Liên hệ web
  
LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II năm học 2010-2011

 

 

Thời gian thực hiện từ tuần 34 đến tuần 36
(Từ 28/4/2011 đến 06/5/2011)
1.      Lịch kiểm tra HK.2 lớp 9, 4 môn, theo đề của PGD:

Ngày
Thứ
Tiết
Môn
Thời gian
(28/4)
Năm
1
Ngữ Văn
7h30 đến 9h00 (90 phút)
2
Ngữ Văn
 
3
Vật lý
9h45 đến 10h30 (45 phút)
(29/4)
Sáu
1
Toán
7h30 đến 9h00 (90 phút)
2
Toán
 
3
Tiếng Anh
9h45 đến 10h30 (45 phút)

2.      Lịch kiểm tra HK.2 của lớp 6 và các môn còn lại của lớp 9:

Thứ/Ngày
Khối
Tiết
Môn
Thời gian
Khối
Tiết
Môn
Thời gian
(04/5)
6
1
Địa lý
7h00 đến 7h45
9
1
Địa lý
7h00 đến 7h45
2
Sinh vật
8h00 đến 8h45
2
Sinh vật
8h00 đến 8h45
Năm
(05/5)
6
1
T.Anh
7h00 đến 7h45
9
1
Hóa học
7h00 đến 7h45
2
Lịch sử
8h00 đến 8h45
2
C.Nghệ
8h00 đến 8h45
Sáu
(06/5)
6
1
C.Nghệ
7h00 đến 7h45
9
1
Lịch sử
7h00 đến 7h45
2
C.Dân
8h00 đến 8h45
2
C.Dân
8h00 đến 8h45
Bảy
(07/5)
6
1
Toán
7h00 đến 8h30
 
 
 
 
2
Toán
 
 
 
Hai
(09/5)
6
1
Vật lý
7h00 đến 7h45
 
 
 
 
Ba
(10/5)
6
1
Văn
7h00 đến 8h30
 
 
 
 
2
Văn
 
 
 

3.      Lịch kiểm tra HK.2 của các lớp 7 – 8:

Thứ
Ngày
Khối
Tiết
Môn
Thời gian
Khối
Tiết
Môn
Thời gian
(04/5)
7
1
C.Nghệ
12h45 đến 13h30
8
 
1
C.Nghệ
12h45 đến 13h30
2
C.Dân
13h45 đến 14h30
2
C.Dân
13h45 đến 14h30
Năm
(05/5)
7
1
Toán
12h45 đến 14h15
8
 
1
Toán
12h45 đến 14h15
2
Toán
 
2
Toán
 
Sáu
(06/5)
7
1
Địa lý
12h45 đến 13h30
8
1
Địa lý
12h45 đến 13h30
2
Sinh
13h45 đến 14h30
2
Sinh
13h45 đến 14h30
Bảy
(07/5)
7
1
T.Anh
12h45 đến 13h30
8
1
T.Anh
12h45 đến 13h30
 
 
 
2
Hóa
13h45 đến 14h30
Hai
(09/5)
7
1
Vật lý
12h45 đến 13h30
8
1
Vật lý
12h45 đến 13h30
2
Lịch sử
13h45 đến 14h30
2
Lịch sử
13h45 đến 14h30
Ba
(10/5)
7
1
Văn
12h45 đến 14h15
8
1
Văn
12h45 đến 14h15
2
Văn
2
Văn

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT