Liên hệ web
  
Kế hoạch hoạt động tháng 9+10 năm học 2012-2013

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8+9

                                                                                    Tổ                    : Tiếng Anh

                                                                                    Năm học          : 2012 – 2013

 

            Chủ điểm : Giáo dục truyền thống nhà trường – địa phương.

-         Tựu trường và tổ chức lễ khai giảng năm học.

-         Triển khai điều lệ nhà trường.

-         Triển khai chuyên đề ATGT – Học tập tiểu sử Nguyễn Huệ- Phòng chống dịch bệnh

-         Triển khai các qui định về chuyên môn.

-         Dự giờ phân loại giáo viên đầu năm.

-         Khảo sát chất lượng học sinh.

-         Bồi dưỡng HS giỏi lớp 9

-         Tổ chức hội khỏe phù đổng cấp trường.

-         Tham gia các đại hội:

+ Hội nghị cán bộ công chức.

+ Đại hội PHHS

+ Đại hội các đoàn thể.

+ Đại hội chi bộ

-         Hướng dẫn HS tham gia giải tiếng Anh trên mạng.

-         Thi HS giỏi máy tính CASIO cấp huyện.

-         Đăng ký thi đua.

 

Tuần

Nội dung công việc

Phân công

Ghi chú

Tuần 1

(27/8 – 1/9)

 

- Ổn định nề nếp dạy – học

- Dạy theo TKB

- Thiết lập các loại hồ sơ theo qui định của công văn 1093/ SGD

- Cập nhật hoàn chỉnh từng HS có trong danh sách lớp.

- Dạy bồi dưỡng HS giỏi

- Họp hội đồng

- Nộp bài dự thi E-learning

 

 

- Nhận tập tài liệu OVERVIEW

 

GVCN –GVBM

Cả tổ

Cả tổ

 

GVCN

 

C . Huyền

Cả tổ

C.Huyền

 

 

Cả tổ

 

 

 

Tốt

Tốt

 

 

Tốt

 

3 buổi/tuần

C.Vi trễ

Chưa tốt

( Nên học hỏi thêm )

GV nhận tài liệu tự nghiên cứu.

 

Tuần 2

3/9 – 8/9

 

- Dạy theo TKB

- Bồi dưỡng HS giỏi

 

 

- Nhận các loại  biểu mẫu báo cáo

- Tiếp tục ổn định nề nếp dạy – học

 

- Hoàn thiện danh sách HS các lớp

- Nộp đăng ký dạy thêm (6/9)

- Thống nhất nội dung khảo sát chất lượng HS đầu năm. ( Khảo sát tuần 3 )

- Lập  kế hoạch dự giờ, phân loại GV đầu năm

- Khai giảng năm học (5/9 )

- Họp chuyên môn cấp – Họp tổ chuyên môn (6/9 )

- Họp phụ huynh HS đầu năm (9/9)

 

 

 

Cả tổ

C. Huyền

 

 

GVCN –GVBM

GVCN

 

GVCN

GVCN

Cả tổ( nhóm )

 

Cả tổ

 

 

 

GVCN

 

Tốt

Nghiêm túc

 

 

Tốt

 

 

 

 

CL: 58.8%

 

 

 

 

 

Tốt

 

Tuần 3

10- 15/9

 

- Dạy theo TKB

- Tiếp tục ổn định nề nếp dạy – học

- Nộp KH kiểm tra 1 tiết

- Nộp đề KSCL

- KSCL HS

- Dạy GAĐT đăng ký danh sách

- Đăng ký dạy thêm – nộp danh sách

- Tiếp tục bồi dưỡng HS giỏi

- Nộp báo cáo tháng

 

- Đại hội chi bộ

- Tham gia viết bài thi” Bình đẳng giới”

 

Cả tổ

GVCN –GVBM

TT

Nhóm trưởng

Cả tổ

GVBM

GVBM

C. Huyền

GVBM – GVCN – TT

 

Cả tổ

 

Tốt

 

13/9

10/9

Tuần 3

 

 

3 buổi

15/9

 

 

14/9

 

 

 

Tuần 4

17– 22/9

 

- Dạy theo TKB

- Tăng cường quản lý  nề nếp dạy – học, tác phong HS

 

- Báo cáo kết quả KSCL- phân loại GV đầu năm

- Hoàn thành sổ sách các loại

- Tiếp tục bồi dưỡng HS giỏi

- Hướng dẫn HS thi giải tiếng Anh trên mạng

- GVCN làm học bạ - sổ điểm chính

- Họp tổ trưởng chuyên môn.

- Đại hội công đoàn

 

 

Cả tổ

GVCN –GVBM

 

 

Cả tổ- TT

 

Cả tổ

C. Huyền

Cả tổ

GVCN

C. Huyền

Cả tổ

 

Tốt

 

 

 

 20 - 22/9

 

 

 

 

Tốt

17/9

20/9

 

 

Tuần 5

24 – 29/ 9

 

- Dạy theo TKB

- Bồi dưỡng HS giỏi lớp 9

 

- Tiến hành dạy thêm tại trường

 

- Họp tổ chuyên môn.

- Hướng dẫn HS giải tiếng Anh trên  mạng        

- Lập kế hoạch giảng dạy – kế hoạch cá nhân.

- Hội nghị CBCNVC

- Tăng cường xử lí HS vi phạm có lưu vào hồ sơ chủ nhiệm

 

Cả tổ

C.Huyền

 

GV đăng ký

 

 

Cả tổ

 

 

 

GVCN

 

 

 

 

HS khg học

 

 

Vòng 6

 

 Nộp 1/10

27/9

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT DIÊN KHÁNH               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               ---õõõ---

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10

                                                                                    Tổ                    : Tiếng Anh

                                                                                    Năm học          : 2012 – 2013

 

Chủ điểm : Kỷ niệm ngày Bác Hồ gửi thư lần cuối cùng cho ngành giáo dục (15/10/1968)

                        Chăm ngoan học giỏi.

-         Tiếp tục bồi dưỡng HS giỏi lớp 9

-         Tiếp tục hướng dẫn HS tham gia giải tiếng Anh trên mạng.

-         Kiểm tra toàn diện

-         Hoàn thành kế hoạch tổ

-         Sinh hoạt CM cụm HKI

-          Kiểm tra 1 tiết 4 khối

-          Thao giảng tổ

-         Nộp hồ sơ cá nhân + hồ sơ giảng dạy

-         Tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

-         Lập kế hoạch tổ  chức kỷ niệm ngày nhà giáo VN (20/11 )- tham gia ngoại khóa với chủ điểm “ ATGT & tri ân thầy cô giáo “choHS khối 7,8

-         Hướng dẫn HS giải tiếng Anh trên mạng

 

 

 

Tuần

Nội dung công việc

Phân công

Ghi chú

 

Tuần 6

(1 – 6/10)

 

- Dạy theo TKB

- Tiếp tục bồi dưỡng HS giỏi

- GVBM 9 quan tâm giảm bớt kiểm tra đối với học sinh bồi dưỡng

- Tiếp tục hướng dẫn HS giải tiếng Anh trên  mạng

- Đại hội liên đội

- Đại hội chi đoàn

- HKPĐ trường

- Nhận thông báo  về việc tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2012 -2013.

- Hoàn thành kế hoạch giảng dạy, kế hoạch cá nhân.

- Họp TTCM

- Tiến hành dạy thêm tại trường

- Nhận thông báo thi HSG huyện năm học 2012  2013

- GV đăng ký tham gia hội giảng trường + Đăng ký SKKN or đề tài KHUD

 

Cả tổ

C. Huyền

GVBM 9

 

Cả tổ

 

GVCN

 

 

TT

 

Cả tổ

 

TT

GVBM

TT

 

 

2 buổi / tuần

 

 

Vòng 7

 

4/10

 

 

Triển khai 4/10

Nộp 1/10

 

1/10

 

3/8

 

 

 

 

 

Tuần 7

8 – 13/10

 

- Dạy theo TKB

- Tiếp tục bồi dưỡng HSG

- Hướng dẫn HS giải tiếng Anh trên  mạng vòng 8

- Kiểm tra đồng loạt khối 6

- Nộp kế hoạch cá nhân , kế hoạch giảng dạy

- Khai mạc hội thi hội giảng trường

 Bổ sung

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

 

 

 

Cả tổ

c. Huyền

Cả tổ

 

Cả tổ

TT

 

 

3 buổi / tuần

 

 

 

8/10

11/10

 

Tuần 8

15- 20/10

 

- Dạy theo TKB

- Tiếp tục bồi dưỡng HSG

- Hướng dẫn giải tiếng Anh trên mạng vòng 9

- Sinh hoạt chuyên môn cụm

- Triển khai chuyên đề 1

- Báo cáo tiết tự chọn của giáo viên Hội giảng trường

- Nộp báo cáo tháng

- Kiểm tra đồng loạt khối 7,8,9

  + Khối 7…………………..

  + Khối 8…………………..

 

 + Khối 9…………………..

 

- Nộp các tiết dạy ở tuần 12 về chuyên môn

( Chuẩn bị cho tiết bốc thăm )

Bổ sung

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

 

 

 

Cả tổ

C.Huyền

Cả tổ

Cả tổ

 

TT

 

Cả tổ

TT

 

 

 

 

 

18/10

 

20/10

 

 

 

 

Tuần 9

22 – 27/10

 

- Dạy theo TKB

- Tiếp tục bồi dưỡng HSG

- Hướng dẫn giải tiếng Anh trên mạng vòng 10

 

 

- Tham gia hội giảng trường: thi năng Iực.

 

Bổ sung

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

 

 

 

 

Cả tổ

C.Huyền

Cả tổ

 

 

C.Giang, C.Trương

 

Cả tổ

 

 

 

 

 

 

 

 

25/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT