Liên hệ web
  
CV 1974/SGDĐT-GDTrH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỒ SƠ 2016-2017 (23/11/2016)

- CV 1974/SGDĐT-GDTrH v/v hướng dẫn thực hiện hồ sơ, sổ sách và qui định chuyên môn trong trường trung học

CV 1974/SGDĐT-GDTrH -bản scan

- PHỤ LỤC- BIỂU MẪU HỒ SƠ SỔ SÁCH


 

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT