Liên hệ web
  
Tham luận MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÁC GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC VỚI VIỆC THỰC HIỆN NHỮNG NỘI DUNG TRONG NGHỊ QUYẾT SỐ 29

 Xin nhấp vào đây để xem.


 

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT