Liên hệ web
  
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN HKI NĂM HỌC : 2012-2013

PHÒNG GD-ĐT DIÊN KHÁNH                   CộNG HÒA XÃ HộI CHủ NGHĨA VIệT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Năm học: 2012 – 2013                                                            ****************

            *********                 

                       

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN HKI

 NĂM HỌC : 2012-2013

*************

A./ Đặc điểm tình hình :

1/ Tổng số CĐV đầu năm:     67  người  -  Trong đó: Nöõ :  43  người -  Tæ leä (%) :  64.2%

2/ Tổng số CĐV hiện nay :    67   người Trong đó:   Nöõ : 43 người - Tæleä (%) :   64.2%

3/ Nữ trong diện sinh :   14  người -  Tæ leä (%) :  32.6%

            Trong đó : - Đã sinh năm 2011 :      1    người -  Tæ leä (%) :      2.3%

                              - Đã sinh năm 2012 :      5   người -  Tæ leä (%) :   11.6%

4/ Nữ đăng kí sinh năm 2013 :            8    người- Tæ leä (%) :    18.6%

                              Năm  2014 :           

5/ Tổng số CĐV ở Nha trang hay nơi xa khác :     7   người -  Tæ leä (%) :   10.4%

             Trong đó: Từ 15km tr lên :      7   người . Trong đó n: 4

 6/ Tổng số CĐV độc thân :            6 ngườiTrong đó:  Nöõ :   2 người .

B- Nội dung hoạt động

I- Chương trình 1: Nâng cao phẩm chất và năng lực đội ngũ, đảm bảo vị trí xã hội, đáp ứng yêu cầu thay sách và đổi mới GD-ĐT trong thời kì hiện đại hóa , công nghiệp hóa đất nước

Nội dung thực hiện

      - Đang học quản lý  : 1

-  Đạt trình độ Đại học : 43/33  -  64.2%

-  GV đđạt trên chuẩn  : 47/ 60 -   78.3 %

-  Đảng viên :  12/7nõ . Lấy ý kiến chuyển Đảng chính thức cho 1 đ/c

- 12 CĐV tham gia hội giảng trường, viết SKKN – Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

-  Thực hiện dạy Giáo án trình chiếu 100%

II- Chương trình 2: Chăm lo ổn định và cải thiện đời sống CB-GV- CNV , góp phần nâng cao vị trí xã hội của Nhà giáo Việt Nam

Nội dung thực hiện.

- Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với CĐV và LĐ: Bảo đảm tốt.

- Quan tâm và tạo điều kiện cho CĐV GV công tác tại địa bàn xa: Diên Đồng, giải quyết kịp thời nhu cầu ăn ở lại cho GV điểm trường Diên Đồng.

- Giải quyết chế độ thăm hỏi , hiếu hỷ kịp thời theo đúng qui định thống nhất trong Đâị hội công đoàn cơ sở đầu năm.

- Tặng quà Trung thu cho toàn thể CĐV của đơn vị

- 100% các tổ công đoàn đều xây dựng quỹ tổ thăm hỏi lần nhau, tạo tình cảm gắn bó giữa các thành viên trong tổ.

- Cùng với nhà trường tín chấp với ngân hàng cho CĐV vay vốn để cải thiện và phục vụ đời sống.

 ( Tổng kinh phí : 155 triệu đồng )

- Tặng quà Trung Thu cho toàn thể CĐV  và con của CĐV toàn trường.

- Mua bóng phục vụ cho CĐV nam chơi thể thao sau giờ dạy.

- Tặng quà lưu niệm cho CĐV chuyển trường.

III- Chương trình 3: Thực hiện các phong trào quần chúng và các cuộc vận động mang tính xã hội. ( Kể cả cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh )

            Nội dung thực hiện

 

-          100% thực hiện học tập chính trị nghiêm túc, viết đăng kí thực hiện cuộc cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và viết thu hoạch cá nhân về 4 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đưc Hồ Chí Minh.

-          Hưởng ứng cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo do ngành phát động.

-          Thực hiện cuộc vận động không hút thuốc lá nơi công sở: 90% CĐV nam thực hiện tốt tuy nhiên vẫn còn một vài CĐV chưa thực hiện tốt , còn hút thuốc trong phòng hội đồng.

-          100%  CĐV kí cam kết thực hiện An toàn giao thông và không vi phạm Luật an toàn giao thông.

-          Phong trào thể dục thể thao: CĐV vẫn duy trì tập luyện bón chuyền sau những giờ học, tham gia thi đấu giao hữ bóng chuyền với Tiểu đoàn 460.

-          Vận động CĐV tham gia hưởng ứng ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông, thực hiện băng rôn tuyên truyền “ An toàn mọi lúc- Hạnh phúc mọi nơi”

-          Vận động CĐV đăng kí và hoàn thành đăng kí sinh năm 2013 và kí cam kết không sinh con thứ 3.

IV- Chương trình 4: Xây dựng tổ chức Công Đoàn vững mạnh

            Nội dung thực hiện

-          Đã xây dựng qui chế làm việc của BCH CĐ, qui chế phối hợp  của BCH với thủ trưởng đơn vị.

-          Xây dựng qui chế hoạt động của Ban Thanh Tra nhân dân, UBKT Công Đoàn.

-          Củng cố và ổn định BCH, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các UV, ổn định TTCĐ.

-          Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2013

-          100% các tổ Công đoàn và các thành viên BCH đều có đầy đủ hồ sơ sổ sách theo qui định.

-          Tham gia ĐHCĐ ngành GD và LĐLĐ Huyện Diên Khánh.

C- Công tác tổ chức – Sinh hoạt hội họp           

            Nội dung thực hiện

-          Xây dựng quy chế sinh hoạt tổ Công Đoàn hàng tháng. Sinh hoạt BCH định kì hàng tháng.

-          Sinh hoạt 20/10 do trùng với thời gian sinh hoạt chuyên môn cụm lần 1 nên BCH đã chuyể nội dung sinh hoạt về các tổ Công đoàn triển khai trong sinh hoạt tổ.

Kết quả:

- Số lần sinh hoạt Tổ công đoàn: 4 lần / HK1

- Sinh hoạt BCH 4 lần / HK1

D- Tự đánh giá quá trình công tác trong HK1 về ưu, nhược điểm , bài học kinh nghiệm:

1- Ưu điểm:

- Các thành viên BCH CĐ cà các tổ trưởng Công đoàn luôn đoàn kết , làm việc theo đúng nghị quyết và điều lệ công đoàn.

- Thực hiện đúng chỉ đạo của Công Đoàn cấp trên, của Chi Bộ Đảng nhà trường.

- Phối hợp tốt với chính quyền nhà trường, các tổ chức Đoàn  Đội trong mọi hoạt động

2- Nhược điểm:

- Tổ chức hoạt đông thể dục thể thao, vui chơi giải trí cho Công đoàn viên nữ còn ít.

- Nội dung sinh hoạt tổ công đoàn chưa phong phú.

3- Bài học kinh nghiệm

E- Đề nghị: Không

                   

                                                                        Diên Phước, ngày 25 tháng 12 năm 2012

                                                                                    Chủ tịch Công Đoàn

 

 

                                                                                            

  Nguyễn Văn Dũng

 

 

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT