Liên hệ web
  
BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC LAO ĐỘNG- HƯỚNG NGHIỆP-DẠY NGHỀ XD.CSVC - BẢO HIỂM - HOẠT ĐỘNG TỔ VĂN PHÒNG CÔNG TÁC ĐẢNG - ĐOÀN THỂ – HKI NĂM HỌC 11-12

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NĂM HỌC: 2011 -2012                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
            __________                                                     _________________________
 
           BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC LAO ĐỘNG- HƯỚNG NGHIỆP-DẠY NGHỀ
                         XD.CSVC - BẢO HIỂM - HOẠT ĐỘNG TỔ VĂN PHÒNG
                              CÔNG TÁC ĐẢNG - ĐOÀN THỂ – HKI NĂM HỌC 11-12
                                                          ______________
 
I/ Công tác giáo dục Lao Động- Hướng Nghiệp- Nghề Phổ Thông – Cảnh quan sư phạm:
            1/ Giáo dục Lao Động :
            - Lao động –Trồng cây:           Tổng số lượt: 95             - Đạt KH                                                  
Trong đó: -Xếp loại tốt:     69            -Loại khá:        21        -Đạt yêu cầu:   05
                        + Lao động Trồng cây: Số lượng:       03 cây.
                        + Lao động Trồng hoa- cây cảnh tập trung:    11 lượt
                        + Tham gia lao động khác:      Số lượt:     12    ( vệ sinh quét dọn đường làng, thôn xóm, chăm
sóc khu di tích lịch sử Bia Quân giới Đồng Trăn và Đình Phước Tuy, chuẩn bị CSVC tổ chức các lễ kỷ niệm, thiết bị ĐDDH, hoạt động ngoài giờ trong năm học ).
            - Lao động vệ sinh lớp học:    Số lượt - 68
            @ Kết Quả : Học sinh có ý thức, tích cực tham gia tốt công tác lao động vệ sinh trường lớp, thôn xóm,
di tích lịch sử, các khu vực vệ sinh hàng ngày.
2/ Giáo Dục Hướng Nghiệp:
+ Thực hiện nghiêm túc 04 chuyên đề giáo dục hướng nghiệp hàng tháng theo chủ điểm dựa
vào hướng dẫn quy định của Bộ GD-ĐT ( Cho 08 lớp học sinh lớp 9 ).
            + Lập đầy đủ Hồ sơ hướng nghiệp cho tất cả HS lớp 9 – Định hướng nghề nghiệp cho HS.
+ Có chú trọng phân luồng sau tốt nghiệp THCS.
            3/  Nghề Phổ Thông:
 

Nghề
Tổng số HS đầu năm
TS HS cuối HKI
 KQ được cấp chứng nhận    
K8
K9
TC
K8
K9
TC
K8
K9
TC
TL %
Nhiếp ảnh
 
 35
 35
00
 35
 35
 
 35
 35
100
Tin học
 
139
139
00
139
139
 
137
137
98,6
Điện
 
00
00
00
00
00
 
00
00
 
Làm Vườn
 
00
00
00
00
00
 
00
00
 
Tổng cộng
 
174
174
00
174
174
 
172
172
98,9

            @ Chỉ Tiêu Nghề:
*  HS-K9 tham gia: + Đạt: 174/ 243 HS                 + Chiếm TL: 71,6%.
*  HS-K8 tham gia: + Đạt: ...../ .... HS                    + Chiếm TL: .......%.
* Được cấp CN 97%/T.số dự thi172/ 243 HS    70,8% ( Đạt KH ).+ Chiếm TL:
            4/  Giáo dục ý thức xây dựng cảnh quan, vệ sinh môi trường:
- Phân công 06 lớp làm công tác vệ sinh chăm sóc cây cảnh, bồn hoa, cây bóng mát thực hiện khá tốt
 thường xuyên hàng ngày.
            - Các bãi tập, sân chơi, nhà để xe đều được phân chia đội trực nhật các lớp thực hiện thường xuyên
 hàng buổi tạo nên cảnh quan nhà trường luôn sạch đẹp.
            - Lao động vệ sinh lớp học thực hiện tốt hàng buổi. Mỗi tháng tổng vệ sinh lớp học 01 lần bao gồm
             các công việc như : Quét mạng nhện, lau chùi nền phòng học, bàn ghế, cửa kính; xóa vết bẩn, viết
             vẽ bậy trên tường, bàn ghế, vệ sinh hành lang, cầu thang ....
            - Việc sử dụng rác thải được bỏ vào thùng rác công cộng và hợp đồng dọn dẹp xử lý cuối ngày.
            @ Kết Quả :   + Học sinh có ý thức bảo vệ, chăm sóc cây trồng trong khu vực trường học.
                                    + Biết tự chăm sóc sức khỏe cho mình, có ý thức khá tốt giữ gìn vệ sinh chung,
             vệ sinh cá nhân.
                        + Ban giáo dục thể chất – y tế trường học hoạt động tốt. Phòng Y tế kiểm tra xếp loại Tốt
 
II/ Xây Dựng- Mua sắm:
            1/ Xây dựng:  00
            @Trị Giá: .......... VN$ - Nguồn Chi: ............
            2/ Mua Sắm: 
- Nâng cao mặt bằng sân trường, chống ngập ở dãy phòng cấp 4 bán kiên cố cũ, và khu vực sân thể dục thể thao: 105 m3 cát.
- Trang thiết bị lớp học: bổ sung ghế nhựa, chổi, sọt rác, sô nước, chổi lau nhà đầu năm học.
- Thiết bị dạy học 20 thước gỗ, dụng cụ điện , hóa chất thí nghiệm, 05 máy Casset.
- Nâng cấp mạng phòng Tin học phục vụ giải Toán và thi môn Tiếng Anh trên mạng.
- 314 bản sách & 15 loại báo, tạp chí - Văn phòng phẩm cho Giáo viên.
            - Mực máy in, máy photocoppy.
- Trang thiết bị y tế : Thuốc sơ cứu, trang bị vệ sinh môi trường, 04 bộ rèm cửa, 01 giường, 02 tấm trãi, bộ sạt điện máy đo huyết áp, Tủ thuốc cho phòng Y tế.
            @Trị Giá:       28,3 Triệu VN$          -Nguồn Chi:   Ngân sách cấp, 10% BHTT, 18 % BHYT, thu khác
                 HS, 5% tăng cường CSVC.
 
III/ Tu sửa – Bảo quản – Sử dụng CSVC:
            1/Tu sửa:
                        - Dặm vá, thay ngói hỏng phòng học cũ.      
                        - Bàn ghế Giáo viên - học sinh , hệ thống điện, nước ( 01 đợt).
                        - Thay kính hỏng các phòng học.
                        - Đồ dùng dạy học: máy Casset.
- Máy photocoppy, máy in, máy vi tính .
            @Trị Giá:   11,5 Triệu VN $ -Nguồn Chi: Quỹ Lao động, 5% CSVC , ngân sách nhà nước .
            2/ Bảo quản:
                        - Các bộ phận có kế họach chủ động phòng chống, bảo quản tài sản tốt.
                        - Công tác kiểm tra CSVC hàng ngày thông qua bảo vệ khá chặt chẽ, khắc phục hư hỏng,
             tu sửa đáp ứng kịp thời cho công tác dạy – học.
                        - Ý thức bảo quản CSVC tương đối tốt.
                        - Trách nhiệm bảo quản của 03 đ/c Bảo vệ theo hợp đồng thực hiện đúng quy định.
            - Hợp đồng nhân công chăm sóc , xây dựng cảnh quan nhà trường khá tốt.
                        - Hợp đồng nhân viên xử lý tình hình nhà vệ sinh hàng ngày tốt, bảo đảm vệ sinh môi
trường.
            3/ Sử dụng CSVC:
                        - Việc sử dụng CSVC được các bộ phận khai thác triệt để như: Sử dụng ĐDDH trên lớp,
            Tổ chức GD các phòng TN.TH, bộ môn, vi tính, Nhạc, Phòng trình chiếu ; Phong trào bạn đọc của thư
viện được duy trì khá đều đặn trong GV – HS.
                        - Tình hình sử dụng CSVC ở các lớp học thực hiện đúng theo quy định.
 
IV/ Thống Kê – Bảo Hiểm:
            1/ Thống kê: Thực hiện tốt công tác thống kê kịp thời, báo cáo cho cấp trên đúng theo yêu cầu thời gian quy định.
            2/ Bảo hiểm:
- Giải quyết kịp thời chế độ GV-HS bảo đảm được quyền lợi, Tổ chức & sử dụng đúng mục đích quỹ
18% BHYT chăm sóc SKBĐ học sinh và 10% chống tổn thất BHTT.
            - Tổng thu BHYT: 132 triệu VN$ ( 966 HS ) - Tỷ lệ:92,2% ( 79,2% + 13% Hộ nghèo được cấp the ).
            - Tổng thu BHTT: 81 triệu VN$ ( 1.013 HS ) - Tỷ lệ: 96,7%.
 
V/ Thư Viện – Thiết Bị:
            1/ Thư Viện:
                        a/Tổng số sách hiện có:                        9891 bản
                        Trong đó:         -Tham khảo:                 5.340 bản
                                                -Nghiệp vụ:                  2.010 bản
                                                -Kim Đồng:                        00 bản
                                                -Pháp luật:                        214 bản
                                                -Giáo dục đạo đức:          923 bản
                                                -Tình thương:               1.404 bản
                        b/Tổng số sách phát triển trong HK: 318       bản     -Trị giá:             4.037.900$
                        Trong đó:         - Phòng GD-ĐT cấp:      00     bản     -Trị giá:                          00$
                                                - Đơn vị mua sắm:       318     bản     -Trị giá:             4.037.900$
                                                - Nguồn khác :               00      bản     -Trị giá:                        00$
                        c/Tổng số báo,tạp chí phát triển trong HK:       15 loại           -Trị giá:3.260.500$
                        Trong đó:         -Phòng GD-ĐT cấp:                     00 loại        -Trị giá:            00$                                                      -Đơn vị mua sắm: 15 loại báo và tạp chí                     -Trị giá:3.260.500$
                        d/Hoạt động:   - Hồ sơ sổ sách: cập nhật đầy đủ. Có KH hoạt động năm, tháng, tuần & hoạt
 động chủ điểm hàng tháng.
                                                - Biên soạn hoàn thành 01 thư mục: “ Sách Pháp luật”.
                                                - Giới thiệu sách theo chủ đề: 02 lần “ Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10”.
 “ Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11”.
                                                - Giới thiệu sách mới: 02 lần “ Sách mới ngày 22/12 & 08/3”.
                                                - Điểm sách: 02 lần “Nhật ký Đặng Thùy Trâm”, “Quà tặng dâng lên Thầy cô”.
                                                - Tổ chức cuộc thi: 01 lần “ Sưu tầm tranh ảnh và thơ văn về anh bộ đội cụ Hồ
và người chiến sĩ công an nhân dân”
                                                - Phát động phong trào quyên góp sách xây dựng “ Tủ sách tình thương “ Tốt.      
                                                - Phong trào đọc sách:             _ GV:             995 lượt           - BQ: 14,9 lượt/GV
Học sinh: 12.465 lượt         - BQ: 10,9 lượt/HS
            2/ Thiết Bị:
                        a/Tổng số tài sản hiện có:                                243.800.000$
                                                -Mua sắm thêm trong năm:                      3.750.000$
                                    Trong đó:         .Phòng GD-ĐT cấp:                                 00$
                                                            .Trường mua sắm:                        3.75.000$
                                                -Đồ dùng dạy học tự làm:                                  00 $
                                                            . Số lượng:      00 cái              
                                                            . Các Tổ CM làm ĐDDH:       - Hóa Sinh: 00             - Sử địaCD: 00
                        b/Số lượt mượn trong HK:   372 lượt.
                                    +Tổ văn:          06        +Tổ Toán - Tin: 08      + Tổ Lý:      63     + T.Anh:   102 
+Thể dục-N-H:           03 + Sinh Hoá:    94       + Sử Địa-CD: 96
                        c/ Số tiết thực dạy trên lớp có sử dụng ĐDDH của từng bộ môn: 13.275 tiết
                                    + Văn: 637/2176 tiết – Đạt TL: 29,3%      + Toán:1700/2176 tiết – Đạt TL: 78,1%
                                    + Lý: 595/688 tiết – Đạt TL: 86,5% + Hóa: 468/544 tiết – Đạt TL: 86,0%
                                    + Sinh: 603/1088 tiết – Đạt TL: 55,4%          + Sử : 480/784 tiết – Đạt TL: 61,2%
                                    + Địa: 480/784 tiết – Đạt TL: 61,2%            + CD: 46/544 tiết – Đạt TL: 8,4%
                                    + TAnh: 1188/1416 tiết – Đạt TL: 83,4%     + TD-N-H:                          100%
                        d/Hoạt động:   -Hồ sơ sổ sách: Khá đầy đủ
                                                -Tổ chức cho mượn & sử dụng khá tốt.
                                                -Cập nhật sổ tài sản: Chưa kịp thời
                                                -Công tác kiểm tra,bảo quản: Khá
                                                -Công tác phối hợp thực hiện & chuẩn bị: Khá tốt
 
VI/ Văn Thư – Tài Chính:
            1/ Văn Thư :
                        a/Hồ sơ sổ sách:-Có 8 loại hồ sơ, sổ cập nhật đầy đủ, đúng quy định.
                        b/Hoạt động:   -Thực hiện hồ sơ, công văn lưu trữ: Tốt.
                                                -Chế độ thông tin, báo cáo kịp thời, giải quyết công việc nhanh chóng.
                                                -Tinh thần thái độ công tác khá, bảo đảm giờ giấc đúng quy định có tạo điều
kiện GV hoàn thành nhiệm vụ.
            2/ Tài Chính:
                        a/Hồ sơ sổ sách:- Đầy đủ đúng theo quy định: Nhật ký sổ cái, Theo dõi hạn mức kinh phí,
             Sổ chi tiết hoạt động, Các loại sổ quỹ tiền mặt.
                        -Mở sổ quỹ 21 loại quỹ ngoài ngân sách.
                        -Theo dõi thu chi: Bảo đảm đúng nguyên tắc, cập nhật chứng từ đầy đủ.
                        b/Hoạt động:   - Thực hiện : Đúng nguyên tắc thu chi tài chính.
                                                - Giải quyết chế độ: Kịp thời
                                                - Công tác báo cáo: kịp thời, đầy đủ.
                                    - Tính năng chuyên môn nghiệp vụ đạt mức khá Tốt.                                                                                    - Công tác phối hợp đối chiếu thủ quỹ chặt chẽ, thường xuyên.                                                                    - Quản lý tài sản cố định nhà trường: Khá tốt.                                                                                              - Hồ sơ đạt yêu cầu khá tốt.
                                    - Công tác tham mưu tích cực và thường xuyên.
     A/ Quỹ Ngân Sách: ( HKI )
            1/Tiền lương CBGV-CNV:    +Tổng thu:1.077.193.182$+Tổng chi:1.077.193.182$           +Tồn:   00$
            2/Hạng mục:
            -103 Học bổng Dân tộc + HS ưu tú           14.700.000$                    14.700.000$                            00$
            -104 Tiền thưởng                                        20.730.000$                    20.730.000$                           00$
            -105 trà nước CB-GV-NV + Phép hè                      00$                                  00$                            00$
            -108 Tiết kiệm chi                                                     00$                                  00$                           00$
            -109 Tiền điện                                             11.994.958$                    11.994.958$                           00$
            -110 Vật tư văn phòng                                12.798.100$                    12.798.100$                           00$
            -111 Điện thọai + Báo                                  7.754.488$                      7.754.488$                           00$
            -113 Công tác phí                                       11.530.000$                    11.530.000$                            00$ 
            -114 Chi phí thuê mướn                                1.203.000$                     1.203.000$                            00$
            -117 Sửa chữa thường xuyên                     39.885.600$                   39.885.600$                            00$
            -119 Chi phí chuyên môn                              8.119.500$                      8.119.500$                            00$ 
            -7799 Lễ 02/9                                                7.800.000$                     7.800.000$                            00$
            -140 Trợ cấp thôiviệc                                                00$                                  00$                           00$
                                                Cộng:                    1.211.849.128$             1. 211.849.128$                        00$
            @ Ghi Chú: _ Năm tài chính năm 2011 theo dự toán :   4.403.075.000VN$
            Trong đó :       + Thực quyết toán :       4.339.999.000VN$
                                    + Tồn :                                63.076.000$
     B/ Quỹ Ngoài Ngân Sách:
            1 /Học phí:      + Tổng thu:                 93.225.000$   + Tổng chi:    57.408.000$     + Tồn: 1.800.000$       
Trong đó:- 60% bổ sung chi thường xuyên: 49.649.545$   ( Gửi kho bạc )     
                - 40% tăng cường chi lương + tồn năm trước:     57.408.000$ ( Gửi kho bạc )   
                        @Thu đạt tỷ lệ:         Vượt KH - HKI
Chi cụ thể:       + Chi lương:                                                                            57.408.000$
                        + Chi VPP + VP khác:                                                                          00$
                        + Chi Chuyên môn:                                                                               00$
            2/Quỹ lao động:                                               4.412.500$                  3.343.000$                 1.069.500$   
            3/Kế hoạch nhỏ:                                             13.591.500$                 9.746.100$                 3.845.400$     
                 Cụ thể:            . Báo đội                                                                   2.527.800$                                            
                                         . Hồ sơ sổ sách :                                                          467.000$                                
                                         . Đại hội – chi khác                                                 6.751.300$
            4/Đoàn TN:                                                         500.000$                      490.000$                       10.000$            
            5/5% tăng cường CSVC:                                13.375.500$                7.639.000$                 5.736.500$
            Trong đó:              . Mua sắm, tu sửa:                                                  7.167.000$
                                         . Chi khác:                                                                 472.000$                                         6/ Quỹ phúc lợi TT:                                       3.569.000$                        1.403.900$                 2.165.100$     
            Trong đó:              . Mua báo:                                                               1.203.900$                                        
                                         .Chi khác                                                                    200.000$                                           
            7/Công Đoàn:                                                                                                                          13.435.000$                8/Hội phí:                                                        33.002.000$                10.411.000$                22.591.000$   
            Trong đó:              . Bồi dưỡng + đưa HSG đi thi Huyện                     1.620.000$
                                         . Thưởng Hội Khoẻ                                                 2.800.000$                            
                                         . Chi khác                                                                3.891.000$                                        
            9/Vì bạn nghèo:                                               1.836.000$                              00$                   1.836.000$     
            Trong đó:             .Chi khác                                                                                                                          
                                        .Hỗ trợ   HS nghèo                                                              00$                                
            10/Học nghề phổ thông:                                  22.766.000$                20.064.000$               2.702.000$   
            11/Hỗ trợ địa phương:                                       2.000.000$                     833.000$                1.167.000$   
            12/Thu khác học sinh:                         50.129.280$               25.637.920$                24.491.360$   
            Trong đó:              .In đề ,phiếu ll,bảng tên……                                 11.667.920$                                       
                                         . Mua sắm trang thiết bị LĐ-HT:                           10.620.000$     
                                         .Chi khác                                                                 3.350.000$               
            13/10% chống tổn thất BHTT:                       7.768.000$                  6.202.000$                 1.566.000$   
            14/18% BHYT:                                              12.678.558$                 12.302.960$                     460.000$
            Trong đó:              . Mua thuốc sơ cứu                                                1.482.000$                                        
                                         . Mua sắm vật tư phòng y tế:                                  8.167.960$      
                                         .Chi khác                                                                2.703.000$      
            15/Dạy học thêm:                                           21.377.000$                21.377.000$                                00$              
Trong đó:              . Chi87% giờ dạy:                                                18.170.000$                                                                                  . Nhập 5% CSVC                                                     962.000$
                             . Nhập quỹ Phúc lợi                                                  578.000$                 
                                         . Chi khác:                                                            1.134.0 00$
            16/ Nước uống học sinh:                                 12.435.000$                             00$                12.435.000$
            17/  PL tham quan:                                           3.577.000$                      200.000$                  3.377.000$
            18/ Dạy thêm lớp 9:                                         54.550.000$               50.405.000$                 4.145.000$   
            19/Phổ cập THCS( có tồn năm trước)         352.928.002$              350.926.000 $               12.319.000$
            20/ Trực đêm                                                      5.733.000$                  5.200.000$                   533.000$
            21/ Tiết kiệm chi:
                                    Cộng:                                      709.453.340$              593.272.340$             116.181.000$
@ Ghi Chú:    +Hiện nay còn tạm ứng quỹ: 65.292.000$ .
            ( Trong đó: Tạm ứng cho hoạt động: 65.292.000$ - Cá nhân :   00$ ) .
                        + Còn tồn tiền mặt:   50.889.000$.
            @Tổng Cộng 02 loại Quỹ:                        1.921.302.468 $            1.805.121.468$            116.181.000$
 
VII/ Y Tế – Phục Vụ:
        1/ Y Tế:
            a/ Hồ sơ sổ sách : Có 05 lọai hồ sơ, sổ cập nhật đầy đủ, theo dõi chặt chẽ các họat động: Sổ quản lý
             mua sắm trang bị CSVC; Sổ theo dõi chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HS - CB.GV.NV; Hồ sơ quản
             lý khám sức khỏe định kỳ HS; Hồ sơ theo dõi đánh giá công tác vệ sinh môi trường; Hồ sơ tham
             gia các hoạt động khác như tuyên truyền, giáo dục sức khỏe, tiêm ngừa ....
            - Công tác chăm sóc SKBĐ học sinh:
                        . Mua sắm trang thiết bị Phòng Y tế:                     8.247.000 $
                        . Mua thuốc sơ cứu: 02 lượt - Thành tiền: 1.472.000 $
                        . Sơ cứu học sinh, chăm sóc SKBĐHS, chuyển viện: 127 lượt – thành tiền: 429.900 $.
            - Tham gia các họat động:
                        . Tham gia tốt học nghiệp vụ tại Sở.
                        . Làm tốt công tác kiểm tra vệ sinh môi trường các lớp có đánh giá – xếp loại hàng tháng.
                        . Thường xuyên nhắc nhở học sinh làm vệ sinh đúng theo khu vực được phân công.
            . Phối hợp tốt với cơ sở y tế địa phương: Tiêm ngừa VAT, cấp cứu kịp thời khi chuyển viện.
                        . Tham gia tốt với ban giáo dục thể chất để tổ chức Hội khỏe phù đổng cấp Trường.
- Kết quả xếp loại các lớp công tác VSMT HKI:
            + Loại Tốt: 34 lớp      
        2/ Phục Vụ:
            - Làm tốt công tác, chức năng phục vu, sắp xếp ngăn nắp khoa học như: công tác vệ sinh phòng làm
 việc, phòng họp vào mỗi đầu buổi giờ làm việc; phục vụ trà nước hội họp, ngày lễ ....
            - Luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao với tinh thần nhiệt tình, vui vẽ.
 
VIII/ Công tác Bảo vệ:
                        a/Tình hình an ninh trật tự trong đơn vị: Tương đối bảo đảm không để xảy ra v/v nghiêm trọng.
 Xử lý kịp thời một vài trường hợp đùa nghịch, đánh nhau của HS.
- Quản lý học sinh trong nhà trường khá chặt chẽ, theo dõi nhắc nhở học sinh thực hiện theo quy định đầu giờ, cuối buổi.
- Có xử lý nghiêm khắc đối với học sinh vi phạm: đùa nghịch, đánh nhau...
                        b/Công tác bảo quản tài sản đơn vị:Thực hiện khá tốt công tác bảo quản tài sản đơn vị.
                        c/Công tác khác:
                        - Thực hiện tốt nhiệm vụ trực đêm cơ quan.
- Công tác vệ sinh công cộng bảo đảm vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan.
- Làm tốt công tác phối hợp với các tổ chức trong trường như: công đoàn, chuyên môn, Đoàn
 thanh niên trong công tác tổ chức họat động và xử lý học sinh.
 
IX/ Công tác Đội TN.TP. HCM:
                        a/Hồ sơ sổ sách: Có 04 loại cập nhật đầy đủ các ô cột, đúng quy định.
- Có kế hoạch năm, tháng, tuần ghi đầy đủ chi tiết nội dung công việc .
                        b/Tổ chức hoạt động:- Bám sát hoạt động theo 5 chương trình công tác đội.
                                    - Tham gia đầu đủ các phong trào nhà trường, các cuộc thi do Huyện, Tỉnh tổ chức.
                                    - Duy trì khá tốt phong trào thi đua học sinh trong đơn vị.
                                    - Có chú trọng đi sâu vào công tác chuyên môn của Đội ( tập huấn, rèn luyện ĐV).
- Phối hợp thực hiện khá nhịp nhàng với các bộ phận trong nhà trường.
- Duy trì tốt công tác tuyên truyền phát thanh măng non theo chủ điểm giáo dục.
                        c/ Kết quả: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
X/ Công tác Đảng - Đoàn Thể:
            1/ Công tác Đảng:     - Lãnh đạo hoàn thành xuất sắc 05 nhiệm vụ.
                                                - Trong năm 2011 phát triển 03 Đảng viên.
                                                - Chi bộ đạt Trong sạch vững mạnh năm 2011.
                                                - Cá nhân: 02 ĐV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ – được Đảng bộ biểu dương.
                                                                  12 ĐV hoàn thành Tốt nhiệm vụ.
            2/ Công Đoàn:
                        a/Hồ sơ sổ sách: - Hồ sơ quản lý của BCH, Tổ công đoàn đầy đủ, Kế hoạch triển khai ghi chép
 rõ ràng, chặt chẽ.
                                    - Xây dựng quy chế làm việc: BCH, phối hợp nhà trường, hoạt động ban thanh tra.
                                    - Quy định lịch sinh hoạt BCH, các Tổ công đoàn.   
                        b/Tổ chức hoạt động: Bám sát thực hiện tốt theo 04 chương trình hành động của công đoàn.
                                    - Nâng cao phẩm chất và năng lực của đội ngũ: Giới thiệu Chi bộ kết nạp Đảng 01
người và 03 học lớp cảm tình Đảng, 100% Gv soạn giáo án vi tính, 12 GV tham gia Hội giảng trường làm đề tài nghiên cứu KHSP ứng dụng.
                        - Chăm lo ổn định và cải thiện đời sống CĐV: Giám sát tốt việc thực hiện chế độ chính sách, quan tâm tạo điều kiện GV dạy địa bàn Diên Đồng, giải quyết chế độ thăm hỏi hiếu hỷ kịp thời, 100% các Tổ xây dựng quỹ thăm hỏi tạo tình cảm gắn bó.
                        - Thực hiện tốt các phong trào và các cuộc vận động: 100% CĐV đăng ký thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Hưởng ứng cuộc vận động “ mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học, sáng tạo”, “ Không hút thuốc lá nơi công cộng”.
                        - Xây dựng được tổ chức công đoàn vững mạnh: nội bộ đoàn kết, làm việc có trách nhiệm.
                        - Công tác tổ chức thực hiện tốt: Đúng chỉ đạo công đoàn cấp trên, chi bộ Đảng, Phối hợp với chình quyền nhà trường.
            3/ Đoàn Thanh Niên CS. HCM:
                        a/Hồ sơ sổ sách: Hồ sơ quản lý đầy đủ.
                        b/Tổ chức hoạt động: Thực hiện khá tốt theo 04 nội dung;
                                    - Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống: 20/11, Di tích lịch sử, giao
 lưu văn nghệ, thể thao, tặng quà đơn vị kết nghĩa D.460 nhân 22/12.
                                    - Xây dựng tổ chức Đoàn: Tổ chức tốt Đại hội, họp chi đoàn 02 lần/HK.
                        - Tham gia công tác chuyên môn của Đoàn viên: Thể hiện được vai trò thanh niên trong Bồi dưỡng HSG, Dạy phổ cập, Hội giảng trường...
                        - Chỉ đạo tốt các hoạt động Đội TN.TP.HCM.
 
 
 
XI/ Công Tác Kiểm Tra Nội Bộ Tổ Hành Chính:
            1/Kiểm Tra Toàn Diện:           + Nguyễn Văn Trãi ( GV TPT)               – Xếp loại:             Tốt                                2/Kiểm Tra Chuyên Đề:          + Hùynh Thị Lý ( Kế toán )                    – Xếp loại:              Tốt
                                                               Nguyễn Huỳnh Tú ( Văn thư )
                                                            + Đặng Quang Khánh ( TB – BM )        – Xếp loại:              Khá
                                                               Nguyễn Ngọc Hòa   ( Bộ môn ) 
 
 
 
XII/ Đánh Giá Chung:
            1/Ưu điểm:- Ngày giờ công lao động bảo đảm; Tinh thần lao động CB-NV trong tổ có ý thức tự giác, nhiệt tình, hoàn thành nhiệm vụ được giao .
- Duy trì một số biện pháp áp dụng có hiệu quả theo quy định Tổ Văn phòng.
- Thực hiện đạt các chỉ tiêu giao: Đóng góp các loại quỹ quy định học phí, Học nghề PT, Tổ chức
lao động vệ sinh trường lớp, đặc biệt chú trong đến công tác vệ sinh lớp học.
- Công tác phát triển sách, phong trào bạn đọc GV - HS được duy trì khá tốt.
- Quản lý thu chi tài chính chặt chẽ, công khai rõ ràng.
- Phối hợp tốt với các bộ phận, tinh thần tham gia tích cực đối với phong trào chung của đơn vị.
- Ý thức giữ gìn tài sản, tiết kiệm chung của đơn vị tốt.
- Hoạt động Đoàn thể khá tốt, phối hợp nhịp nhàn.
            2/Hạn Chế:
- Một số học sinh vẫn còn đùa nghịch, đánh nhau trong trường học.
 
XIII/ Đề Nghị: 1/ Trang bị Máy in và nối mạng Internet cho Phòng Thư viện.
                           2/ Trang bị còi báo động chống trộm phòng Tin học.
 
XIV/ Phương Hướng HKII:
            1/ Tiếp tục duy trì nền nếp các bộ phận của tổ Văn phòng.
            2/ Thực hiện tốt công tác vệ sinh trường lớp – chú trọng công tác Y tế vệ sinh môi trường.
3/ Duy trì tốt công tác bảo quản, tiết kiệm sử dụng tài sản CSVC chung của đơn vị.
4/ Bám sát kế hoạch thực hiện, hoàn thành theo kế hoạch nhiệm vụ năm học.
 
 Diên Phước, ngày 28 tháng 12  năm 2011
                                                                                                            P.HT
 
 
 
 
                                                                                                   Lê Đình Quốc
 
 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT