Liên hệ web
  
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ : SỬ- ĐỊA- CÔNG DÂN

                                                  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

                                                 TỔ : SỬ- ĐỊA- CÔNG DÂN

                                             TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

                                                       Năm học 2012- 2013

 

Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2012 – 2013 của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học của Trường THCS Nguyễn Huệ.

Tổ Sử- Địa - Công dân đưa ra kế hoạch chuyên môn năm học 2012 – 2013

I. NHIỆM VỤ CHUNG:

 Thực hiện chủ đề “Năm học tiếp tục đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục”. Thực hiện 3 cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

 II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA TỔ:

 

Tổng số GV

Nữ

Tốt nghiệp

Đoàn TN

Đảng viên

Danh hiệu thi đua năm trước

ĐH

 

 

Tổ

LĐTT

CSTĐ.CS

CSTĐ.T

GVG.H

GVG.T

8

6

1

7

 

1

 

X

 

 

 

 

 

Phân loại GV đầu năm

Khảo sát chất lượng bộ môn đầu năm

G

K

TB

Y

Môn: Sử

Môn: Địa

Môn: GDCD

K6

K7

K8

K9

K6

K7

K8

K9

K6

K7

K8

K9

8

/

/

/

82.7

86.8

88.5

88.3

72.8

79.0

92.2

89.8

88.9

91.9

91.7

91.7

 

1/ Thuận lợi:

- Tổ có 8 giáo viên, đều đạt chuẩn và trên chuẩn. Phong trào thi giáo viên giỏi được duy trì nhiều năm, có nhiều giáo viên đạt giáo viên giỏi Huyện, Tỉnh.

- Tinh thần tự học rất cao, luôn trao dồi kiền thức và cập nhật thông tin để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

-Tập thể tổ có tinh thần đoàn kết cao, hòa nhã trong quan hệ, tương trợ giúp đỡ nhau trong khó khăn.

- Các giáo viên của tổ nhiệt tình trong công tác và có kỉ luật lao động tốt, có nhiều sáng tạo trong công việc.

- Sự quan tâm của Ban Giám Hiệu giúp tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

- Rất nhiều phụ huynh học sinh quan tâm đến việc học tập của học sinh.

2/ Khó khăn:

- Một vài giáo viên đi lại còn khó khăn từ nhà đến trường trên 10km

- Một số em còn chưa thật sự ham thích các bộ môn này.

- Ứng dụng công nghệ thông tin còn khó khăn

III. NHỮNG CÔNG VIỆC VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

 A/ Thực hiện nhiệm vụ  năm học:

a/ Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, đồng thời tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

b/ Thực hiện đầy đủ quy chế chuyên môn ( hồ sơ, giáo án), bảo đảm dạy đúng, đủ chương trình mà Bộ, Sở GD&ĐT đã ban hành, thực hiện nghiêm túc những chỉ đạo của BGH.

Bám sát chương trình, giúp học sinh nắm chắc nội dung chuẩn kiến thức , rèn luyện kỹ năng làm bài, vẽ bản đồ tư duy sau khi học một bài hoặc một chương bảo đảm cho học sinh đạt kết quả tốt trong kiểm tra, đặt biệt đua nội dung về chủ quyền biển đảo để giáo dục học sinh.

c/ Trong giảng dạy cần chú trọng yêu cầu giáo dục toàn diện. Giáo viên  phải phát huy thế mạnh của bộ môn Sử -Địa – Công dân trong việc giáo dục đạo đức, nhân cách cho HS, định hướng cho học sinh trong thị hướng thẩm mĩ, ứng xử có văn hóa trong các mối quan hệ trong cũng như ngoài nhà trường.

B/ Về việc đổi mới phương pháp giảng dạy:

Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm. Việc đổi mới phương pháp giảng dạy được thể hiện bằng những việc làm cụ thể như sau:

1/ Khâu soạn bài:

- Chương trình là pháp lệnh, soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng, tích hợp kĩ năng sống, giá trị sống, giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

- Thống nhất nội dung ghi bản ở từng khối, ghi tuần, tiết, ngày soạn (không ghi ở tờ bìa), riêng môn GDCD soạn giáo án bằng vi tính 100% (theo CV số 1057 ngày 27.9.2010)

- Soạn theo hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPTsố 1199/SGDĐT-GDTr

- Giáo án soạn thống nhất một phong chửTimenewroman , giáo án tiết đôi phải soạn riêng từng tiết, bản đồ tư duy từng bước được thể hiện trong giáo án

2/Giảng:

 -Đúng lịch báo giảng, đúng giờ, truyền thụ đủ nội dung chuẩn kiến thức .

 - Không được bỏ giờ, bỏ tiết, cắt xén

 - Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin vào các tiết Thao giảng, Hội giảng

 -Vận dụng kết hợp các phương pháp dạy học, không xem nhẹ bất kì phương pháp nào, điều quan trọng là vận dụng phương pháp đó một cách thích hợp và đạt hiệu quả. Tránh việc vận dụng có tính chất hình thức một số phương pháp như thảo luận, phát vấn.

- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Yêu cầu học sinh làm việc nhiều hơn (đọc SGK, trả lời câu hỏi của GV, thảo luận nhóm khi cần thiết).

- Giáo viên tránh viết quá nhiều trên bảng, hạn chế cho học sinh ghi lại nội dung SGK trong vở.

- Rèn luyện kĩ năng diễn đạt cho học sinh.

c/ Khâu hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài:có 2 phần cụ thể

-Hướng dẫn học sinh về nhà học bài.

- Hướng dẫn  học sinh soạn bài mới.

3/ Chấm trả bài:

- Đảm bảo chế độ điểm tối thiểu

- Trả bài đúng qui định, đối với kiểm tra miệng có nhận xét và cho điểm vào vở, đối với bài kiểm tra một tiết phải có nhận xét bổ sung ở giáo án.

- Vào điểm ở máy vi tính và đúng lịch của chuyên môn.

4/ Dự giờ:

a/ Thao giảng là một hoạt động nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực sư phạm. Mỗi giáo viên phải thao giảng 2 tiết/năm. Mỗi đợt thao giảng đều phải góp ý, đánh giá rút kinh nghiệm để vận dụng chung trong tổ, ghi đầy đủ, có nhận xét và cho điểm theo 10 điều.

b/ Mỗi giáo viên phải thực hiện 2 tiết dạy bài giảng trình chiếu/ năm

c/ Mỗi giáo viên phải dự giờ đồng nghiệp đúng theo quy định (18 tiết/GV). Người dự giờ phải báo trước với người dạy ít nhất là 2 ngày. Tổ trưởng báo trước 1 ngày.

5/ Thực hiện tốt quy định về kiểm tra – đánh giá – thúc đẩy trong hoạt động chuyên môn:

a/ Kiểm tra toàn diện 2 GV/ năm, dự giờ mỗi GV 2 -3 tiết.       

b/ Kiểm tra hồ sơ chuyên môn:

-Đối với GVBM có 7 loại hồ sơ

- GVCN có 6 loại hồ sơ theo quy định của BGH.

 c/ Kiểm tra chuyên đề : 5GV/ năm

6/ Hoạt động hổ trợ:

- Tổ chức ngoại khóa: tháng 11 – Chủ đề “ Tri ân thầy cô giáo và An toàn giao thông”

7/ Xây dựng đội ngũ:

- Tham gia các lớp Đại học để nâng cao trình độ, các đợt sinh hoạt chuyên môn cụm để nâng cao chuyên môn.

- Tất cả giáo viên trong tổ phải coi tự học là biện pháp chính để nâng cao trình độ chuyên môn.

IV/ CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU:

1. Giáo viên:

7 khâu cơ bản

%

Danh hiệu thi đua

Đ.D dạy học

Dự giờ

Ch. đề

Ng.khoá

 

LĐTT

CSTĐ.CS

CSTĐ.T

GVG.H

GVG.T

Sử dụng tốt (%)

Tự làm

Tiết/GV

 

 

100

7

1

 

 

 

100

 

1

18tiết/gv

2/năm

1/năm

2.Học sinh

* Chất lượng 2 mặt giáo dục

Hạnh kiểm

Học lực

Tốt

Khá

TB

Yếu

Giỏi

Khá

TB

Yêu,kém

58%

33%

8,7%

0.3%

25%

30%

40%

5%

 

Môn Sử

Chất lượng từ TB á

S.vở D. cụ

DTSS

Lên lớp

K6

K7

K8

K9

%

98

98

98

98

100%

99%

98%

 

Môn Địa

Chất lượng từ TB á

S vở D. cụ

DTSS

Lên lớp

K6

K7

K8

K9

%

98

98

98

98

100%

99%

98%

 

Môn GDCD

Chất lượng bộ môn từ TB T

S. vở D cụ

DTSS

Lên lớp

K6

K7

K8

K9

%

98

98

98

98

100%

99%

98%

Kết quả chung : Tổ Lao động Tiên Tiến  - 1 Chiến sĩ thi đua cơ sở

 

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT