạm Huỳnh Kỳ 

Diệu

9/1

THCS Nguyễn Huệ

Ngữ Văn

KK1

6

Giáp Minh

Hằng

9/1

THCS Nguyễn Huệ

Ngữ Văn

KK2

7

Trần Thị Thanh 

Ngọc

9/1

THCS Nguyễn Huệ

Ngữ Văn

KK3

8

Nguyễn Lê Bảo

Tiên

9/1

THCS Nguyễn Huệ

Lịch Sử

KK

9

Phan Ngọc Phương

Nghi

9/1

THCS Nguyễn Huệ

Địa lí

KK

10

Phan Thanh

Danh

9/1

THCS Nguyễn Huệ

Tiếng Anh

KK

11

Nguyễn Đinh Anh

Phong

9/4

THCS Nguyễn Huệ

Tin học

KK

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT