Liên hệ web
  
LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA GIÁO VIÊN- CNV TỔ VĂN PHÒNG (2011-2012)

TT
Họ và Tên
Chức vụ
Thườngtrú
Trình độ CM
Kiêm nhiệm
TT
Giảng dạy
1
Phạm Văn Lang
Hiệu Trưởng
D.Hòa
 
Đại học
   
Hướng nghiệp 9/1;9/8 
2
Lê Đình Quốc
P.Hiệu Trưởng- Bí thư Chi bộ
D.Lộc
 
Đại học
Tổ trưởng
Hướng nghiệp 9/3;9/5;9/7  
3
Trần Thị Kim Liên
P.Hiệu Trưởng- P.Bí thư Chi bộ
D.Phước
 
Đại học
 
Hướng nghiệp 9/2;9/4;9/6 
4
Nguyễn Văn Trãi
TPT- Bí thư Đoàn TN
S. Cát
 
Đại học
Tổ phó 
Sinh 7/8;7/9
5
Đặng Quang Khánh
Thiết bị
D.Phước
Cao đẳng
 
 
Hóa 8/5;9/8
6
Huỳnh Thị Lý
Kế toán
D.Lạc
Trung cấp 
 
 
 
7
Trần Thị Thiện Bài
Y tế
D.Phước
Trung cấp 
 
 
 
8
Nguyễn Huỳnh Tú
Văn thư
D.Hòa
Sơ cấp  
 
 
 
9
Huỳnh Thị Quốc Dân
Thư viện
D.Phước
Trung cấp 
 
 
 
10
Bùi Tấn Minh
Bảo vệ
D.Phước
 
 
 
 
11
Đặng Hữu Hùng
Bảo vệ
D.Phước
 
 
 
 
12
Hoàng Hữu Hiền
Bảo vệ
D.Đồng
 
 
 
 

Tổng số :   12.                                                                                                 Diên Phước, ngày 24.9.2011
                                                                                                                                         Tổ trưởng
                                             
 
 
                                                                                                                                       Lê Đình Quốc
 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT