Liên hệ web
  
LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA GIÁO VIÊN TỔ SỬ - ĐỊA – CÔNG DÂN NĂM HỌC :2012-2013

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA GIÁO VIÊN

TỔ SỬ - ĐỊA – CÔNG DÂN

 NĂM HỌC :2012-2013

 

TT

Họ và tên

Dạy môn

Xếp lọai CM

Thường trú

T.Độ CM

K.nhiệm

ĐH

TT

CN

01

Nguyễn Anh Tuấn

 

Địa 9 Sử7

Giỏi

Diên Thọ

 

X

 

9/7

02

Bùi Thị Phi

 

Địa 7-8

Giỏi

Diên Lạc

 

X

 

8/3

03

Quang Thị Lệ Hiền

 

Địa 7-9

Giỏi

Diên Lạc

 

X

TP

7/8

04

Trần Thị Sa

 

Sử  6-9

Giỏi

Diên Hòa

 

X

X

 

05

Lê Thị Mộng Thắm

 

Sử  7-8

Giỏi

Diên Phú

 

X

 

7/4

06

Nguyễn Thị Thanh Thảo

 

CD 7-8

Giỏi

Diên Phú

X

 

 

7/3

07

Nguyễn Ngọc Tấn

 

Sử 8-9

Giỏi

Nha Trang

 

X

 

 

08

Đỗ Thị Mỹ Hà

 

CD 6-9

Giỏi

Nha Trang

 

X

 

6/3

 

Tổng cộng :  8                                                                  Diên phước, ngày 1.10.2012

     Đại học:   07                                                                              Tổ trưởng CM

    Cao đẳng:  01                                                                        

 

 

                                                                                                       Trần Thị Sa

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT