Liên hệ web
  
LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA GIÁO VIÊN TỔ NGỮ VĂN NĂM HỌC 2011-2012

TT
Họ và tên
Dạy môn
Xếp lọai CM
Thường trú
T.Độ CM
K.nhiệm
ĐH
TT
CN
01
Nguyễn Thị Tư
Văn 9+8
G
D.Phước
 
X
X
 
02
Lê Thị Mận
Văn 6
G
D.Bình
X
 
 
6/8
03
Trần Trọng Thùy
Văn 6+7
K
D.Thọ
 
X
 
6/9
04
Lý Thị Kim Oanh
Văn 9+8
G
D.Phước
 
X
 
9/4
05
Lê Thị Bạch Vân
Văn 8+7
G
D.An
 
X
 
 
06
Nguyễn Thị Thanh Thuyền
Văn 6+ CN
K
D.Thọ
 
X
 
 
07
Lê Thị Ngọc Liên
Văn
G
Nha Trang
 
X
 
 
08
Hàng Ý Trâm
Văn 7
G
D.Lạc
 
X
 
7/9
09
Lê Thị Kiều Thu
Văn 6+8
G
D.Lạc
 
X
TP
 
10
Trần Thị Thu Điệp
Văn 9+8
G
D.Lạc
 
X
 
9/8
11
Lê Thị Minh Hải
Văn 7-9
G
D.Lâm
 
X
 
9/2

 
 Tổng số: 11 giáo viên
 Trong đó: 10 đại học
                  01 cao đẳng
 
                                                                                    Diên Phước Ngày 12/19/2011
                                                                                                  Tổ trưởng
 
 
                                                                                                Nguyễn Thị Tư
 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT