Liên hệ web
  
Lý lịch trích ngang của GV tổ Tiếng Anh năm học 2012-2013

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA GIÁO VIÊN

TỔ TIẾNG ANH

 NĂM HỌC :2012- 2013

 

 

TT

 

Họ và tên

Ngày Tháng năm sinh

Ngày tháng năm vào ngành

 

Dạy môn

 

Xếp lọai CM

 

Thường trú

T.Độ CM

K.nhiệm

ĐH

TT

CN

01

Phạm Thị Huỳnh Huyền

 

18/4/1973

1/9/1998

English  8,9

Giỏi

Diên Thọ

 

X

TT

 

02

Nguyễn Văn Dũng

 

11/4/1974

9/1997

English  6,9

Giỏi

Diên Lạc

 

X

CTCĐ

 

03

Nguyễn Hồ Anh Vi

 

2/2/1977

28/8/2000

English  8,9

Giỏi

Vĩnh Trung

 

X

 

8/4

04

Nguyễn Thị Trương

 

18/12/1973

28/8/1995

English 7,8

Giỏi

Diên Lạc

 

X

 

7/1

05

Nguyễn Thị Xuân Thu

 

1/2/1972

28/8/1998

English  8,7

Khá

Diên Phước

 

X

 

8/7

06

Lê Thị Thùy Giang

 

21/11/1974

1/9/1997

English  6,7

Giỏi

Diên Lạc

 

X

 

6/7

Tổng cộng :  6                                                                                                  Diên phước, ngày 3 tháng 10 năm2012

     Đại học:   6                                                                                                             Tổ trưởng CM

    Cao đẳng:  0                                                                       

 

                                                                                                                          Phạm Thị Huỳnh Huyền

 

 

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT