Liên hệ web
  
CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC TỔ Hóa - Sinh 15-16

 Chuyên đề: VẬN DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIẢNG DẠY HOÁ HỌC THCS

Chuyên đề:  DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI VÀ BỆNH TẬT DI TRUYỀN DO CHẤT ĐỘC DA CAM ĐIÔXIN GÂY RA TẠI XÃ DIÊN PHƯỚC, DIÊN KHÁNH, KHÁNH HÒA - Môn: Sinh học 9


 

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT