Liên hệ web
  
KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH MÔN VẬT LÝ 2017-2018

 


 

SBD Họ đệm Tên Ngày sinh Giới
tính
Dân
tộc
Nơi sinh Xếp loại   Điểm thi Giải
HK HL Lớp Viết Thực hành Tổng
080 Lê Quốc  Huy 14/10/2003 Nam Kinh Khánh Hòa Tốt Giỏi 9.7 12.75 0.50 13.25 KK
117 Trần Ngọc Khánh Quỳnh 24/10/2003 Nữ Kinh Khánh Hòa Tốt Giỏi 9.7 9.00 0.25 9.25  
 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT