Liên hệ web
  
Lý lịch trích ngang của GV tổ Toán-Tin năm học 2012-2013

TT

Họ và tên

Năm sinh

Nhiệm vụ được giao

ĐV

TN

ĐV

Đảng

viên

Đăng ký danh hiệu

TĐCM

Nam

Nữ

1

Nguyễn Văn Trường

1959

 

Toán 6-9

Tổ trưởng

/

/

/

LĐTT

ĐHSP

2

Huỳnh Minh

1959

 

 

Toán 6-9

/

/

/

LĐTT

CĐSP

3

Nguyễn Thanh Cao

1972

 

Toán 8;9 

 Chủ nhiệm 9/3

 

/

/

LĐTT

ĐHSP

4

Nguyễn Thị Xuân Hoa

 

1967

Toán 6-8

chủ nhiệm 8/5

/

/

/

LĐTT

ĐHSP

5

Lê Thị Quyến

 

 

1961

Toán 7

Chủ nhiệm 7/2

/

/

/

LĐTT

ĐHSP

6

Phạm Kính

1959

 

 

Toán 7

/

/

/

LĐTT

CĐSP

7

Nguyễn Thị Kim Thoa

 

1958

Toán 6-8

Tổ phó

/

/

/

LĐTT

CĐSP

8

Lê Thị Mộng Nguyệt

 

1960

Toán 7

Chủ nhiệm 7/5

/

/

/

LĐTT

CĐSP

9

Đỗ Thị Mỹ Hương

 

1976

Toán 7;6 Tin

Chủ nhiệm 7/7

/

/

/

LĐTT

ĐHSP

10

Nguyễn T Đài Nguyên

 

1977

Toán 7-8 Tin

 

/

/

ĐV

LĐTT

ĐHSP

11

Mai Thị Mỹ Diệu

 

1977

Toán 9 – Tin/4

/

/

/

CSTĐ CS

ĐHSP

12

Mai Xuân Đông

1962

 

 

Toán 8-cn8

/

/

/

LĐTT

CĐSP

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT