Liên hệ web
  
Các nhiệm vụ, chỉ tiêu của tổ Toán -Tin năm học 2012-2013

TÊN CÁC NHIỆM VỤ CHỈ TIÊU

Mức phấn đấu

SL hoặc %

Kết quả thực hiện

So với chỉ tiêu đăng ký

HK.1

Cả năm

 

* Nhiệm vụ chuyên môn

 

 

 

 

1. Duy trì sĩ số

99%

 

 

 

2. Xếp lọai hạnh kiểm từ TB trở lên

99.7%

 

 

 

3. Lên lớp thẳng 6;7;8

95%

 

 

 

4. Chất lượng bộ môn từ TB trở lên

 

 

 

 

       Môn:Toán………………………………….

85%

 

 

 

       Môn:Tin………………………………….

90%

 

 

 

5. Học sinh giỏi Trường

25%

 

 

 

6. Học sinh giỏi Huyện

3 Hs

 

 

 

7. Học sinh giỏi Tỉnh

/

 

 

 

8. Học sinh Tiên Tiến

30%

 

 

 

9. Lớp Tiên Tiến

25%

 

 

 

10. GV dạy giỏi Trường

02 GV

 

 

 

11. GV dạy giỏi Huyện hoặc Tỉnh

0 GV

 

 

 

12. ĐDDH tự làm

 

 

 

 

     - Đạt cấp Huyện

01

 

 

 

     - Đạt cấp Tỉnh

/

 

 

 

13. Tổng số giờ dự và thao giảng

-         Dự giờ:

-         Thao giảng:

-         Sọan bài trình chiếu:

 

222 Tiết

24  Tiết

24 Tiết

 

 

 

14. Thực hiện chuyên đề:

-         ngọai khóa:

02

01

 

 

 

* Nâng cao trình độ CM – NV

 

 

 

 

15. Được nâng về trình độ chính trị - CM

100%

 

 

 

16. Đúc rút và áp dụng SK-KN

100%

 

 

 

17. Tổng số đề tài KHSPƯD

02

 

 

 

* Xây dựng tập thể con người mới XHCN

 

 

 

 

18. Đảm bảo kế họach, ngày giờ công

100%

 

 

 

19. Thực hiện nếp gia đình Văn hóa mới

100%

 

 

 

20. Xây dựng tổ Công đòan

Vững mạnh

 

 

 

21. Được công nhận đối tượng Đảng

01

 

 

 

22. Đạt danh hiệu Lao Động Tiên Tiến

12Gv

 

 

 

23. Đạt danh hiệu CSTĐ Cơ Sở

01

 

 

 

24. Đạt danh hiệu CSTĐ Tỉnh

0

 

 

 

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT