Liên hệ web
  
KẾT QUẢ ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI HUYỆN NĂM HỌC 2017-2018

 


 

                                      DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI HUYỆN LỚP 9 
3 Trần Lê  Na Nguyễn Huệ KK Ngữ văn
9 Trần Nguyễn Như Quỳnh Nguyễn Huệ KK Ngữ văn
16 Nguyễn Nhật  Khải Nguyễn Huệ KK Toán
17 Phan Gia Phúc Nguyễn Huệ KK Toán
23 Trần Ngọc Khánh Quỳnh Nguyễn Huệ KK Vật lý
26 Lê Quốc Huy Nguyễn Huệ KK Vật lý
38 Nguyễn Ngọc Thanh Huyền Nguyễn Huệ KK Hóa học
45 Nguyễn Thanh Tâm Nguyễn Huệ KK Sinh học
56 Phạm Lê Bảo Hân Nguyễn Huệ KK Tiếng Anh
58 Lê Võ Hạ Như Nguyễn Huệ KK Tiếng Anh
69 Ngô Tấn  Cảnh Nguyễn Huệ KK Tin học
 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT