Liên hệ web
  
LÝ LỊCH TRÍCH NGANG GIÁO VIÊN TỔ TOÁN TIN (2011-2012)

TT
Họ và tên
Dạy môn
Xếp lọai CM
Thường trú
T.Độ CM
K.nhiệm
ĐH
TT
CN
01
Nguyễn Văn Trường
Toán 6-9
Giỏi
D.Lạc
 
X
X
 
02
Huỳnh Minh
Toán 6-9
Giỏi
D.Phước
X
 
 
 
03
Nguyễn Quốc Khải
Toán 6-Tin
Giỏi
D.Lâm
 
X
 
 
04
Nguyễn Thanh Cao
Toán 6-9
Giỏi
D.Thạnh
 
X
 
9/5
05
Nguyễn Thị Xuân Hoa
Toán 6-8
Giỏi
D.Hòa
 
X
 
8/5
06
Lê Thị Quyến
Toán 7
Giỏi
D.Bình
 
X
 
7/7
07
Nguyễn Thị Thanh Hà
Toán 6 -8Tin
Giỏi
D.Sơn
 
X
 
6/3
08
Phạm Kính
Toán 6-7
Giỏi
D.Bình
X
 
 
 
09
Nguyễn Thị Kim Thoa
Toán 6-8
Giỏi
D.Thọ
X
 
TP
8/1
10
Lê Thị Mộng Nguyệt
Toán 7
Giỏi
D.Phước
X
 
 
7/8
11
Đỗ Thị Mỹ Hương
Toán 7 – Tin
Giỏi
D.Phước
 
X
 
7/2
12
Nguyễn Thị Đài Nguyên
Toán 7-8 Tin
Giỏi
D.Phước
 
X
 
7/3
13
Mai Thị Mỹ Diệu
Toán 9 - Tin
Giỏi
D.Hòa
 
X
 
9/6
14
Mai Xuân Đông
Toán 8-cn8
Giỏi
D.Hòa
X
 
 
 

 
 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT