Liên hệ web
  
NĂM HỌC 2016-2017

LÝ LỊCH CỦA GIÁO VIÊN 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ năm học 2016-2017

KẾ HOẠCH THÁNG:

     Tháng 9/2016

     Tháng 10/2016

     Tháng 11/2016

CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN HÀNG THÁNG:

     Môn Vật lý

     Môn Công nghệ

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ

KẾ HOẠCH NGOẠI KHÓA KHỐI 6+7 Tháng 4/2017

CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC:

Môn Lý TIẾN TRÌNH DẠY HỌC - CẤU TRÚC GIÁO ÁN THEO PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NĂN BỘT
Môn Công nghệ

THI SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP TỈNH 2016-2017

THI OLYMPIC LÝ CẤP TRƯỜNG 2016-2017 (Kết quả thi ngày 21/12/2016)


 

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT