Liên hệ web
  
LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA GIÁO VIÊN TỔ HÓA SINH Năm học : 2012-2013

                                           LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA GIÁO VIÊN

                                                                      TỔ HÓA SINH

                                                                  Năm học : 2012-2013

                                                                               

TT

Họ và Tên

Dạy môn

XL

CM

Thườngtrú

Trình độ CM

Kiêm nhiệm

ĐH

TT

CN

1

Nguyễn Thị Mỹ Linh

Hóa 8+9

G

D.Phước

 

X

TT

 

2

Lê Bá   Tuấn

Hóa 8+9 +Tin9

G

D.Lâm

 

X

 

 

3

Võ Thị Minh Nguyệt

Sinh 6+9

G

D.Lâm

 

X

 

66

4

Ngô Thị Bảo Trâm

Sinh 8+9

G

D.Phước

 

X

TP

92

5

Nguyễn Thị Phương Mai

Sinh 8+9

G

D.Lạc

 

X

 

82

6

Võ Nhật Phượng

Sinh 6+7

G

D.Thọ

 

X

 

61

7

Trần Thị Thiện Bửu

Hóa 8+Địa6

K

D.Bình

 

X

 

62

 

 

 

Tổng số :    07 GV                                                                 Diên Phước, ngày 12.9.2012

Trong đó :  07 ĐH                                                                              Tổ trưởng

                                               

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT