Liên hệ web
  
Các nhiệm vụ, chỉ tiêu của tổ Tiếng Anh năm học 2012-2013

TÊN CÁC NHIỆM VỤ CHỈ TIÊU

Mức phấn đấu

SL hoặc %

Kết quả thực hiện

So với chỉ tiêu đăng ký

HK.1

Cả năm

 

* Nhiệm vụ chuyên môn

 

 

 

 

1. Duy trì sĩ số

99%

 

 

 

2. Xếp lọai hạnh kiểm từ TB trở lên

99.7%

 

 

 

3. Lên lớp thẳng

95%

 

 

 

4. Chất lượng bộ môn từ TB trở lên

 

 

 

 

       - Môn:Tiếng Anh

75%

 

 

 

5. Học sinh giỏi Trường

25%

 

 

 

6. Học sinh giỏi Huyện

1em

 

 

 

7. Học sinh giỏi Tỉnh

1 em

 

 

 

8. Học sinh Tiên Tiến

30%

 

 

 

9. Lớp Tiên Tiến

25%

 

 

 

10. GV dạy giỏi Trường

100%

 

 

 

11. GV dạy giỏi Huyện hoặc Tỉnh

 

 

 

 

12. ĐDDH tự làm

1

 

 

 

     - Đạt cấp Huyện

1

 

 

 

     - Đạt cấp Tỉnh

 

 

 

 

13. Tổng số giờ dự và thao giảng

-         Dự giờ:

-         Thao giảng:

-         Sọan bài trình chiếu:

 

105

10

12

 

 

 

14. Thực hiện chuyên đề:

-         Ngọai khóa:

2

1

 

 

 

* Nâng cao trình độ CM – NV

 

 

 

 

15. Được nâng về trình độ chính trị - CM

100%

 

 

 

16. Đúc rút và áp dụng SK-KN

100%

 

 

 

17. Tổng số đề tài KHSPƯD

1

 

 

 

* Xây dựng tập thể con người mới XHCN

 

 

 

 

18. Đảm bảo kế họach, ngày giờ công

100%

 

 

 

19. Thực hiện nếp gia đình Văn hóa mới

100%

 

 

 

20. Xây dựng tổ Công đòan

Vững mạnh

 

 

 

21. Được công nhận đối tượng Đảng

Không

 

 

 

22. Đạt danh hiệu Lao Động Tiên Tiến

100%

 

 

 

23. Đạt danh hiệu CSTĐ Cơ Sở

1

 

 

 

24. Đạt danh hiệu CSTĐ Tỉnh

Không

 

 

 

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT