Liên hệ web
  
LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA GIÁO VIÊN TỔ TIẾNG ANH (2011-2012)

 
TT
 
Họ và tên
Ngày Tháng năm sinh
Ngày tháng năm vào ngành
 
Dạy môn
 
Xếp lọai CM
 
Thường trú
T.Độ CM
K.nhiệm
ĐH
TT
CN
01
Phạm Thị Huỳnh Huyền
 
18/4/1973
1/9/1998
English 8,9
Giỏi
Diên Thọ
 
X
TT
 
02
Nguyễn Văn Dũng
 
11/4/1974
9/1997
English 6,9
Giỏi
Diên Lạc
 
X
TP
9/3
03
Nguyễn Hồ Anh Vi
 
2/2/1977
28/8/2000
English 8,9
Giỏi
Vĩnh Trung
 
X
 
8/3
04
Nguyễn Thị Trương
 
18/12/1973
28/8/1995
English 7,8
Giỏi
Diên Lạc
 
X
 
7/5
05
Nguyễn Thị Xuân Thu
 
1/2/1972
28/8/1998
English 8,9
Khá
Diên Phước
 
X
 
8/4
06
Lê Thị Thùy Giang
 
21/11/1974
1/9/1997
English 6,7
Giỏi
Diên Lạc
 
X
 
6/6
07
Lê Thị Thanh Xuân
 
1/4/1976
10/8/1997
English 6,7
Giỏi
Diên Phước
 
X
 
 
08
Lê Thị Ngọc Dung
 
6/2/1984
18/12/2006
English 6,7
Khá
Diên Phước
 
X
 
 

Tổng cộng :  8                                                                                                  Diên phước, ngày 3 tháng 10 năm2011
     Đại học:   8                                                                                                             Tổ trưởng CM
    Cao đẳng: 0                                                                       
 
                                                                                                                         Phạm Thị Huỳnh Huyền
 
 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT